Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
La gestió tributària en sentit ampli. Procediments de gestió, inspecció i recaptació. Infraccions i sancions tributàries. El procediment sancionador. Els procediments de revisió en matèria tributària. Recurs de reposició. Reclamació econòmica administrativa. Recursos extraordinaris de revisió.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTEBAN QUINTANA FERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA

          1.1. La gestió tributària en sentit ampli

          1.2. Procediments de gestió

          1.3. Procediment d'inspecció

          1.4. Procediment de recaptació

2. RÈGIM SANCIONADOR TRIBUTARI

          2.1. Delictes contra la hisenda pública

          2.2. Infraccions i sancions tributàries

                    2.2.1. Classes d'infraccions

                    2.2.2. Subjectes infractors

                    2.2.3. Criteris de graduació de les sancions

          2.3. Procediment sancionador

3. LA REVISIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

          3.1. Recurs de reposició

          3.2. Reclamacions econòmiques administratives

                    3.2.1. Disposicions comunes

                    3.2.2. Procediment general

                    3.2.3. Procediment abreujat

                    3.2.4. Municipis de gran població

          3.3. Procediments especials de revisió

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 30,00 36,00
Sessió participativa 15,00 24,00 39,00
Total 21,00 54,00 75

Bibliografia

 • Fernández-Vázquez Maeso, Miguel Ángel Peláez Martos, José María (cop. 2011 ). Procedimientos tributarios : gestión, inspección, recaudación, sancionador y revisión : comentarios, esquemas, legislación, formularios y tablas de concordancias normativas (2ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • López López, Hugo (2009 ). El Principio de culpabilidad en materia de infracciones tributarias : análisis dogmático y aplicación jurisprudencial . Cizur Menor, Navarra: Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Marcos Cardona, Marta (2005 ). El Procedimiento sancionador tributario . Madrid: Iustel. Catàleg
 • Lamoca Pérez, Carlos (DL 2005 ). Infracciones y sanciones tributarias : análisis crítico del nuevo sistema de infracciones y sanciones en la Ley General Tributaria . Madrid [etc.]: Centro de Estudios Financieros. Catàleg
 • Martínez Lago, Miguel Ángel (2008 ). La Extensión de la responsabilidad a las sanciones tributarias . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Aneiros Pereira, Jaime (2005 ). Las Sanciones tributarias . Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Fortuny Zaforteza, Mariano (2005 ). Sanciones tributarias y actuaciones inspectoras . Madrid: Francis Lefebvre. Catàleg
 • Miguel Canuto, Enrique de (2000 ). La Prescripción de las infracciones y sanciones tributarias . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Sánchez Huete, Miguel Angel (2006 ). La Graduación de las sanciones en la nueva LGT . Barcelona: Marcial Pons. Catàleg
 • Espejo Poyato, Isabel (2013 ). Administración tributaria y jurisdicción penal en el delito fiscal . Madrid, [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Domínguez Puntas, Antonio (D.L. 2011 ). Delito fiscal y blanqueo de capitales (Actualizado a 31 de mayo de 2011). Madrid: Francis Lefebvre. Catàleg
 • Silva, Jesús María|q(Silva Sánchez) (cop. 2005 ). El Nuevo escenario del delito fiscal en España . Barcelona: Atelier Libros Jurídicos. Catàleg
 • Sanz Díaz-Palacios, José Alberto (cop. 2009 ). Deuda tributaria y responsabilidad civil por delito fiscal. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Autoblanqueo: el delito fiscal como delito antecendente del blanqueo de capitales (2014 ). Valencia: Ed. Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Rodríguez Ramos, Luis (2010 ). Negocios anómalos y figuras afines en el derecho tributario : infracciones administrativas y delito fiscal. Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Chico de la Cámara, Pablo (2012 ). El Delito de defraudación tributaria tras la reforma del Código penal por la LO 5. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Ribes Ribes, Aurora (2007 ). Aspectos procedimentales del delito de defraudación tributaria . Madrid: Iustel. Catàleg
 • Herrera Molina, Pedro Manuel Longás Lafuente, Antonio Cascajero Sánchez, María Ángeles (DL 2006 ). Revisión de actos tributarios : homenaje a Mª de los Ángeles Cascajero Sánchez . Madrid [etc.]: Centro de Estudios Financieros. Catàleg
 • Rodríguez Márquez, Jesús (cop. 2004 ). La Revisión de oficio en la nueva Ley general tributaria : ¿una vía para solucionar los conflictos entre administración y contribuyentes? . Cizur Menor (Navarra): Thomson Aranzadi. Catàleg
 • Olañeta Fernández-Grande, Rafael (2002 ). El Recurso de reposición en la hacienda local . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Arribas León, Mónica López González, José Ignacio Rego Blanco, María Dolores (2011 ). Las Reclamaciones económico-administrativas en materias decompetencia de las comunidades autónomas . Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Ruiz Toledano, José Ignacio (2006 ). El Nuevo régimen de revisión tributaria comentado . Las Rozas (Madrid): La Ley. Catàleg
 • Sánchez González, Enrique (2007 ). Procedimientos especiales de revisión en materia tributaria : con especial estudio de su tramitación en laadministración local . Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública. Catàleg
 • Checa González, Clemente (2005 ). Revisión en vía administrativa : recurso de reposición y reclamaciones económico-administrativas . Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
 • García Martínez, Andrés (cop. 2008 ). El procedimiento de revisión por nulidad de pleno derecho en materia tributaria . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Marco Sanjuan, José Antonio (2008 ). Cuestiones básicas sobre el recurso de reposición y las reclamaciones económico-administrativas . Valldolid: Lex Nova. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici pràctic 1 de lliurament obligatori Per superar aquesta prova és necessari
obtenir una nota igual o superior a 5.
És una activitat recuperable
40
Exercici pràctic 2 de lliurament obligatori Per superar aquesta prova és necessari
obtenir una nota igual o superior a 5.
És una activitat recuperable
40
Assistència i participació pràctiques L'assistència i participació a classe en el comentari dels dos exercicis pràctics equival a un 20% de la nota final. Aquesta activitat no és recuperable. 20

