Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Protecció dels consumidors i contractació. La formació del contracte de consum. Condicions generals de la contractació i clàusules abusives. Els contractes amb consumidors amb regulació específica.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI RIBOT IGUALADA

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. Significat i abast de l’anomenat “Dret del consum”. El concepte de consumidor.

          1.2. Les normes de protecció dels consumidors. Constitució, distribució de competències i normativa europea.

                    1.2.1. El Text refós aprovat per Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias [TRLGDCU]).

                    1.2.2. Codi de consum de Catalunya(Llei 20/2010, de 30 de juny)

          1.3. Principis informadors de la normativa sobre contractació amb consumidors.

2. LA PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR EN LA FORMACIÓ DEL CONTRACTE

          2.1. La protecció del consumidor abans de contractar i al marge de la contractació: Activitats de promoció i pràctiques comercials deslleials (Llei de l'Estat 29/2009, de 30 de desembre)

          2.2. Els deures d’informació. Forma i prova del contracte

                    2.2.1. La protecció del consumidor en la fase de formació del contracte.

                    2.2.2. La integració publicitària del contracte: l’art. 61 TRLGDCU.

                    2.2.3. La forma com a mitjà de protecció.

          2.3. Conseqüències de l'incompliment dels deures precontratuals d’informació.

3. LES CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ I LES CLÀUSULES ABUSIVES EN LA CONTRACTACIÓ AMB CONSUMIDORS

          3.1. Característiques generals i règim jurídic dels contractes conclosos per mitjà de condicions generals: la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación

          3.2. Condicions generals i clàusules abusives: el règim de les clàusules no negociades individualment al TRLGDCU.

4. CONTRACTES CELEBRATS FORA D'ESTABLIMENT MERCANTIL, CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA I CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

          4.1. Els contractes celebrats fora d’establiment mercantil

          4.2. Els contractes a distància.

          4.3. La contractació amb consumidors a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico

5. CONTRACTES TURÍSTICS

          5.1. Drets d’aprofitament per torn

          5.2. El contracte de viatge combinat

          5.3. Contracte d’allotjament

6. CONTRACTES DE FINANÇAMENT A OPERACIONS DE CONSUM

          6.1. Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo. Àmbit d’aplicació, obligacions informatives en la fase precontractual i contingut obligatori del contracte. Règim dels contractes vinculats.

          6.2. Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles. Protecció del comprador abans del contracte idesprés de la conclusió del contracte.

7. VENDES DE CONSUM I CONTRACTES DE REPARACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA

          7.1. Règim general de garantia i conformitat dels productes amb el contracte.

          7.2. La garantia comercial addicional i els serveis postvenda.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15,00 15,00
Pràctiques en empreses / institucions 0 25,00 25,00
Sessió expositiva 20,00 15,00 35,00
Total 20,00 55,00 75

Bibliografia

 • Busto Lago, José Manuel (2010 ). Reclamaciones de consumo : derecho de consumo desde la perspectiva del consumidor (3a ed.). Cizur Menor: Aranzadi/Thomson Reuters. Catàleg
 • Reyes López, María José (2009 ). Manual de derecho privado de consumo . Las Rozas (Madrid): La Ley. Catàleg
 • Lasarte Álvarez, Carlos (cop.2010 ). Manual sobre protección de consumidores y usuarios (4ª ed. revisada y actualizada). Madrid: Dykinson :Instituto Nacional de Consumo. Catàleg
 • Martínez Espín, Pascual Marín López, Manuel Jesús (2009 ). Código sobre consumo y comercio (2ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo Álvarez Lata, Natalia (2009 ). Comentario del Texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias : Real decreto legislativo 1. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Cámara Lapuente, Sergio Alenza García, José Francisco (2011 ). Comentarios a las normas de protección de los consumidores: texto refundido (RDL 1. Madrid: Colex. Catàleg
 • Projecte Norma Civil. Base de legislació civil a Internet. Recuperat , a http://civil.udg.es/NORMACIVIL/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de material jurisprudencial i casos bàsics en determinats àmbits de la contractació amb consumidors Participació activa. Capacitat de raonament i síntesi, atesa la dificultat del cas plantejat. 40
Explicacions teòrico-pràctiques dels materials de l'assignatura Acreditar assistència mínima al 80% de les sessions d'aula. Superar la prova de síntesi al final del mòdul. 60

Qualificació

Els alumnes que prenguin part activament en la realització i presentació dels treballs durant el desenvolupament de l'assignatura no s'hauran d'examinar dels continguts del temari. Abans de finalitzar el període lectiu es farà públic el llistat dels alumnes exempts de la prova final.
La prova final de recuperació consistirà en 3 preguntes curtes a triar de 5 possibles i una pregunta llarga d'un tema a desenvolupar. Es referirà a epígrafs del programa docent i s'avaluarà la capacitat de relacionar conceptes, la capacitat de síntesi i el domini dels coneixements tècnics especials de la matèria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a no presentat l'alumne que, no havent quedat exempt de realitzar la prova final de recuperació per haver realitzat apropiadament les diferents activitats d'avaluació continuada, no es presenti a fer la prova en la data assignada al calendari oficial d'exàmens.

Observacions

Assignatura especialment adreçada als estudiants interessats en la protecció dels consumidors i en desenvolupar la seva activitat com assessors d'empreses o d'organitzacions no gubernamentals dedicades a la protecció dels interessos generals. Es compta amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum tant en la impartició d'algunes sessions del mòdul com en la possibilitat de concertar activitats d'aprenentatge complementàries consistents en el seguiment d'expedients i vistes davant el tribunal arbitral de consum a Girona(veure Activitats).