Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
En aquest mòdul es tractaran continguts propis de la Psicologia social, tals com: les principals orientacions teòriques d'aquest àmbit; la construcció social de la realitat; la percepció social i la comprensió d'altres persones; la construcció i presentació del jo; les relacions, processos i elements intra e intergrupals; els processos d'influència social; el canvi social; etc.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANTONIA DORADO CABALLERO  / RUBEN DAVID FERNANDEZ CARRASCO  / CRISTINA FIGUER RAMIREZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE9 Diagnosticar les necessitats socials, de persones, famílies, grups i comunitats.

Continguts

1. UNITAT: INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA SOCIAL

          1.1. SITUANT LA PSICOLOGIA SOCIAL

                    1.1.1. La Psicologia i les seves àrees de coneixement a la UDG

                    1.1.2. Principals àmbits d’actuació/perfils professionals actuals en Psicologia

                    1.1.3. Principals perspectives teòriques en Psicologia

                    1.1.4. Entre la Psicologia i la Sociologia

          1.2. CONCEPTUALITZANT LA PSICOLOGIA SOCIAL

                    1.2.1. Formació i desenvolupament de la Psicologia Social

                    1.2.2. Les grans perspectives/orientacions teòriques de la Psicologia Social

                    1.2.3. Utilitat de la Psicologia Social

2. UNITAT: PERCEPCIÓ SOCIAL I COMPRENSIÓ D'ALTRES PERSONES

          2.1. PERCEPCIÓ COM A PROCÈS PSICOLÒGIC BÀSIC

                    2.1.1. Concepte i definicions de percepció

                    2.1.2. Principals característiques

          2.2. PERCEPCIÓ SOCIAL

                    2.2.1. Percepció social intergrupal

                    2.2.2. Percepció social interpersonal

3. UNITAT: IDENTITATS SOCIALS

          3.1. IDENTITATS

                    3.1.1. Concepte i definicions d’identitat personal i identitat social

                    3.1.2. Identitat i conceptes afins

                    3.1.3. Principals teories explicatives

                    3.1.4. La construcció i presentació del jo

          3.2. IDENTITATS SOCIALS

                    3.2.1. Identitat i categoritzacions socials

                    3.2.2. Identitats socials: sexual, cultural, nacional, religiosa, etc.

4. UNITAT: ESTRUCTURA I PROCESSOS GRUPALS

          4.1. ELEMENTS I RELACIONS INTRAGRUPALS

                    4.1.1. Concepte i definicions de grup

                    4.1.2. Classificacions de grup

                    4.1.3. Principals elements estructurals

                    4.1.4. Principals processos grupals

          4.2. EL CONFLICTE COM A MOTOR DE CANVI

                    4.2.1. Concepte i definicions de conflicte

                    4.2.2. El conflicte intragrupal i mesures de resolució

          4.3. RELACIONS INTERGRUPALS

                    4.3.1. Relacions intergrupals i processos de categorització

                    4.3.2. Relacions intergrupals: conflicte i cooperació

5. UNITAT: PROCESSOS D’INFLUÈNCIA SOCIAL I CANVI D’ACTITUDS

          5.1. INFLUENCIA SOCIAL

                    5.1.1. Concepte i definicions d'influència social

                    5.1.2. Modalitats d'influència social

          5.2. CANVI D’ACTITUDS

                    5.2.1. Concepte i definicions d’actitud

                    5.2.2. Relació de les actituds amb el comportament

                    5.2.3. Components de les actituds

                    5.2.4. Formació de les actituds

                    5.2.5. Processament de la informació i actituds

                    5.2.6. Canvi d’actituds

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 2 20 22
Prova d'avaluació 4 40 44
Sessió expositiva 42,5 0 42,5
Sessió participativa 12,5 5 17,5
Treball en equip 4 20 24
Total 65 85 150

Bibliografia

 • Aronson (2000). El animal social. Alianza. Catàleg
 • Baron, Robert (1998). Psicología social. Prentice Hall. Catàleg
 • Ibáñez Gracia, Tomás (2000 ). Introducció a la psicologia social . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Ibáñez Gracia, Tomás Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel (2008 ). Fonaments psicosocials del comportament humà . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Moscovici (1985). Psicología social. Paidós. Catàleg
 • Smith (1997). Psicologia social. Ed. Médica Panamericna. Catàleg
 • Morales (1999). Psicología social. McGraw Hill. Catàleg
 • Tajfel (1984). Grupos humanos y categorías sociales. Herder. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats pràctiques Es puntua la participació i assistència a les sessions pràctiques. 17,5
Activitats del grau (dijous) Indispensable la seva realització per a optar a la ponderació de la nota final. 0
Prova d'avaluació final Coneixement, reflexió i ús adequat de tots els continguts assolits al mòdul. 65
Lectura obligada del mòdul La lectura serà avaluada conjuntament amb la resta de continguts del mòdul, a la prova d'avaluació final. 0
Treballs de pràctiques Anàlisi i reflexió sobre les activitats pràctiques. 17,5

Qualificació

Per tal d'optar a la ponderació de la nota final, tant la prova d'avaluació final com els treballs de pràctiques, han d'estar superats amb una nota mínima de 5 punts sobre 10 punts. També serà indispensable la realització dels informes de les activitats del grau (dijous).

La no assistència a alguna de les activitats que requereixen la realització posterior d'un treball o informe, pot suposar que els continguts d'aquest variïn respecte als de les persones que sí han assistit.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerara aquell/a estudiant com a no presentat/da, quan no realitzi qualsevol de les activitats d'avaluació abans esmentades.

Observacions

No s'esperen canvis en l'organització i estructura dels continguts, i/o dels criteris d'avaluació, entre el període de matrícula i el començament del mòdul. Però en el cas que es donessin, serien comunicats a l'inici del període de docència corresponent.