Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
La dimensió jurídica i política de la diversitat. La ciutadania i els drets. Gestió de la diversitat en dret comparat
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARCO APARICIO WILHELMI

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE19. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinarietat dels problemes jurídics

Continguts

1. Tema 1: El Dret en societats diverses 1. El paper del Dret en front les dinàmiques de desigualtat i exclusió. 2. Drets humans i drets fonamentals 3. Els drets com a eines contramajoritàries 4. Cap un concepte contrahegemònic de drets humans

2. Tema 2 Les concepcions liberals de la igualtat 1. La igualtat en el liberalisme conservador 2. La igualtat en el liberalisme igualitari 3. Igualtat, drets i universalisme

3. Tema 3 Constitucionalisme, igualtat i diversitat 1. De la igualtat formal a la igualtat material 2. La igualtat en el constitucionalisme de l’Estat liberal 3. La igualtat en el constitucionalisme de l’Estat social. 4. La igualtat en el constitucionalisme pluricultural

4. Tema 4: El dret a la mobilitat humana i el tractament de la diversitat 1. Estat liberal, fronteres i ciutadania 2. Dret d’estrangeria a Espanya i a la Unió Europea 3. Tractament de la diversitat: drets individuals, drets col.lectius i models d’integració.

5. Tema 5: Diversitat cultural, pobles indígenes i Estat 1. Estat liberal i Estat nació a l’Amèrica Llatina 2. Igualtat formal i polítiques d’assimilació 3. El constitucionalisme multicultural i els seus límits 4. Dret internacional i pobles indígenes 5. Elements per una proposta postcolonial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5 5 10
Classes expositives 14 0 14
Classes pràctiques 5 10 15
Debat 5 5 10
Exposició dels estudiants 0,5 12 12,5
Lectura / comentari de textos 0 9,5 9,5
Tutories 2 2 4
Total 31,5 43,5 75

Bibliografia

 • Ansuátegui Roig, Francisco Javier (cop. 2005 ). Derechos fundamentales, valores y multiculturalismo . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Aparicio Wilhelmi, Marco (2011 ). Los Derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales y al territorio : conflictos y desafíos en América Latina . Barcelona: Icària. Catàleg
 • Aparicio Wilhelmi, Marco (2011 ). Contracorrientes : apuntes sobre igualdad, diferencia y derechos . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Baumann, Gerd (cop. 2001 ). El Enigma multicultural : un replanteamiento de las identidades nacionales, étnicas y religiosas . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Bonet i Pérez, Jordi (2007 ). Els Drets humans al segle XXI : continuïtat i canvis . Barcelona: Huygens. Catàleg
 • Fraser, Nancy (2011 ). Dilemas de la justicia en el siglo XXI : género y globalización . Palma: Edicions UIB. Catàleg
 • Fraser, Nancy (cop. 2006 ). ¿Redistribución o reconocimiento? : un debate político-filosófico . La Coruña: Fundación Paideia. Catàleg
 • Lucas, Javier de Torres Pérez, Francisco Álvarez Dorronsoro, Ignasi (DL 2002 ). Inmigrantes: ¿cómo los tenemos? : algunos desafíos y (malas) respuestas . Madrid: Talasa. Catàleg
 • Santos, Boaventura de Sousa (2008 ). Reinventar la democracia : reinventar el Estado (2ª ed.). Madrid: Sequitur. Catàleg
 • Kymlicka, Will (2009 ). Las Odiseas multiculturales : las nuevas políticas internacionales de la diversidad . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Kymlicka, Will (1999 ). Ciutadania multicultural : una teoria liberal dels drets de les minories . Barcelona: Proa [etc.]. Catàleg
 • Okin, Susan Moller (cop.1999 ). Is multiculturalism bad for women? . Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Catàleg
 • Parekh, Bhikhu C (cop. 2005 ). Repensando el multiculturalismo : diversidad cultural y teoría política . Madrid: Istmo. Catàleg
 • Young, Iris Marion (cop. 2000 ). La Justicia y la política de la diferencia . Madrid: Cátedra [etc.]. Catàleg
 • Kymlicka, Will (2000 ). Citizenship in diverse societies . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Young, Iris Marion (2000 ). Inclusion and democracy . Oxford (UK) [etc.]: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de casos pràctics Es realitzaran un o dos casos pràctics que podran ser objecte d'avaluació 20
Exposició oral a classe de lectures orientades. Es podrà fer individualment o en grup. Es podrà fer individualment o en grup. 35
Comentari de textos A banda de presentar oralment un text a classe, caldrà acompanyar-ho d'un comentari per escrit. Complement de l'activitat de presentació oral a classe 35
Participació a classe en els debats proposats i en el seguiment de les explicacions Es valorarà l'assistència i participació a classe 10

Qualificació

A) L'assignatura s'impartirà en règim d'avalució continuada, i la nota s'obtindrà a partir de les següents activitats:
-Exposició oral a classe d'algun dels textos prèviament seleccionats (40%)
-Prova escrita en format comentari de text (40%)
-Participació a classe i als debats proposats (20%)

B) Els i les alumnes que no superin l'assignatura per la via de l'avaluació continuada (només en aquest cas), podran presentar-se a un examen final, que valdrà el 100% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Procedirà la nota de No Presentat quan l'alumne no hagi fet cap de les activitats d'avaluació continuada i a més no es presenti a l'examen final de recuperació.