Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions pràctiques bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Creació i manipulació d'informació geogràfica per a l'anàlisi territorial i ambiental amb programari propietari: ArcGis-ArcView 10.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CAROLINA MARTI LLAMBRICH  / DIEGO VARGA LINDE
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (10%), Anglès (30%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • CE6 - Comprendre les bases per gestionar els recursos naturals i / o la planificació i ordenació territorial des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 • CE8 - Saber utilitzar tractament complex de dades a través de programes informàtics específics.

Continguts

1. Els SIG i ArcGIS

          1.1. Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica.

          1.2. Origen i aplicacions bàsiques.

          1.3. Components d’un SIG.

          1.4. Programaris existents en el mercat.

          1.5. Formats digitals.

2. Visualització en ArcGIS

          2.1. Característiques i representació de les dades geogràfiques.

          2.2. Creació i disseny de la informació geogràfica.

          2.3. La representació de les dades geogràfiques.

          2.4. Entrada i manipulació de dades vectorials.

3. Gestió de dades

          3.1. Gestió de dades en ArcGIS: ArcCatalog.

          3.2. Estructura i funcionament.

          3.3. Elements principals d'una geodatabase que es poden crear amb ArcCatalog.

4. Disseny de mapes

          4.1. Preparació de les capes.

          4.2. El layout: disseny del mapa.

5. Creació, disseny i manipulació de base de dades

          5.1. Consultes a la base de dades.

          5.2. Operacions bàsiques de maneig de la base de dades en ArcGIS.

          5.3. Resum d'una taula.

          5.4. Unir i relacionar taules.

          5.5. Editar i modificar dades d'una taula en ArcGIS.

6. Canvis de format

          6.1. Transformació de CAD a SIG a ArcGIS.

          6.2. Transformació d'altres capes SIG a ArcGIS.

          6.3. Transformació de taules a ArcGIS.

          6.4. Transformació de taules de coordenades a capes de punts.

7. Sistemes de referència

          7.1. Sistemes geodèsics.

          7.2. Sistemes projectats.

          7.3. Canvis de sistema de referència en ArcGIS.

          7.4. Escala i canvis d'escala.

          7.5. Precisió.

8. Digitalització i edició

          8.1. Digitalització en ArcGIS.

                    8.1.1. Definir la tolerància

                    8.1.2. Digitalitzar punts, línees i polígons aïllats

                    8.1.3. Digitalitzar polígons adjacents

                    8.1.4. Tallar i unir polígons

9. Anàlisi Vectorial

          9.1. Anàlisi vectorial en ArcGIS: ArcToolbox.

          9.2. Algunes Eines per a l'anàlisi vectorial.

                    9.2.1. Dissolve, Append i Merge, Clip, Union, Intersect i Buffer

10. Fonts d'informació

          10.1. Cerca de recursos.

          10.2. Servidors WMS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 0 20,00 20,00
Resolució d'exercicis 25,00 0 25,00
Treball en equip 5,00 20,00 25,00
Tutories de grup 5,00 0 5,00
Total 35,00 40,00 75

