Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques a fi de resoldre un problema biològic real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fundats. Presentació del treball realitzat. Modalitats del Treball final de grau: Projecte d'investigació o desenvolupament experimental. Projecte d'investigació o desenvolupament bioinformàtic. Projecte de 'data mining' i bibliogràfic i Projecte Docent.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup EJ

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup SJ

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup SS

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Capacitat de desenvolupar la redacció, direcció i execució de projectes relacionats en l'àmbit del treball.
 • Capacitat per integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació.

Continguts

1. Treball Final de Grau

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 82 160 242
Exposició dels estudiants 3 55 58
Total 85 215 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració del TFG. Inclou un treball previ (pràctic o teòric, segons la tipologia del treball) i la redacció de la memòria. Un tribunal de com a mínim tres persones avalua la memòria. 35
  Presentació oral del treball Un tribunal de tres persones avalua la presentació oral del treball 35
  Avaluació de les competències transversals: la farà el tutor del PAT. El tutor del PAT registra el seguiment i l'entrega del portafoli. 20
  Avaluació del tutor del TFG El tutor del TFG valora la feina realitzada durant la seva supervisió. 10

  Qualificació