Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Estudi general de la Història de l'Art, en els seus diversos aspectes, des dels seus orígens a la Itàlia del segle XV fins a finals del segle XVI.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAQUIM GARRIGA RIERA  / Francesc Miralpeix Vilamala
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (10%), Italià (10%)

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CE 14. Explicar de manera argumentada un coneixement precís i crític de les coordenades espai-temporals de la Història de l'Art
 • CE 15. Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diverses manifestacions artístiques/musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal
 • CE 18. Adquirir, interpretar i aplicar coneixements específics relatius a la teoria de l'art i el pensament estètic i, en general, al coneixement integral i integrat del fet artístic
 • CE 19. Discernir i utilitzar coneixements específics relatius a les ciències i tècniques historiogràfiques, així com a les fonts literàries i documentals sobre les quals es construeix la disciplina

Continguts

1. L'ÈPOCA DEL RENAIXEMENT.A. Introducció. B."Renaixement": el llegat historiogràfic. B.1.L’Humanisme i la reforma de les arts. B.2.Rinascita dell’antichità. B.3."Liberalitat" de les arts. B.4.Recuperació de la "Naturalesa"

2. EL QUATRE-CENTS A FLORÈNCIA I ALS CENTRES ITALIANS. A. La pintura: visió natural, representació òptica, narració convincent. B. L’escultura: "modernitat" i "antiguitat". C. L’arquitectura: el nou llenguatge "antic". D. L’estil "dolç" de la segona meitat del segle. La irrupció d’altres centres: arquitectura i arts figuratives a Milà, Venècia, Màntua, Ferrara, Urbino, Roma, Nàpols...

3. EL CINC-CENTS A ITÀLIA. A. L’època dels genis: la terza maniera. A.1. Leonardo, o "les meravelloses obres de la natura i de l’home" .A.2. Bramante, o "el gran imitador dels antics" .A.3.Rafael, o "la poesia muda" .A.4. Miquel Àngel, o "el vencedor de la naturalesa i dels antics". B. La personalitat veneciana.

4. L’EXPANSIÓ DEL MODEL "RENAIXENTISTA" A EUROPA. A. Irradiació d’un nou sistema artístic i modalitats de recepció. B. Les arts "renaixentistes" a Espanya, França, Països Baixos i Alemanya, Anglaterra...

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 10,00 25,00 35,00
Cerca i anàlisi d'informació 1,00 3,00 4,00
Lectura / comentari de textos 2,00 20,00 22,00
Prova d'avaluació 8,00 6,00 14,00
Sessió expositiva 30,00 0 30,00
Sessió pràctica 10,00 10,00 20,00
Tutories de grup 2,00 4,00 6,00
Visionat/audició de documents 10,00 9,00 19,00
Total 73,00 77,00 150

