Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
En la primera part d'aquest mòdul, que es fa entre segon i tercer curs, es tracta l'adquisició i didàctica del llenguatge oral. S'estudien les teories de l'adquisició i desenvolupament del llenguatge. S'analitzen els aspectes de llengües en el currículum. S'adopta una perspectiva globalitzadora i integradora. També es tracta la literatura de tradició oral (conte, llegenda).
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA LLACH CARLES
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els continguts lingüístics i literaris aplicables al desenvolupament curricular vigent d’Educació Infantil.
 • 2. - Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva
 • Identificar trastorns, carències i dificultats que pertorben el benestar dels infants i el desenvolupament físic i psíquic adequat.
 • 3 c. - Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües
 • 6 a. - Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució
 • 6 c. - Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió
 • 10 a. - Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent
 • 10 b. - Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants

Continguts

1. Els components del llenguatge (forma, contingut i ús). Les dues habilitats orals (parlar i escoltar). Consciència fonològica. La literatura de tradició oral (conte, llegenda).

2. Processos de desenvolupament i d’adquisició del llenguatge oral. Estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral. Teories sobre l'adquisició del llenguatge.

3. Continguts lingüístics i literaris aplicables al desenvolupament curricular vigent d’Educació Infantil.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 15,00 15,00
Elaboració individual de treballs 0 8,00 8,00
Exposició dels estudiants 2,00 22,00 24,00
Lectura / comentari de textos 0 15,00 15,00
Prova d'avaluació 0 17,00 17,00
Sessió participativa 21,00 0 21,00
Total 23,00 77,00 100

Bibliografia

 • Bigas, Montserrat (DL 2000 ). Didáctica de la lengua en la educación infantil . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Bruner, Jerome S (1987 ). La Parla dels infants : com s'aprèn a fer servir el llenguatge (2a ed.). Vic: EUMO. Catàleg
 • Puyuelo Sanclemente, Miguel (DL 2000 ). Evaluación del lenguaje . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Pérez Montero, Carmen (1995 ). Evaluación del lenguaje oral en la etapa 0-6 años . Madrid [etc.]: Siglo XXI. Catàleg
 • Acosta, Víctor M. Moreno, Ana (cop. 1996 ). La Evaluación del lenguaje : teoría y práctica del proceso de evaluación de la conducta lingüística infantil . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Triadó, Carme (1989 ). La Evaluación del lenguaje : una aproximación evolutiva . Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Vila, Ignasi (1989 ). Adquisició i desenvolupament del llenguatge : l'importantés prevenir . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Serra i Raventós, Miquel (2000 ). La Adquisición del lenguaje . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Cassany, Daniel (2002 ). Ensenyar llengua (7a ed.). Barcelona: Graó.
 • Puyuelo Sanclemente, Miguel (cop. 2003 ). Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje : aspectos evolutivos y patología en el niño y el adulto . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Palou, Juli (2005 ). La Llengua oral a l'escola : 10 experiències didàctiques . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pujol Berché, Mercè (1999 ). La Llengua oral a l'escola : una introducció . Barcelona: EDIUOC Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Andreu Barrachina, Llorenç Muñoz Marrón, Elena (2010 ). Psicologia del llenguatge (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Owens, Robert E (2003 ). Desarrollo del lenguaje (5ª ed). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Sánchez Cano, Manuel (1999 ). Aprenent i ensenyant a parlar : ajuda a la comunicació i al llenguatge a l'escola . Lleida: Pagès. Catàleg
 • Articles de didàctica de la llengua i de la literatura (1994 - ). [Barcelona]: Serveis Pedagògics :Graó. Catàleg
 • Guix d'infantil (2001- ). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Infància : revista de l'Associació de Mestres Rosa Sensat (1981- ). Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Snyder, William (2007 ). Child language : the parametric approach . New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Llinàs i Grau, Mireia (2006 ). Primeres paraules : com aprenen a parlar els nostres fills . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Pinter, Annamaria (2006 ). Teaching young language learners . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Lightfoot, David (cop. 2006 ). How new languages emerge . New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • O'Grady, William D.|q(William Delaney) (2005 ). How children learn language . Cambridge: Cambridge University. Catàleg
 • L'Ús del llenguatge a l'escola : propostes d'intervenció per a l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge (2004 ) (2a ed.). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament d'Educació. Catàleg
 • Bosch i Galceran, Laura (2004 ). Evaluación fonológica del habla infantil . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Tomasello, Michael (2003 ). Constructing a language : a usage-based theory of language acquisition . Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Catàleg
 • Condemarín, Mabel (DL 2002 ). Evaluación auténtica del lenguaje y la comunicación . Madrid: Ciencias de la Educación Preescolar y Especial. Catàleg
 • De la Torre Prados, Mª del Carmen (cop. 2002 ). Komunika : programa para el desarrollo del conocimiento fonológico . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Bowerman, Melissa Levinson, Stephen C. (2001 ). Language acquisition and conceptual development . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Nelson, Keith E. Aksu-Koç, Ayhan Johnson, Carolyn E. (2001 ). Children's language. London: Lawrence Erlbaum Associates. Recuperat 06-07-2010, a http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=56536 Catàleg
 • Bates, Elizabeth Tomasello, Michael (2001 ). Language development : the essential readings . Malden: Blackwell Publishers. Catàleg
 • Jusczyk, Peter W (2000 ). The Discovery of spoken language (First paperback edition , 2000). Cambridge (Mass.) [etc.]: MIT Press. Catàleg
 • Cook, Guy|q(Guy W. D.) (2000 ). Language play, language learning . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Beers, Mieke (2000 ). From sound to sentence : studies on first language acquisition . Groningen: Centre for Language and Cognition Groningen. Catàleg
 • Barrett, Martyn D. (cop. 1999 ). The Development of language . Hove: Psychology Press. Catàleg
 • Lightfoot, David (cop. 1999 ). The Development of language : acquisition, change and evolution . Malden: Blackwell. Catàleg
 • Rondal, J. A (1999 ). El Desarrollo del lenguaje . [Barcelona]: ISEP. Catàleg
 • Pinker, Steven (1999 ). El Instinto del lenguaje : cómo crea el lenguaje la mente. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Herschensohn, Julia Rogers (2007). Language development and age . New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Fernández Sarmiento, Celia (2009 ). La Logopedia en la escuela : propuestas desde la prácticapara una educación más inclusiva . [Las Palmas de Gran Canaria]: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia (2006 ). Aprender y enseñar en educación infantil . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bigas, Montserrat (DL 2000 ). Didáctica de la lengua en la educación infantil . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Bermejo Campos, Blas (cop. 2011 ). Manual de didáctica general para maestros de educación infantil y de primaria . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Amorós, Elisabet (2013 ). 44 experiències (0-3) . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pablo Sánchez, Mª Jesús (1995 ). El Taller de lenguaje oral en la escuela infantil : baúl de recursos . Madrid: Siglo Veintiuno. Catàleg
 • Sánchez Cano, Manuel (1999 ). Aprenent i ensenyant a parlar : ajuda a la comunicació i al llenguatge a l'escola . Lleida: Pagès. Catàleg
 • Gleason, Jean Berko (cop. 2010 ). El Desarrollo del lenguaje (7a ed.). Madrid: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Bronckart, Jean-Paul (2007 ). Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas . Madrid, Buenos Aires: Miño y Dávila. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació oral d'una recerca sobre un tema. Activitat en grup. Ha integrat els continguts del mòdul.
Ha fet recerca sobre el tema.
Ha explicat els elements essencials de la recerca.
Ha utilitzat adequadament la terminologia de la disciplina.
Ha dut a terme les reflexions pertinents.
En en treball, ha mostrat el domini el registre oral de la llengua.
Ha fet una exposició ordenada.
Ha fet una exposició creativa, original.

