Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Bases del dret lingüístic. Models de regulació del plurilingüisme a Europa. La protecció de la diversitat lingüística en seu del Consell d'Europa i de la Unió Europea. La regulació jurídica del plurilingüisme a Espanya. Drets lingüístics a Catalunya. Anàlisi de polítiques lingüístiques.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANA MARIA PLA BOIX

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. Tema 1. Bases del dret lingüístic. La gestió de la diversitat lingüística. Les dimensions del fet lingüístic. Llengua i comunitat política. Principis generals del règim jurídic de les llengües. Polítiques lingüístiques.

2. Tema 2. Models d'ordenació del plurilingüisme a Europa. Dret lingüístic comparat. Estudi de casos: a) Monolingüisme oficial de l'Estat: el cas de França; b) Protecció de minories lingüístiques: el cas d'Itàlia; c) Models de federalisme lingüístic: els casos de Bèlgica, Suïssa i Canadà.

3. Tema 3. La protecció de la diversitat lingüística al Consell d'Europa i a la Unió Europea.

4. Tema 4. Llengua i model d'estat a Espanya. Els règims de cooficialitat lingüística autonòmics.

5. Tema 5. El règim lingüístic a Catalunya. Antecedents de l'estatut d'oficialitat de la llengua catalana. La regulació lingüística durant la II República. El procés de normalització lingüística a partir de 1979.

6. Tema 6. Drets i deures lingüístics a Catalunya. La regulació lingüística a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La llei 1/1998 de 7 de gener, de política lingüística. Breu referència a la doctrina jurisprudencial en matèria lingüística.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 24,00 24,00
Lectura / comentari de textos 2,00 15,00 17,00
Sessió expositiva 14,00 0 14,00
Sessió pràctica 5,00 15,00 20,00
Total 21,00 54,00 75

Bibliografia

 • Revista Llengua i Dret. Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg
 • José Manuel Pérez Fernández (coord.) (2006). Estudios jurídicos sobre el estatuto jurídico de las lenguas en España. Barcelona: Atelier.
 • Jaume Vernet (coord.), Eva Pons, Joan Ramón Solé i Anna M. Pla Boix (2003). Dret lingüístic. Valls: Cossetània. Catàleg
 • DDAA (1999). Estudis jurídics sobre la llei de política lingüística. Barcelona - Madrid: Institut d'Estudis Autonòmics - Editorial Marcial Pons. Catàleg
 • M. Alcaraz Ramos (1999). El pluralismo lingüístico en la Constitución española. Madrid: Congreso de los Diputados. Catàleg
 • Antoni Milián Massana (1994). Drets lingüístics i dret fonamental a l'educació. Barcelona: Escola d'Administració Pública - Civitas. Catàleg
 • Antoni Milián Massana (2000). Público y privado en la normalización lingüística.. Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics - Atelier. Catàleg
 • Antoni Milián Massana (2003). La igualtat de les llengües a les institucions de la Unió Europea: mite o real. Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Anna Maria Pla Boix (2005). El règim jurídic de les llengües a l'Administració de Justícia. Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics. Catàleg
 • DDAA (2011). Jurisprudències constitucionals en matèria lingüística: principis i criteris. Col·lecció de l'Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat. Catàleg
 • DDAA (2012). Shaping language rights. Commentary on the European Charter for Regional or Mino. Council of Europe Publishing.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Estudis de cas i comentaris de text S'avaluarà a través d'estudis de cas i comentaris de text que es resoldran a l'aula. 50
Treball de recerca sobre dret lingüístic i exposició oral a l'aula Redacció d'un treball de recerca sobre dret lingüístic. Serà tutoritzat pel profesor i s'exposarà a l'aula. 50

Qualificació

A) L'assignatura s'impartirà en règim d'avaluació continuada i la nota s'obtindrà a partir de diverses activitats:
- 50% de la nota: estudis de cas i comentaris de text.
- 50% de la nota: treball tutoritzat. Consistirà en una recerca jurídica breu sobre un tema vinculat al dret lingüístic, a lliure elecció de l'estudiant. La recerca serà tutoritzada pel professor i s'exposarà succintament a l'aula. Els criteris de contingut i formals d'aquest treball es publicaran a la pàgina web de l'assignatura.

B) Els alumnes que no superin l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, podran presentar-se a l'examen teòric final, que en aquest cas valdrà el 100% de la nota. L'examen final només haurà de ser fet pels alumnes que no hagin aprovat l'assignatura pel règim d'avaluació continuada. Es preguntarà sobre epígrafs concrets del temari íntegre del curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Procedirà la nota de no presentat quan l’alumne només hagi fet una de les activitats d’avaluació continuada o bé no n'hagi fet cap i, a més, no es presenti a l’examen final de recuperació.

Observacions

Es recomanarà la lectura de bibliografia complementària.