Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCINA ESTEVE GARCIA  / MARIONA ILLAMOLA DAUSA  / MONICA PLANA CULUBRET

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCINA ESTEVE GARCIA  / MARIONA ILLAMOLA DAUSA  / MONICA PLANA CULUBRET

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCINA ESTEVE GARCIA  / MONICA PLANA CULUBRET

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • 19. Conèixer la política internacional.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 28. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE19. Conèixer la política internacional
 • CE20. Comprendre l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
 • 31. Treballar en equip.

Continguts

1. ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA.

          1.1. Lliçó 1. Els primers intents d'integració europea. La Declaració de Robert Schumann de 1950. La creació de les Comunitats Europees. L'Acta Única Europea. El Tractat de Maastricht. El Tractat d’Amsterdam. El Tractat de Niça.

          1.2. Lliçó 2. El Tractat de Lisboa. Estructura de la Unió Europea. Naturalesa jurídica de la UE. Objectius i valors de la UE.

          1.3. Lliçó 3. Els membres de la Unió Europea. Els membres originaris. L'adhesió de nous estats membres a la Unió Europea. Condicions exigides als estats candidats: els criteris de Copenhagen. El procediment d'adhesió. El procediment de retirada de la Unió Europea.

2. COMPETÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA

          2.1. Lliço 4. Competències. Tipus de competències. Principi d'atribució i exercici de les competències. Principis de subsidiarietat i de proporcionalitat.

          2.2. Lliçó 5. L'ordenament jurídic. El dret originari. El dret derivat

3. ESTRUCTURA ORGÀNICA DE LA UNIÓ EUROPEA

          3.1. Lliçó 6. El sistema institucional de la Unió Europea. El marc institucional únic. La Comissió. El Consell europeu. El Consell de la UE i el COREPER

          3.2. Lliçó 7. El Parlament Europeu. El procediment legislatiu ordinari.

          3.3. Lliçó 8. El Tribunal de Justícia de la UE, el Tribunal General i els tribunals especialitzats. El Tribunal de Comptes. El Banc Central Europeu. Altres òrgans i agències de la UE.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 4,00 5,00
Cerca i anàlisi d'informació 1,00 3,00 4,00
Lectura / comentari de textos 2,00 5,00 7,00
Prova d'avaluació 3,00 39,00 42,00
Sessió expositiva 10,00 0 10,00
Simulacions 2,00 7,00 9,00
Total 19,00 58,00 77

Bibliografia

 • Abellán Honrubia, Victoria (2011 ). Lecciones de derecho comunitario europeo (6a ed. act.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Mangas Martín, Araceli (2010 ). Tratado de la Unión Europea : tratado de funcionamiento yotros actos básicos de la Unión europea (15ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internac (2008). El Tratado de Lisboa : la salida de la crisis constitucional : jornadas de la A. Madrid: Iustel. Catàleg
 • Mangas Martin, A.; Liñán Nogueras, D.J. (2010). Instituciones y Derecho de la Unión Europea. Tecnos. Catàleg
 • Sánchez, V.M. (2010). Derecho de la Unión Europea. Huygens. Catàleg
 • Gutiérrez Espada, C.; Cervell Hortal, M.J. (2010). Adaptación al tratado de Lisboa (2007) del sistema instituiconal, decisorio de l. Comares. Catàleg
 • Joaquin Alcaide Fernández y Rafael Casado Raigon (2011). Curso de Derecho de la Unión Europea (1). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Supòsits pràctics relacionats amb el repartiment de competències entre la UE i els Estats membres Activitat no recuperable. Es valorarà la comprensió de l'aplicació de la teoria a la pràctica 10
Sessió de simulació de reunió del Consell de la Unió en el marc del procediment legislatiu ordinari Activitat no recuperable. Es valorarà la comprensió del rol que es desenvolupa i l'aplicació de la teoria al supòsit pràctic. 10
Qüestionari tipus test sobre el sistema institucional de la UE. Activitat recuperable. Es valoraran les respostes correctes i descomptaran les incorrectes 10
Prova teòrica d'avaluació respecte la totalitat del programa. Preguntes a desenvolupar. Activitat recuperable. Es valoraran els coneixements adquirits, així com les respostes ajustades a les qüestions plantejades i l'expressió clara i entenedora. 70

Qualificació

Activitat de test sobre les institucions: Activitat Recuperable pels alumnes que no la superin o que no s'hi presentin

Activitat teórica d'avaluació: Activitat Recuperable pels alumnes que no la superin o que no s'hi presentin. La nota mínima d'aquesta activitat per poder fer mitjana amb les altres activitats ha de ser de 3,5 sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No presentat aquell alumne que no accedeixi a l'aula en la que es desenvolupi una activitat. L'alumne que entregui una prova en blanc es considerarà presentat.
Els no presentats poden presentar-se en la data oficial de recuperació a les activitats assenyalades com a recuperables i que corresponen al 80% de la nota final

Observacions

El Grup B serà en castellà.

La programació de les activitats es penja amb antelació a la web de La Meva UdG.
Al llarg del curs es penjaran a La Meva UdG documents i referències per a la preparació i discussió de diferents temes, per part de l'alumne.