Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
L'assignatura pretén oferir una panoràmica del fenomen de l'envelliment i de la seva incidència en les societats actuals, així com dels equipaments, serveis i prestacions establertes per aquest col·lectiu Així mateix, s'inclou l'anàlisi dels factors socials i psicològics que incideixen en aquesta etapa de la vida de les persones grans i en els seus familiars, amb la finalitat que els treballadors/es socials puguin intervenir en situacions concretes i planificar accions per aquest tipus de població
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EVA ALVAREZ HELENA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.

Continguts

1. La vellesa i els aspectes socials de l'envelliment

          1.1. La Gerontologia al llarg dels anys

          1.2. La persona com un ser biopsicosocial. Què vol dir envellir?

          1.3. Aspectes socials de l'envelliment. Els mites i esterotips. Modificació dels rols individuals i comunitaris

          1.4. La demografia de l'envelliment

2. Aspectes psicològics i biològics de l'envelliment

          2.1. Les demències. La malaltia d'Alzheimer i demències relacionades. Procés de la malaltia i el seu impacte en la societat

          2.2. Famílies com a cuidadors no professionals. Conseqüències i suport a aquest col·lectiu

          2.3. El paper de les associacions entorn a les demències

3. Recursos i serveis dirigits a la vellesa

          3.1. Atenció a la gent gran: una responsabilitat individual i/o col·lectiva

          3.2. Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència

          3.3. Els serveis socials de titularitat pública o privada en l'àmbit de gent gran: residències assistides i llar residència, centres de dia, pisos tutelats, serveis d'assistència domiciliària (SAD), centres sociosanitaris, programes alternatius i específics (acolliments familiars, etc.)

          3.4. Catàleg de prestacions per a persones grans amb situacions de necessitats

          3.5. Moviments associatius de la gent gran (FATEC, Consell de la Gent Gran)

4. El maltractament a les persones grans

          4.1. A que anomenem maltractament. Tipologia dels maltractaments. On es poden produir

          4.2. La detecció del maltractament. Indicadors i factors de risc. El silenci de les víctimes, dels professioanls i de la societat

          4.3. La protecció i la prevenció. Recursos legals com a mecanismes de protecció

5. Atenció a les persones grans i exercici del treball social

          5.1. Habilitats socials. Millora del procés de comunicació amb l'usuari. La utilització de tècniques de comunicació alternativa i augmentativa

          5.2. PIAI (Programa Integral d'Atenció Individualitzada) com a eina de treball interdisciplinari. I el Model d'Atenció Centrada en la Persona(ACP).

          5.3. La pràctica del treball social en l'àmbit de l'envelliment. Entrevista, documentació específica i protocols d'actuació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 10,00 10,00
Sessió participativa 17,50 5,00 22,50
Sortida de camp 2,50 2,50 5,00
Treball en equip 0 30,00 30,00
Visionat/audició de documents 2,50 5,00 7,50
Total 22,50 52,50 75

Bibliografia

 • Fernández Ballesteros, Rocío (2007). Psicogerontología. Perspectivas europeas para un mundo que envejece. Madrid: Piramide.
 • Fernández Ballesteros, Rocío (cop. 2000 ). Gerontología social . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Martín García, Manuel (DL 2003 ). Trabajo social en gerontología . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Tabueña Lafarga, Mercè (2009 ). Els Maltractaments a les persones grans. [Barcelona]: Caixa Catalunya. Obra Social. Recuperat 03-07-2012, a http://obrasocial.caixacatalunya.com/osocial/idiomes/1/fitxers/atsocial/maltractaments_cat.pdf Catàleg
 • Torralba, Francesc, 1967- (2009 ). La Ancianidad en nuestro mundo : más allá de los tópicos . Cabrils: Prohom. Catàleg
 • Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promocion de la autonomía personal y atenció (2006). BOE.
 • Departament d'Acció Social i Ciutadania (2008). Protocol per a l'aplicació de criteris de cribatge abans d'iniciar un procés d'i. Generalitat de Catalunya.
 • Toledano González, L (2009). ¿Se puede?. Col·legi Oficial de DTS i AS de Catalunya. Catàleg
 • Vásquez, A (2006). Amor y sexualidad en las personas mayores: transgresiones y secretos. Gedisa DL. Catàleg
 • Alba, Víctor (1992 ). Historia social de la vejez . Barcelona: Laertes. Catàleg
 • Casals i Arnau, Alícia (2005 ). Intervenció social en l'atenció sociosanitària i residencial . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Les classes: les classes combinen el tractament d'aspectes teòrics amb la realització d'exercicis pràctics centrats en l'anàlisi i debat entorn de situacions, casos i notícies.
Seguiment individual dels exercicis de base pràctica i participació entorn a debats. 20
Treball en grup: Dues possibilitats:
a) Elaboració d'una Història de vida, com a tècnica de millora en el benestar de les persones grans.
b) CNP. Explorem la cura dels familiars a les persones grans en l'àmbit domiciliari.
Expressió escrita, claredat, ortografia, estructuració,... 30
Projecció d'una pel·lícula: anàlisi dels fets Elaboració d'un comentari escrit que analitzi els fets de la pel·lícula 10
Assaig reflexiu d'un document Es tindrà en compte l'expressió escrita, l'ortografia i la claredat en l'exposició 30
Visita a un recurs dirigit al col·lectiu de gent gran Elaboració d'un comentari de la visita 10

Qualificació