Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Introducció a l'experimentació en bioquímica.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA BARRABES VERA  / JESSICA CASTRO GALLEGOS  / VERONICA GORDO HERNANDEZ  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / EVA PLA QUINTANA  / ANNA VERT COMPANY
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. Per tal d'entendre el funcionament dels sistemes biològics a nivell bioquímic s’ha de procedir a l'aïllament i purificació del material biològic i a la detecció i quantificació dels seus compostos. En aquest context, l'objectiu d'aquesta assignatura és l'aprenentatge de les tècniques bioquímiques bàsiques següents:

          1.1. Tècniques espectrofotomètriques.

          1.2. Tècniques de separació:

                    1.2.1. Precipitació i Centrifugació.

                    1.2.2. Cromatografia.

                    1.2.3. Electroforesi.

          1.3. Tècniques de quantificació de proteïnes.

          1.4. Tècniques enzimàtiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 3 8
Classes pràctiques 27 0 27
Prova d'avaluació 0 36 36
Resolució d'exercicis 2 2 4
Total 34 41 75

Bibliografia

 • Nelson, David L (2009 ). Lehninger principios de bioquímica (5a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Berg, Jeremy Mark (cop. 2008 ). Bioquímica . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Voet, Donald (cop. 2006 ). Bioquímica : 3a edición . Buenos Aires [etc.]: Médica panamericana. Catàleg
 • Mathews, Christopher K (cop.2002 ). Bioquímica . Madrid [etc.]: Pearson Educación :Addison Wesley. Catàleg
 • Gómez-Moreno Calera, Carlos Sancho Sanz, Javier (2003 ). Estructura de proteínas . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Fersht, Alan (cop. 1999 ). Structure and mechanism in protein science : a guide to enzyme catalysis and protein folding . New York: W. H. Freeman and Company. Catàleg
 • Fersht, Alan (1984 ). Enzime structure and mechanism (2nd ed.). New York: Freeman. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova inicial S'avaluaran els continguts del guió de pràctiques 20
Sessions pràctiques al laboratori Valoració de la aptitut, actitud i destresa al laboratori. 10
Prova pràctica Es realitzaran proves pràctiques avaluant els resultats obtinguts 20
Anàlisi i estudi de casos al laboratori S'avaluaran la capacitat d'interpretar i discutir resultats. 10
Prova final escrita S'avaluaran els continguts de l'assignatura a nivell teoric i pràctic. 40

Qualificació

El primer dia de pràctiques es realitzarà una prova escrita sobre el guió de pràctiques (20% nota final). La nota és individual (NO RECUPERABLE).

Es realitzaran proves pràctiques al laboratori (20% nota final). La nota és individual (NO RECUPERABLE).

Es realitzarà una discussió general de les tècniques treballades i dels resultats obtinguts en grups o parelles (10% nota final) (NO RECUPERABLE).

Es valorarà el maneig, actitud, aptitud i destresa de l'estudiant al laboratori (10% nota final). La nota és individual (NO RECUPERABLE).

Prova final escrita que correspon a l'avaluació teorico-pràctica (40% nota final). La nota és individual (RECUPERABLE). Dins aquesta prova final escrita hi haurà una part corresponent a càlculs senzills de la que s'haurà de superar en un mínim del 50% per acabar de corregir tot l'examen (per exemple, una pregunta de 2 punts de la que s'haurà de treure un mínim de 1 punt per aprovar l'examen final).

CRITERIS GENERALS

1. Totes les ACTIVITATS són D’ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA i no són RECUPERABLES.

2. Per tal d'aprovar l'assignatura, caldrà:
- SUPERAR el 50% d'un APARTAT DE CÀLCULS inclòs en l'examen final.
- Una QUALIFICACIÓ MÍNIMA DE 5 (sobre 10) en la PROVA FINAL ESCRITA.

3. La única activitat avaluable recuperable és la prova final escrita. LA RESTA D’ACTIVITATS AVALUABLES NO SÓN RECUPERABLES.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerara un NO PRESENTAT aquell estudiant que no es presenti a cap de les dues convocatories de l'examen final escrit.
Aquell estudiant que no es presenti a una part o a la totalitat de les pràctiques tindrà un 0 de totes les activitats que s'avaluen durant aquestes sessions (corresponent al 60% de l'assignatura, per tant no podrà aprovar).

Observacions

L'ASSISTÈNCIA a TOTES les sessions és OBLIGATÒRIA.

Per les sessions de laboratori és INDISPENSABLE portar BATA, RETOLADOR DE VIDRE, CALCULADORA, ULLERES DE PROTECCIÓ, PERES PER A PIPETES, LLIBRETA i GUIÓ DE PRÀCTIQUES.

Qualsevol CANVI DE GRUP de pràctiques s’ha de dur a terme via SECRETARIA ACADÈMICA.