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el sistema d’avaluació continuada. Aquest sistema consta de dues parts:

1. LLIURAMENT DE DOS EXERCICIS PRÀCTICS
És obligatori el lliurament de dos exercicis pràctics relacionats amb la matèria que es treballarà a les classes. Aquests exercicis consistiran en l’estudi i resolució de supòsits de fet o de qüestions pràctiques i, en el seu cas, en la cerca i complimentació d’impresos i documentació relacionada amb la gestió tributària en sentit ampli. Cadascun d’aquests dos exercicis suposa un 40% de la nota final. Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cada prova ha de ser igual o superior a 5.

2. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A CLASSE
Es valorarà l'assistència i la participació activa dels alumnes a classe els dies de resolució de les pràctiques. L'assistència i la participació a les pràctiques que es faran a l’aula suposarà el 20% de la nota final de l’assignatura.

PROVES RECUPERABLES
En cas de no superar algun dels dos exercicis pràctics de lliurament obligatori, l’alumne podrà examinar-se d’aquests exercicis no superats a l’examen de recuperació establert a l’efecte. La nota de l'assistència i participació a les classes pràctiques (20%) NO és recuperable. Per aprovar l’assignatura és necessari presentar els dos exercicis pràctics de lliurament obligatori. En cas que algun alumne no presenti algun d’aquests dos exercicis pràctics no podrà anar a la recuperació establerta a l’efecte el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a alumne "no presentat" l'alumne que no hagi presentat cap de les dues pràctiques d’avaluació continuada.

Observacions

Tot i que l'assignatura fa referència als procediments de gestió en sentit ampli, que inclou els procediments de gestió, inspecció, recaptació, sancionador i de revisió, pel fet que els tres primers procediments són objecte d'estudi en altres assignatures obligatòries del grau de Dret o de Ciències Polítiques i de l'Administració, la docència es centrarà en els dos últims procediments esmentats: procediment sancionador i procediments de revisió. A l'inici del curs es farà un estudi breu dels procediments de gestió, inspecció i recaptació, per tal que tots els alumnes tinguin uns coneixements bàsics essencials. En tot cas, les activitats avaluables, és a dir, els dos exercicis pràctics de lliurament obligatori i l'assistència i la participació a classe en els comentaris de la seva resolució es referiran als procediments sancionador i de revisió.

Assignatures recomanades

 • Despesa pública i recursos per al seu finançament
 • Dret de la hisenda pública
 • Dret tributari