Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Marc conceptual d'anàlisi de desigualtats socials i polítiques públiques. Perspectives teòriques. Evolució de l'Estat Modern cap a l'Estat Social de Dret. Polítiques públiques i Estat de Benestar des d'una anàlisi internacional comparativa. Principals eixos de desigualtats socials a Espanya i Catalunya. La despesa social. L'Estat del Benestar espanyol i polítiques públiques. En aquesta assignatura s'analitzaran els principals eixos de desigualtats socials (gènere, edat, classe social, etnicitat...) i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció o modificació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica, però es focalitzarà l'anàlisi en els processo que afecten actualment a Catalunya i Espanya.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI MERINO NOE

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • CE10. Descriure i valorar el funcionament dels processos electorals i les seves conseqüències
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques

Continguts

1. 1. Introducció: principals conceptes i perspectives teòriques

2. 2. Polítiques públiques i estat del benestar des d'una perspectiva internacional i històrica

3. 3. L'Estat de Benestar Espanyol

4. 4. El Benestar en crisi?

5. 5. El procés d'elaboració de les polítiques públiques

6. 6. Els principals eixos de les desigualtats socials i les polítiques públiques a Catalunya

7. 6. Els principals eixos de les desigualtats socials i les polítiques públiques a Catalunya

8. 6. Els principals eixos de les desigualtats socials i les polítiques públiques a Catalunya

9. 7. Debats actuals i reptes de futur de les polítiques públiques.

10. 8. Les polítiques de combat contra la pobresa i l'exclusió social 9. Les polítiques de protecció a la família. Les polítiques familiars i l'habitatge 10. Les polítiques d'igualtat d'oportunitat 11. Les polítiques migratòries 12. Les noves polítiques d'intervenció social

11. 13. La darrera crisi i la seva incidència en les polítiques públiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 3,00 7,00
Cerca i anàlisi d'informació 4,00 3,00 7,00
Debat 4,00 3,00 7,00
Treball en equip 8,00 14,00 22,00
Total 20,00 23,00 43

Bibliografia

 • Manuel Castells (2003). L'era de la informació. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Navarro, Vicenç (2002 ). Bienestar insuficiente, democracia incompleta : sobre lo que no se habla en nuestro país (2ª ed.). Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Vence, Xavier (DL 1998 ). La Unión Europea y la crisis del estado del bienestar : una visión crítica del neoliberalismo económico . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Álvarez-Miranda, Berta (cop. 1996 ). Dilemas del estado de bienestar . Madrid: Fundación Argentaria [etc.]. Catàleg
 • Hill, Michael J (2009 ). The public policy process (5th ed). New York: Longman. Catàleg
 • Adelantado, José (DL 2000 ). Cambios en el estado del bienestar : políticas sociales ydesigualdades en España . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions. Catàleg
 • Brugué, Joaquim Gomà, Ricard (1998 ). Gobiernos locales y políticas publicas : bienestar social, promoción económica y territorio . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Gomà, Ricard Subirats, Joan (2001 ). Govern i polítiques públiques a Catalunya : 1980-2000 . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Morata, Francesc (2000 ). Políticas públicas en la Unión Europea . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • La Pobresa a Catalunya : pobresa monetària i privació a Catalunya a principis del segle XXI : [informe 2003 (2003). Barcelona: Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya. Catàleg
 • Navarro, Vicenç (2005 ). La Situación social en España . Madrid: Biblioteca Nueva :Fundación F. Largo Caballero. Catàleg
 • Muñoz de Bustillo, Rafael (cop. 2000 ). El Estado de bienestar en el cambio de siglo : una perspectiva comparada . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Beck, Ulrich (2006 ). La Sociedad del riesgo : hacia una nueva modernidad . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Montagut, Teresa (2007 ). Societat catalana 2007. Barcelona: Associació Catalana de Sociologia filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Recuperat 29-07-2012, a http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=monografies_en_linia&subModuleName=&idCatalogacio=1567# Catàleg
 • Pineda, Laia (2005 ). Estructura social i desigualtats a Catalunya . Barcelona: Mediterrània. Catàleg
 • Jordi Merino (2011). El sistema de protecció, en el llindar de la transformació?. Dins CESB (Ed.), Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2010 (, p. 230). Barcelona: CESB.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'una ressenya breu d'un article sobre un dels temes de treball Es valorarà l'exercici de síntesi i coneixement complementari dels materials treballats a l'aula 20
Debat de materials crítics sobre algun dels temes. Es valorarà el coneixement dels materials i postures al debat 20
Cerca de dades sobre les polítiques públiques comparades. Es facilitarà fonts de dades on trobar la informació. Es valorarà l'anàlisi i debat de resultats. 20
Treball o examen sobre la influència de les polítiques socials en el manteniment, reproducció o transformació de les desigualtats socials. Es valorarà el treball en equip, l'esforç de síntesi, el coneixement dels materials i la reflexió afegida. 40

Qualificació

Es valorarà la participació en els debats a classe, el coneixement del material pràctic facilitat pel professor, l'esforç de síntesi, i la reflexió aportada en els diferents exercicis. També es valorarà la participació i debat en el treball en equip.

En relació al treball d'equip, l'estudiant podrà optar per l'examen final de curs sobre els material treballats al curs i facilitats pel professor.


Totes les convocatòries s'avaluaran a partir d'aquests criteris. Pels alumnes que hagin suspès la convocatòria de juny, es guardaran les notes aprovades per a la convocatòria de setembre.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
no presentat els treballs o no presentació a l'examen

Observacions

L'assignatura té una voluntat que sigui un espai de formació, aprenentatge i discussió sobre la matèria.

Hi haurà classes magistrals però l'aprenentatge dels continguts de l'assignatura es farà també de manera activa per part dels alumnes, i en un format de seminari on es posarà en pràctica l'aprenentatge i el debat.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi de polítiques públiques
 • Policia i societat
 • Polítiques d'immigració i treball
 • Polítiques d'ocupació i formació
 • Treball final de grau