15
Prova de continguts i reflexió relacionada amb lectures obligatòries. Activitat individual. Ha integrat els continguts de les lectures obligatòries i de les sessions presencials.
Ha mostrat capacitat de reflexió.
Ha fet recerca sobre els temes objecte d'estudi.
Domina el registre escrit de la llengua.
35
Presentació oral. Activitat en grup. Ha integrat els continguts del mòdul.
Ha fet recerca sobre el tema.
Ha preparat una presentació creativa i innovadora sobre el tema escollit.
Ha utilitzat adequadament la terminologia de la disciplina.
Ha dut a terme les reflexions pertinents.
Ha participat activament en les sessions de grup.
Ha treballat adequadament de forma cooperativa.
Domina el registre oral de la llengua.

15
Elaboració de propostes didàctiques innovadores relacionades amb temes de literatura infantil. Activitat individual. Ha integrat els continguts del mòdul.
Ha utilitzat adequadament la terminologia de la disciplina.
Ha aportat reflexions.
Ha fet recerca sobre el tema.
Ha fet una activitats adequades, innovadores i creatives.
Ha utilitzar metodologies actives.
35

Qualificació

El 70% de la nota dependrà de les activitats individuals i el 30% restant de les activitats en grup.

Per superar el mòdul, cal haver presentat (o exposat, en el cas de les presentacions orals) totes quatre activitats d'avaluació amb una mitjana superior a 5. És indispensable que cada activitat tingui una nota igual o superior a 4 per tal de fer la mitjana de les quatre activitats.

Els estudiants que no puguin seguir les activitats d'avaluació en petit grup hauran de fer treballs alternatius que els proposarà la professora. La nota màxima d'aquests treballs és un 7/10.

Segons criteris elaborats pels professors de l'àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, cal mostrar domini de llengua en totes les activitats.
El domini exigit es correspon al nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües corresponent a nivell C de català.
La manca del domini de llengua afectarà la nota final del mòdul.

En les activitats individuals hi haurà un indicador del nivell de llengua, que podrà ser A, B, C o D.
Els estudiants que tinguin un indicador D en l'última activitat suspendran el mòdul.
No és possible obtenir una qualificació d'una activitat entre 9 i 10 si l'indicador de llengua és C.
No és possible obtenir una qualificació d'una activitat entre 7 i 9 si l'indicador és D.

Si es detecta que un estudiant ha comès splagi en alguna de les activitats, suspendrà el mòdul.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de les quatre activitats d'avaluació suposa un No Presentat.

Observacions

Segons hem acordat els professors de l'àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, cal demostrar un bon domini de la llengua oral i escrita en totes les activitats avaluables.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.