Bibliografia

 • Storia dell'arte italiana (1979-1983 ). Torino: Einaudi. Catàleg
 • Argan, Giulio Carlo (DL 1992 ). El Arte moderno . Madrid: Akal. Catàleg
 • Barasch, Moshe (1991 ). Teorías del arte : de Platón a Winckelmann . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Baxandall, Michael (1996 ). Giotto y los oradores : la visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la composiciónpictórica : 1350-1450 . Madrid: Visor.
 • Baxandall, Michael (2000 ). Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento (4ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Benevolo, Leonardo (1988 ). Historia de la arquitectura del Renacimiento : la arquitectura clásica : del siglo XV al siglo XVIII (3ª ed.). Barcelona: Gili. Catàleg
 • Blunt, Anthony (1985 ). Teoría de las artes en Italia : 1450-1600 (4ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Burke, Peter (1993 ). El Renacimiento . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Borsi, Franco (cop. 2006 ). Alberti : une biographie intellectuelle . Paris: Hazan. Catàleg
 • Borsi, Franco (cop. 1989 ). Bramante . Milano: Electa. Catàleg
 • Borsi, Franco (1973 ). Leon Battista Alberti : opera completa . Milano: Electa. Catàleg
 • Chastel, André (1991 ). Arte y humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • CHASTEL, André (1966). El Gran taller de Italia : 1460-1500. Aguilar. Catàleg
 • Garriga, Joaquim (1983 ). Renacimiento en Europa . Barcelona: Gili. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans) (1983 ). Imágenes simbólicas : estudios sobre el arte del Renacimiento . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans) (2000 ). El Legado de Apeles . Madrid: Debate. Catàleg
 • Gouwens, Kenneth (2004 ). The Italian Renaissance : the essential sources . Malden, Mass.: Blackwell Publishing. Catàleg
 • Heydenreich, Ludwig Heinrich (DL 1999 ). Arquitectura en Italia : 1400-1600 (3a ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Heydenreich, Ludwig Heinrich (cop. 1974 ). La Época de los genios : renacimiento italiano 1500-1540 . Madrid: Aguilar. Catàleg
 • Lee, Rensselaer W (1982 ). Ut pictura poesis : la teoría humanística de la pintura . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Mariacher, Giovanni (1987 ). La Scultura del Cinquecento . Torino: UTET. Catàleg
 • Marías, Fernando (DL 1990 ). La Difusión del Renacimiento . Madrid: Anaya. Catàleg
 • Marías, Fernando (1989 ). El Largo siglo XVI : los usos artísticos del Renacimientoespañol . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Murray, Linda (1995 ). El Alto renacimiento y el manierismo : Italia, el norte yEspaña : 1500-1600 . Barcelona: Destino [etc.]. Catàleg
 • Murray, Peter (1995 ). El Arte del Renacimiento (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Destino [etc.]. Catàleg
 • Panofsky, Erwin (1999 ). Renacimiento y renacimientos en el arte occidental . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Pommier, Édouard (2007). L'invenzione dell'arte nell'Italia del Rinascimento. Einaudi.
 • Pope-Hennessy, John (1989 ). La Escultura italiana en el renacimiento ([3ª ed.]). Madrid: Nerea. Catàleg
 • Summerson, John (1984 ). El Lenguaje clásico de la arquitectura : de L.B. Alberti a Le Corbusier (5a ed. ampl.). Barcelona: GG. Catàleg
 • De Tolnay, Charles (1985 ). Miguel Angel : escultor, pintor y arquitecto . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Vasari, Giorgio (cop. 1991 ). Le Vite de' piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri : nell'edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze 1550 . Torino: Einaudi. Catàleg
 • Franklin, David (cop. 2001 ). Painting in renaissance Florence : 1500-1550 . New Haven [etc.]: Yale University Press. Catàleg
 • Wilde, Johannes (1988 ). La Pintura veneciana : de Bellini a Ticiano . Madrid: Nerea. Catàleg
 • Kristeller, Paul Oskar (1986 ). El Pensamiento renacentista y las artes : colección de ensayos . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Danesi Squarzina, Silvia (1989 ). Roma, centro ideale della cultura dell'Antico nei secoli XV e XVI : da Martino V al Sacco di Roma, 1417-1527 . Milano: Electa. Catàleg
 • Branca, Vittore (1983 ). Umanesimo e Rinascimento a Firenze e Venezia . Firenze: Olschki. Catàleg
 • Kraye, Jill (1996 ). The Cambridge companion to Renaissance humanism . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Hale, J.R (cop. 1996 ). La Civilización del Renacimiento en Europa, 1450-1620 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Rico, Francisco (2002 ). El Sueño del humanismo : de Erasmo a Petrarca (Nueva ed., correg. y aum.). Barcelona: Destino. Catàleg
 • PARTRIDGE, Loren (2007). El Renacimiento en Roma . Madrid: Akal.
 • SHEARMAN, John (1984). Manierismo . Madrid: Xarait. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions teòriques d'aula sobre els temes del programa Per la prova escrita es tindrà en compte els coneixements adquirits per l'alumne, la capacitat d'expresar-los correctament, la consulta de bibliografia, l'ús correcte del vocabulari específic i la seva capacitat d'anàlisi i resolució dels plantejaments o temes proposats. 50
Lectures de bibliografia recomanada i obligatòria Es demanarà que l'alumne demostri haver llegit i entès les lectures obligatòries que se li demanaran. 30
Visionat d'imatges Identificació d'imatges: autor, any, data, emplaçament 20

Qualificació

Lectures obligatories:

TOMAN, Rolf (ed.): El arte del Renacimiento en Italia. Arquitectura, escultura, pintura, dibujo (Colonia, 1994), Colonia, Könemann, 1999 [a partir de p. 98, A. McLean: “Arquitectura del Renacimiento temprano...”].


Examen 1 (30% nota final): lectura-estudi manual R. TOMAN: dv 19 desembre 2014, 10,30h.

Examen 2 (70% nota final): estudi matèria classes: dv 30 gener 2015, 10,30h.

[per als alumnes no assistents, o amb alta quota de no assistència (1/3 de les classes), el tema de l’examen 2 serà el contingut de les obres de BAXANDALL, PARTRIDGE i SHEARMAN citades a la selecció bibliogràfica:


BAXANDALL, Michael: Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento (Oxford, 1972), Barcelona, Gustavo Gili, 1978, 2000 (4ª ed.).

PARTRIDGE, Loren: El Renacimiento en Roma (Londres, 1995), Madrid, Akal, 2007.

SHEARMAN, John: Manierismo (Harmondsworth, 1967), Madrid, Xarait, 1984.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
ES consideraran NO PRESENTATS els alumnes que no hagin realitzat cap de les proves d'avaluació. La realització de qualsevol de les activitats d'avaluació programades computarà com a nota.

Observacions

L'assistència a classe no és obligatòria. Només ho és, en una proporció del 70% de les sessions, com a mínim, per a l'alumnat que es vulgui avaluar d'acord amb el sistema de tres proves amb continguts específics. El que no vulgui o pugui assistir a classe en aquesta proporció pot avaluar-se igualment, però haura de fer-ho en una modalitat diferent (el contingut de l'exàmen final estarà basat en els tres llibres assenyalats).
Per il•lustrar i acompanyar les explicacions teòriques de l’assignatura, es farà ús de material audiovisual (diapositives, projector de power point, projector de cossos opacs, transparències, video...)
Els materials presentats a l'aula només pretenen ser el punt de partida del coneixement de la matèria, que l'alumnat aprofundirà en la bibliografia seleccionada i en la que periòdicament es recomanarà.
Les hores de tutoria, poc utilitzades, són una eina d’atenció personalitzada a la disposició de l'alumne (també a través del correu electrònic, però preferiblement per a concertar una trobada)

S’alternaran sessions a l'aula, sempre que sigui possible, amb sortides a exposicions, museus, etc

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.