Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Estudi del Dret que té per objecte el règim de defensa de la competència i de la competència deslleial
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ELENA BOET SERRA

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. TEMA 1. INTRODUCCIÓ. 1. La competència econòmica. 2 .El dret de la competència. 2.1 Dret contra la competència deslleial. 2.2 Dret de defensa de la competència. 3. Relació entre les diferents normatives reguladores.

2. TEMA 2. DRET CONTRA LA COMPETÈNCIA DESLLEIAL 1.-La Llei de competència deslleial. 2.-Àmbit d’aplicació. 3.-La clàusula general. 4.-Els actes de competència deslleial tipificats. 4.1 Sistematització de casos. 4.2. Actes de confusió. 4.3 Actes d’engany. 4.4 Actes d’agressió. 4.5 Actes de denigració. 4.6 Actes de comparació. 4.7 Actes d’imitació. 4.8 Actes d’explotació de la reputació aliena. 4.9 Violació de secrets. 4.10 Inducció a la infracció contractual. 4.11 Violació de normes. 4.12 Explotació de la situació de dependència i discriminació. 4.13 Venda a pèrdua. 5.- Pràctiques comercials deslleials (Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior). 6.- Accions derivades de la competència deslleial. 6.1 Acció declarativa. 6.2 Acció de cessació i Acció de prohibició. 6.4 Acció de remoció. 6.5 Acció d’indemnització de danys i perjudicis. 6.6 Acció d’enriquiment injust. 6.7 Publicació de la sentència. 6.8 Legitimació activa. 6.9 Prescripció.

3. TEMA 3. DRET DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 1.-El dret de defensa de la competència comunitari i intern. 2.-La llei de defensa de la competència. 2.1. Àmbit d’aplicació. 2.2. Relació amb el dret comunitari de defensa de la competència. 2.3 L’aplicació del Dret comunitari de defensa de la competència. 3.- L’organització institucional. 4.- Les conductes restrictives de la competència prohibides. 4.1.Les conductes col•lusòries. 4.2 La regla de minimis. 4.3 La nul•litat de ple dret. 4.4.L’abús de posició de domini 3.5.El falsejament de la competència per actes deslleials. 5.- L’acció d’indemnització dels danys i perjudicis. La coexistència de sancions i danys. 6 Referència al control de les concentracions econòmiques i de les ajudes publiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 11,00 21,00
Exposició dels estudiants 1,00 15,00 16,00
Prova d'avaluació 0 18,00 18,00
Sessió participativa 20,00 0 20,00
Total 31,00 44,00 75

Bibliografia

 • Broseta Pont, Manuel (2011 ). Manual de derecho mercantil (18a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Massaguer, José (1999 ). Comentario a la Ley de competencia desleal . Madrid: Civitas. Catàleg
 • Massaguer, José (2008 ). Comentario a la Ley de defensa de la competencia . Navarra: Aranzadi. Catàleg
 • Menéndez Menéndez, Aurelio (1988 ). La Competencia desleal . Madrid: Civitas. Catàleg
 • Menéndez Menéndez, Aurelio Rojo Fernández-Río, Ángel (2012 ). Lecciones de derecho mercantil (10ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Civitas. Catàleg
 • VICENT CHULIA, Francisco (2012). Introducción al derecho mercantil. Tirant lo Blanch.
 • Virgós Soriano, Miguel (1993 ). El Comercio internacional en el nuevo derecho español de la competencia desleal : un análisis del art. 4 de la Leyespañola de competencia desleal de 1991 . Madrid: Civitas. Catàleg
 • Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución (2007). Madrid: La ley.
 • Actas de derecho industrial y derecho de autor (1994- ). Madrid: Marcial Pons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives Es valorarà la participació a classe i les intervencions en la resolució dels casos pràctics i anàlisis de les resolucions judicials. 10
Exposició dels estudiants Exposició oral a classe i entrega del treball sobre un tema del programa. 40
Prova d'avaluació Es realitzarà un examen final que pot incloure preguntes test i/o de redactar sobre qüestions teòriques i/o pràctiques. 50

Qualificació

L’avaluació i qualificació es basarà en la realització de tres activitats per part del estudiants:
a) participació a classe i les intervencions en la resolució dels casos pràctics i anàlisis de resolucions judicials proposats. L’assistència a classe és voluntària. La no assistència o la no participació a classe comportarà un zero de aquesta activitat.
b) exposició oral a classe d’un tema del programa i la entrega prèvia del treball per escrit.
c) un examen final escrit que pot incloure preguntes test o de redactar sobre qüestions teòriques o pràctiques.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1. La no realització de l’exposició oral i entrega del treball.
2. La no realització de l’examen final.

Observacions

1. convalidació d'assignatures cursades per estudiants Erasmus