Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
I. Principals indicadors de la sinistralitat en el treball i la seva repercussió social i laboral; II. Causes socials, laborals i culturals en l'accidentalitat laboral a Espanya i a Europa; III. Les conductes atemptatòries a la vida i a la integritat física dels treballadors; IV. Els mecanismes de prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals; IV. El sistema de repressió als atacs a la salut i seguretat dels treballadors.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CRISTINA LOPEZ ROCA  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat
 • CE25. Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes de prevenció en l'àmbit comunitari

Continguts

1. I. PART INTRODUCTÒRIA: LA SINISTRALITAT LABORAL A ESPANYA. ELS ACCIDENTS DE TREBALL I LES MALALTIES PROFESSIONALS A ESPANYA.

2. I.1 La noció d'accidents de treball i malalties professionals des de la perspectiva laboral, penal i de seguretat social.

3. I.2 La noció del "risc laboral".

4. I.3 La noció de "seguretat i salut en el treball"

5. II. PART: LEGISLACIÓ BÀSICA I POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

6. II.1 La Constitució Espanyola. El bloc de normativa de prevenció de riscos laborals (especial referència a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals).

7. II.2 La política en matèria de prevenció de riscos (objectius, actuacions de les Administracions Públiques per a la protecció de la seguretat i salut en el treball, i Institucions especialitzades

8. III PART: DRETS I DEURES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

9. 1. El deure de l'empresari a prevenir els riscos laborals i el dret del treballador a una protecció eficaç en la seva seguretat i salut laboral.

10. III.1 Els deures específics de l'empresari en matèria de prevenció de riscos laborals.

11. III.3 Els deures del treballador a vetllar per la seva salut i la dels seus companys a la feina.

12. IV PART. PRINCIPALS RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL.

13. IV. 1 La responsabilitat laboral i de Seguretat Social.

14. IV. 2 La responsabilitat administrativa.

15. IV. 3 La responsabilitat penal.

16. IV.4 La responsabilitat civil.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,50 0 2,50
Treball en equip 7,00 3,00 10,00
Total 9,50 3,00 12,5

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Per superar l'assignatura, els estudiants hauran de realitzar un treball, individualment o en grup (màxim dos persones) sobre alguna de les qüestions de la Part III o IV del programa, prèvia autorització del professor responsable. Aquest treball haurà de ser exposat a classe. És d'avaluació la presentació del treball i la seva exposició oral a classe. 75
  Durant el curs es realitzaran debats sobre l'assumpte tractat amb l'estudi i resolució de casos reals. La participació de l'estudiant i l'encert de les seves respostes i opinions. 25

  Qualificació

  Els requisits per superar l'assignatura i els criteris de qualificació són els següents:

  1. Per superar l'assignatura és requisit previ l'assistència a les sessions de pràctiques i exposició de treballs de l'assignatura (7 hores).

  2. Per superar l'assignatura, els estudiants hauran de realitzar un treball, individualment o en grup (màxim dos persones) sobre alguna de les qüestions de la Part III o IV del programa. El tema escollit per l'estudiant haurà de ser prèviament autoritzat pel professor responsable.

  3. El treball haurà de ser exposat a alguna de les sessions pràctiques.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La nota de NO PRESENTAT derivarà de:

  1. La no assistència a les sessions pràctiques del curs.

  2. El no lliurament del treball pràctic a realitzar al professor responsable.

  3. La manca d'exposició a classe del treball realitzat.

  Observacions

  El professorat responsable control·larà l'assistència a les sessions pràctiques del curs ja que aquest és un requisit necessari (però no suficient) per poder superar l'assignatura.

  Assignatures recomanades

  • Dret de la seguretat social
  • Dret del treball I
  • Dret del treball II
  • Dret social europeu