Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Introducció a l'economia i gestió d'empreses: empresa, emprenedoria i innovació
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NURIA MANCEBO FERNANDEZ  / DAVID MARTI CAMPMAJO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NURIA MANCEBO FERNANDEZ  / DAVID MARTI CAMPMAJO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Capacitat de desenvolupar la redacció, direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit del treball.
 • CE-10. Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic, des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.
 • Capacitat de desenvolupar la redacció, direcció i execució de projectes relacionats en l'àmbit del treball.
 • Capacitat per integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació.
 • CE-15. Adquirir capacitat crítica sobre aspectes ètics, legals i socials relacionats amb el disseny, producció i comercialització de productes biotecnològics.
 • CE16 - Capacitat de desenvolupar la redacció, direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • CE17 - Capacitat per integrar els coneixements del grau en un entorn professional i de recerca.
 • CE-18. Conèixer els fonaments bàsics d'explotació de la propietat intel · lectual i de resultats aplicats al desenvolupament i estudi de viabilitat de processos i empreses.

Continguts

1. Introducció

          1.1. Empresa i emprenedoria: conceptes bàsics

          1.2. Creació d’una empresa: plantejaments bàsics i factors més rellevants

          1.3. Innovació: definicions i gestió

          1.4. Sistemes integrats de gestió. (Qualitat/Seguretat-PRL/Medi Ambient)

2. Subsistemes real i financer de l’empresa: màrqueting i finances

          2.1. Màrqueting

          2.2. Comptabilitat i finances

3. Subsistema d’administració

          3.1. Direcció

          3.2. Organització

          3.3. Direcció de recursos humans

          3.4. Ètica, responsabilitat i reputació de l’empresa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7 31 38
Classes expositives 24 0 24
Classes pràctiques 12 0 12
Prova d'avaluació 3 25 28
Treball en equip 2 43 45
Tutories 3 0 3
Total 51 99 150

Bibliografia

 • Cuervo, A. (dir.) (2008). Introducción a la Administración de Empresas. (6a). Madrid: Thomson Civitas. Catàleg
 • Priede Bargamini, T.; C. López-Cózar Navarro y S. Benito Hernández (coord.) (2010). Creación y desarrollo de empresas. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Pere Rosales (2010). Estrategia digital : cómo usar las nuevas tecnologías mejor que la competencia. Barcelona: Deusto. Catàleg
 • Manuel Alonso Coto (2008). El plan de marketing digital: Blended Marketing. Prentice Hall. Catàleg
 • Gregorio Martín de Castro (2008). Reputación empresarial y ventaja competitiva. ESIC Editorial.
 • Philip Kotler (2011). Marketing 3.0 (2011). Madrid: LID.
 • CIDEM (2004). Sistemes integrats de gestió. Barcelona: CIDEM. Recuperat , a http://www.anella.cat/eines/-/custom_publisher/6UgO/27049372/Sistemes-integrats-

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en grup Realització en equip d'un pla d'empresa per a una nova empresa o per al llançament d'una innovació en una empresa existent. Proposta dels plans parcials (producció,marketing, finances i administració). Anàlisi de la viabilitat integral. 30
Examen final Capacitat d'analitzar el propòsit, la importància i els reptes de les empreses. Saber generar propostes sobre la innovació i la reació d'empreses i analitzar els aspectes clau relacionats amb la seva viabilitat. Conèixer elements bàsics de producció, marketing i finances. Conèixer els principals aspectes de l'administració de l'empresa. Saber identificar i analitzar reptes de direcció, planifiació, control, sistemes d'informació, organització i recursos humans. Saber analitzar i ser crític amb els reptes ètics i la responsabilitat de l'empresa.
40
Prova 1r bimestre Capacitat d'analitzar el propòsit, la importància i els reptes de les empreses. Saber generar propostes sobre la innovació i la reació d'empreses i analitzar els aspectes clau relacionats amb la seva viabilitat. Conèixer elements bàsics de producció, marketing i finances. 15
Prova 2n bimestre Conèixes els principals aspectes de l'administració de l'empresa. Saber identificar i analitzar reptes de direcció, planifiació, control, sistemes d'informació, organització i recursos humans. Saber analitzar i ser crític amb els reptes ètics i la responsabilitat de l'empresa. 15

Qualificació

L'avaluació es realitzarà d'acord amb els detalls facilitats en la secció d'activitats d'avaluació.

El treball en grup i l'examen final són obligatoris.

Només és recuperable l'examen, sempre que l'estudiant hagi obtingut una nota superior a 3 en la prova.

No són recuperables les proves d'avaluació continuada ni el treball.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un NO PRESENTAT l'estudiant que no realitzi el treball en grup o l'examen.

Observacions

Al llarg del curs potser es duran a terme la discussió de casos a classe que després poden tenir traducció en preguntes als exàmens parcials o finals. La bibliografia bàsica no és de lectura obligatòria.