Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Usos, aplicacions i metodologies utilitzades per l’aprofitament de recursos vegetals (algues, fongs i plantes terrestres)
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EMMA CEBRIAN PUJOL  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EMMA CEBRIAN PUJOL  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Conèixer els tipus i nivells d'organització dels éssers vius.
 • CE2 - Conèixer els tipus i nivells d'organització dels éssers vius.
 • CE3 - Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Capacitat de recollir de forma ambientalment ètica, segura i adequada mostres biològiques i evidencies en el medi natural terrestre i aquàtic tant de forma individual com en grup.
 • CE20. - Capacitat de recollir de manera ambientalment ètica, segura, i adequada mostres biològiques i evidències en el medi natural terrestre i aquàtic tant de forma individual com en grup.

Continguts

1. CONCEPTES GENERALS

          1.1. La importància de la classificació taxonòmica per a usos aplicats.

          1.2. Classificació taxonòmica actual.

2. MICOLOGIA APLICADA

          2.1. Principals grups utilitzats per a la seva explotació comercial.

          2.2. Espècies que es recol.lecten i cultiu de bolets.

3. FICOLOGIA APLICADA

          3.1. Principals grups utilitzats per a la seva explotació comercial.

          3.2. Explotació dels recursos vegetals aquàtics. Algues i cianobacteris en alimentació.

          3.3. Ús i obtenció de ficocoloides: agar-agar, carraginats i alginats.

4. APLICACIONS DE LES PLANTES VASCULARS

          4.1. Principals grups utlitzats per a la seva explotació industrial.

          4.2. Conreus.

          4.3. Aprofitaments forestals. Silvicultura i fruits silvestres.

          4.4. Plantes aromàtiques i medicinals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 5 7
Classes expositives 16 0 16
Classes pràctiques 10 10 20
Elaboració de treballs 5 10 15
Prova d'avaluació 2 10 12
Total 35 35 70

Bibliografia

 • AKATSUKA, I. (ed) (1990). Introduction to applied phycology. . SPB Academic Publis. Catàleg
 • CHAPMAN, W.J. & D.J. CHAPMAN (1980). Seaweeds and their uses. London & New York: Chapman et Hall.
 • LLÁCER, G., LÓPEZ, M.M., TRAPERO, A. & BELLO, A. (1996). Patología Vegetal. . Madrid: Phytoma, Mundi-Prensa. Catàleg
 • SCHAUENBERG, P. & PARIS, F. (1992). Guía de las plantas medicinales. Omega. Catàleg
 • ZHIQIANG A.N. (2005). Handbook of Industrial Mycology. NY, USA: Marcel Dekker Publ..
 • WAALAND, J.R. (1981). Commercial utilization. Dins .S. LOBAN & M.J. WYNNE (eds). (Ed.), The Biology of seaweeds (, p. 189). Oxford: Blanckwell Scientific Publications. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis i proves de seguiment Treballs individuals i en grup (no recuperable). 30
Classes i treball de pràctiques Es farà un treball relacionat amb el tema que s'ha tractat durant les pràctiques (no recuperable) 20
Prova d'avaluació final Treball individual, es valoraran els coneixements adquirits i la capacitat de relacionar els continguts treballats al llarg del curs. 50

Qualificació

Per tal de superar l'assignatura és condició indispensable aprovar totes les activitats d'avaluació de forma independent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Sinó s'ha realitzat cap de les activitats establertes s'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT

Assignatures recomanades

 • Botànica
 • Botànica marina
 • Plantes vasculars
 • Pràctiques de botànica