Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
S’estudia el funcionament ecològic en ecosistemes forçats, alterats o gestionats per l’activitat humana. S’analitzen ecosistemes on l’interès per a l’home pot ser molt divers, des de l’aprofitament de recursos naturals, la prevenció de riscos, el control de plagues, la generació de residus i la contaminació, la conservació i la restauració d’espècies i hàbitats. L’anàlisi es realitza majoritàriament sobre la base d’estudi de casos, on es pot aprofundir a més detall en aspectes relacionats amb el funcionament ecològic.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO JAVIER DE QUINTANA POU
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO JAVIER DE QUINTANA POU
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE9 - Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components, les interaccions entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades amb la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius del ecosistema i els seus components, la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades amb la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Capacitat de recollir de forma ambientalment ètica, segura i adequada mostres biològiques i evidencies en el medi natural terrestre i aquàtic tant de forma individual com en grup.
 • CE20. - Capacitat de recollir de manera ambientalment ètica, segura, i adequada mostres biològiques i evidències en el medi natural terrestre i aquàtic tant de forma individual com en grup.

Continguts

1. Introducció

2. Concepte d'ecologia aplicada. Objectius. Aproximacions holística i reduccionista. Ecosistemes alterats o modificats. Funcionalitat ecològica. Balanç d’energia i de nutrients. Sistemes productors, acumuladors i transformadors de matèria. Sostenibilitat.

3. Ecologia forestal

4. Els sistemes forestals. Productivitat versus producció. Angiospermes i gimnospermes. Distribució dels biomes. Pèrdua de superfície forestal. Vegetació potencial i panorama forestal a Catalunya.

5. Dasometria i silvicultura. Inventaris forestals. Estructura de mides. Dominància, espaiament, esveltesa. Aprofitament sostenible dels boscos: l'ordenació forestal. Defensa forestal.

6. Ecologia dels Incendis. Comportament d’un incendi. El triangle del foc. Tipus de focs: paràmetres definitoris dels incendis. Combustibilitat dels ecosistemes. Condicions ambientals afavoridores. Alteració dels balanços de matèria i energia. Erosió i aplicació de mesures correctores. Foc i clima mediterrani.

7. Alteració i conservació de sistemes aquàtics

8. Contaminació puntual i contaminació difusa. Depuració i reutilització de les aigües residuals. Avaluació de l’estat ecològic. Indicadors. Directiva Marc de l’Aigua. Control de plagues en ecosistemes aquàtics.

9. 3.2. Conservació i restauració d’ecosistemes aquàtics. Espais protegits i activitats a la conca. Conservació de la funcionalitat ecològica. Criteris de restauració. Resultats a curt i llarg termini. Plans de gestió i objectius de gestió.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,00 16,00 23,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 2,00 5,75 7,75
Sessió expositiva 8,00 16,75 24,75
Sessió pràctica 7,50 12,00 19,50
Total 24,50 50,50 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes magistrals Examen 60
  Problemes i exercicis Examen 10
  Pràctiques Informe 30

  Qualificació

  Els continguts teòrics de l'assignatura s'avaluen amb un examen escrit.
  Les pràctiques són obligatòries per aprobar l'assignatura. Es realitzen en grup. Consisteixen en l'estudi d'un ecosistema forestal i l'anàlisi de les mesures de gestió que cal aplicar. Es valoraran mitjançant una memòria escrita de pràctiques. La no assistència a alguna sessió pràctica es descomptarà en la qualificació: la nota final de pràctiques s'obtindrà de multiplicar la nota de pràctiques per 0.8 (no assitència a una sessió de pràctiques) o 0.5 (no assitència a dues sessions de pràctiques).
  AVALUACIÓ

  1. 60% - Examen continguts teòrics.
  2. 30% - Examen i valoració (assistència etc. ) de pràctiques.
  3. 10% - Avaluació de l'aprenentatge basat en problemes.

  1. Activitat recuperable.
  2 i 3. Activitats no recuperables.

  Per aprovar l'assignatura cal haver aprovat cadascuna de les activitats avaluadores descrites. En la recuperació de les activitats recuperables la nota final s'obtindrà de la mitjana entre la primera prova i la recuperació. Si aquesta nota mitjana no arriba a 5, però s'ha aprovat la recuperació, la nota final d'aquesta activitat serà un 5.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Qualsevol activitat d'avaluació obligatòria no presentada tindrà la qualificació de 0. Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.