Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Variables meteorològiques. Anàlisi i interpretació de mapes sinòptics. Simbologia. Tipus de masses d'aire. Tècniques d'observació i instrumentació. Observació de núvols. Anàlisi i tractament de dades meteorològiques. Anàlisis climàtics. Radiació i energia. Factors d'influència climàtica. Classificació climàtica bàsica. Anàlisi de casos pràctics. Discussió a partir de documents científics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP CALBO ANGRILL  / JORDI COLOMER FELIU  / MARIA TERESA SERRA PUTELLAS  / MARIANNA SOLER I ORTEGA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • CE6 - Comprendre les bases per gestionar els recursos naturals i / o la planificació i ordenació territorial des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. Variables meteorològiques. Realització d'un mapa de variables de l'entorn. Disseny i planificació de tasques. Instrumentació. Dibuix de mapes d'isolínies.

2. Anàlisi i interpretació de mapes sinòptics. Simbologia. Tipus de masses d'aire. Mapes en superfície (isòbares) i a 850hPa, 700hPa i 500 hPa (isohipses). Tipus de situacions sinòptiques a la mediterrània occidental.

3. Tècniques d'observació i instrumentació. Observació de núvols. Aparells meteorològics.

4. Anàlisi i tractament de dades meteorològiques. Estadística. Anàlisis climàtics.

5. Radiació i energia. Factors d'influència climàtica. Efectes sobre el clima. Classificació climàtica bàsica.

6. Anàlisi de casos pràctics. Discussió a partir de documents científics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 0 3,00
Lectura / comentari de textos 1,00 4,00 5,00
Prova d'avaluació 2,00 12,00 14,00
Sessió pràctica 28,00 6,00 34,00
Treball en equip 1,00 15,00 16,00
Visionat/audició de documents 2,00 3,00 5,00
Total 37,00 40,00 77

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Defensa oral de la pràctica número 6. 1/ Desenvolupament en grup d'una situació sinòptica.
  2/ Realització d'una presentació de màxim 10 diapositives.
  3/ Defensa oral en equip que inclou la resposta a preguntes proposades pel professor.
  10
  Informes de pràctiques. Cal presenter els avaluables de 5 pràctiques de laboratori. 1/ Actitud en front del treball pràctic proposat. Expressió escrita.
  2/ Organitzacio i realitzacio de les tasques.
  3/ Interès de l'alumne vers l'aprenentatge.
  50
  Prova final Prova escrita sobre els continguts donats durant la realització de les pràctiques 40

  Qualificació

  L'assistència a totes les activitats programades és obligatòria. En cas contrari no es superarà l'assignatura.

  La nota final vindrà donada per la nota de les activitats d'avaluació tenint en compte els percentatges.

  Per aprovar és obligat haver obtingut
  1) una nota mínima de 4 de la prova final escrita i
  2) una nota minima de 5 en la mitjana ponderada de totes les activitats avaluables. La nota de les activitats avaluables és la mitjana de les notes de les 5 pràctiques tenint en compte que la sisena pràctica es presenta de manera oral i en equip, I que és avaluada a part.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un NP equival a un 0 en la prova avaluable.

  Observacions

  Els grups de pràctiques seran de 4 persones.

  Assignatures recomanades

  • Física
  • Hidrogeologia
  • Meteorologia i climatologia