Bibliografia

 • Alibrandi, Marsha (cop. 2003 ). GIS in the classroom : using geographic information systems in social studies and environmental science . Portsmouth, NH: Heinemann. Catàleg
 • Arcila Garrido, Manuel (2003 ). Sistemas de información geogràfica y medio ambiente : principios básicos . Cádiz: Universidad de Cádiz. Catàleg
 • Bernhardsen, Tor (2002 ). Geographic information systems : an introduction (3rd ed.). New York: John Wiley. Catàleg
 • Bosque Sendra, Joaquín (1997 ). Sistemas de información geográfica (2ª ed. corregida). Madrid: Rialp. Catàleg
 • Brewer, Cynthia A (2005 ). Designing better maps : a guide for GIS users . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Clarke, Keith C (cop. 2003 ). Getting started with geographic information systems (4rth ed.). Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall. Catàleg
 • Comas, David (1993 ). Fundamentos de los sistemas de información geográfica . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • DeMers, Michael N (cop. 2003 ). Fundamentals of geographic information systems (2nd ed. updated with integrated lab exercices). New York [etc.]: Jhon Wiley. Catàleg
 • Davis, David E (2003 ). GIS for everyone : exploring your neighborhood and your world with a Geographic Information System (3rd ed). Redlands, California: ESRI Press. Catàleg
 • Gorr, Wilpen L (2007 ). GIS tutorial : workbook for ArcView 9 : updated for ArcGIS 9.2 (2nd ed.). Redlands: ESRI Press. Catàleg
 • Gregory, Ian (2009 ). Historical GIS : technologies, methodologies and scholarship . New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Harvey, Francis|q(Francis James) (c2008 ). A primer of GIS. New York: Guilford Press. Recuperat 06-07-2011, a http://www.myilibrary.com?id=135686 Catàleg
 • Kanellopoulos, I. (2005 ). Nature-GIS guidelines : technical guidelines for spatial data infraestructures for protected areas . Luxembourg: Offie for Official Publication of the European Communities. Catàleg
 • Kennedy, Michael (cop. 2009 ). Introducing geographic information systems with ArcGIS : a workbook approach to learning GIS (2nd ed.). Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Lantada Zarzosa, Nieves (2002 ). Sistemas de información geográfica : prácticas con ArcView . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Longley, Paul (cop. 2005 ). Geographic information systems and science (2nd ed.). Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Obermeyer, Nancy J (c2008 ). Managing geographic information systems (2nd ed.). New York: Guilford Press. Recuperat 06-07-2011, a http://www.myilibrary.com?id=186888 Catàleg
 • Peña Llopis, Juan (DL 2006 ). Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio : entrada, manejo, análisis y salida de datos espaciales : teoría general y práctica para ESRI ArcGIS 9 . San Vicente (Alicante): Club Universitario. Catàleg
 • Scally, Robert (2006 ). GIS for environmental management . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Shekhar, Shashi (cop. 2008 ). Encyclopedia of GIS : with 723 fugures and 90 tables . New York: Springer. Catàleg
 • Taylor, George (2006 ). Intelligent positioning : GIS-GPS unification . Chichester: John Wiley. Catàleg
 • Wise, Stephen (2002 ). GIS basics . New York: Taylor & Francis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
En l'apartat pràctic de l'assignatura es plantejaran a classe problemàtiques ambientals i territorials que es resoldran mitjançant l'aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Entrega de les pràctiques. 40
Com a exercici final de l'apartat pràctic de l'assignatura, els alumnes resoldran, mitjançant l'aplicació dels SIG, una problemàtica ambiental/territorial proporcionada pel professorat. Entrega del projecte final en grups: els alumnes han de resoldre una problemàtica ambiental aplicant els coneixements i tècniques que s'han treballat al llarg de les classes. 50
Assistència i participació a les classes pràctiques Assistir a les diferents sessions pràctiques 10

Qualificació

La nota final s’obtindrà a partir de la següent proporció (cada part aprovada amb un 5, sinó no es farà mitjana):
- 50% Treball pràctic individual.
- 40% Pràctiques d’aula.
- 10% Assistència i participació a l’aula.

No es farà mitjana si hi ha alguna de les activitats avaluades suspesa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació no desenvolupada, lliurada fora de termini, o suspesa serà considerada NO PRESENTAT:

- No presentació del treball pràctic.
- No presentació de les pràctiques d'aula.
- No assistència a les sessions pràctiques (obligatori un 85% d'asistència).
- Entrega del treball i pràctiques fora de termini.

Observacions

La naturalesa eminentment pràctica de l’assignatura impliquen un seguiment constant de les classes i l’elaboració d’exercicis fora de les hores lectives (temps ja contemplat dins el còmput total d'hores que ha de realitzar cada alumne.

TUTORIES
L’atenció a l’alumnat es realitzarà mitjançant cita prèvia enviant correu a:
diego.varga@udg.edu
carolina.marti@udg.edu