Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Estudi general de la Història de l'Art, en els seus diversos aspectes, des de principis del segle XVII fins a finals del segle XVIII.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Francesc Miralpeix Vilamala

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CE 14. Explicar de manera argumentada un coneixement precís i crític de les coordenades espai-temporals de la Història de l'Art
 • CE 15. Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diverses manifestacions artístiques/musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal
 • CE 18. Adquirir, interpretar i aplicar coneixements específics relatius a la teoria de l'art i el pensament estètic i, en general, al coneixement integral i integrat del fet artístic
 • CE 19. Discernir i utilitzar coneixements específics relatius a les ciències i tècniques historiogràfiques, així com a les fonts literàries i documentals sobre les quals es construeix la disciplina

Continguts

1. - El Manierisme. A.- Ideals, formes i convencions de la "maniera". B.- Centres, autors i obres.

2. - L'època del Barroc. A.- Introducció. El Barroc, la problemàtica del terme: significat i fortuna crítica. B.- Problemes de periodització. El debat historiogràfic (entre "antics" i "moderns"). C.- El context històric i cultural.

3. - Art del segle XVII a Itàlia. A.- Pintura. "Naturalistes", Caravaggio i els seus seguidors. "Classicistes", dels Carracci a Pietro da Cortona. B.- Escultura. Gian Lorenzo Bernini i la unitat de les arts. Altres personalitats destacades: Alessandro Algardi i François du Quesnoy. C.- Urbanisme. La ideologia de la "Roma Triumphans" i el paradigma de la ciutat barroca. La reforma urbanística del Papa Sixte V. "Il Gesú", model de les esglésies contrareformistes. D.- Arquitectura. Origen i evolució de l'arquitectura del Barroc: Carlo Maderno i l'acabament de la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Pietro da Cortona i Guarino Guarini.

4. - Art del segle XVII a Europa. A.- Pintura. A.1.- Països Baixos. A.1.1.- Flandes. Rubens i la pintura barroca. A.1.2.- Holanda. "L'art de descriure". Frans Hals, Rembrandt i Vermeer de Delft. A.2.- Espanya. Velázquez i la pintura del "segle d'or". A.3.- França. Georges de la Tour i la interpretació del caravaggisme a França. La Reial Acadèmia i Charles Le Brun. Poussin i Claude Lorrain a Roma. B.- Escultura. Espanya. Centres, autors i obres. C.- Arquitectura. França. Arquitectes al servei de Lluís XIV: el Louvre i Versalles.

5. - Art del segle XVIII a Europa. La problemàtica del segle. Barroc, Rococó i Neoclassicisme. A.- Pintura. A.1.- La pintura francesa. De Watteau a Fragonard. A.2.- La pintura anglesa. Hogarth, Reynolds i Gainsborough. La pintura espanyola. Paret, Bayeu i Goya. La pintura italiana. "Quadratture", "barochetto" i "vedute". B.- Escultura. De l'extinció del barroc al neoclassicisme. C.- Arquitectura. De l'arquitectura tardo-barroca al neoclassicisme.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 30,00 30,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 20,00 20,00
Lectura / comentari de textos 0 30,00 30,00
Prova d'avaluació 3,00 0 3,00
Sessió expositiva 36,00 0 36,00
Sessió participativa 9,00 0 9,00
Tutories de grup 6,00 6,00 12,00
Visionat/audició de documents 0 10,00 10,00
Total 54,00 96,00 150

Bibliografia

 • Storia dell'arte italiana (1979-1983 ). Torino: Einaudi. Catàleg
 • Argan, Giulio Carlo (DL 1987 ). Borromini . Madrid: Xarait. Catàleg
 • Blunt, Anthony (1977). Arte y arquitectura en Francia, 1500-1700. Cátedra. Catàleg
 • Blunt, Anthony (1982 ). Borromini . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Borea, Evelina (1965). Annibale Carracci. Codex. Catàleg
 • Borea, Evelina Emiliani, Andrea (2000 ). L'Idea del Bello : viaggio per Roma nel seicento con Giovan Pietro Bellori . Roma: De Luca. Catàleg
 • Borsi, Franco (cop. 1998 ). Bernini . Madrid: Akal. Catàleg
 • Borsi, Franco (1980). Bernini arquitecto. Electa. Catàleg
 • Boucher, Bruce (1999 ). La Escultura barroca en Italia . Barcelona: Destino [etc.]. Catàleg
 • Bustamante García, Agustín (1993 ). EL Siglo XVII : clasicismo y barroco . [S.l.]: Sílex. Catàleg
 • Clark, Kenneth (1986 ). Leonardo da Vinci . Madrid: Alianza. Catàleg
 • De Tolnay, Charles (1985 ). Miguel Angel : escultor, pintor y arquitecto . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Fernández Arenas, José (DL 1983 ). Barroco en Europa . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Forcellino, Antonio (2009 ). Miguel Ángel, una vida inquieta . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Francastel, Pierre (1987). Arte, arquitectura y estética en el siglo XVIII. Madrid: Akal.
 • Griseri, Andreina (1967). La metamorfosi del barocco. Einaudi. Catàleg
 • Heydenreich, Ludwig Heinrich (DL 1999 ). Arquitectura en Italia : 1400-1600 (3a ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Hibbard, Howard (1982 ). Bernini . Madrid: Xarait. Catàleg
 • Mâle, Émile (1985 ). El Barroco : arte religioso del siglo XVII : Italia, Francia, España, Flandes . Madrid: Encuentro. Catàleg
 • Marini, Maurizio (2001). Michelangelo Merisi da Caravaggio: l'itinerario artistico completo. Newton and Compton. Catàleg
 • Martin, John Rupert (1986 ). Barroco . [Madrid]: Xarait. Catàleg
 • Martín González, Juan José (cop. 1991 ). Escultura barroca en España : 1600-1770 (2ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Murray, Linda (1992 ). Miguel Ángel . Barcelona [etc.]: Destino [etc.]. Catàleg
 • Murray, Linda (1995 ). El Alto renacimiento y el manierismo : Italia, el norte yEspaña : 1500-1600 . Barcelona: Destino [etc.]. Catàleg
 • Nava Cellini, Antonia (1982 ). La Scultura del Seicento . Torino: UTET. Catàleg
 • Norberg Schulz, Cristian (1972). Arquitectura barroca. Aguilar. Catàleg
 • Oberhuber, Konrad (cop. 1999 ). Raphael : the paintings . Munich [etc.]: Prestel. Catàleg
 • Pérez Sánchez, Alfonso E (cop. 1992 ). Pintura barroca en España : 1600-1750 . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Pinelli, Antonio (1993). La Bella Maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza. Torino: Einaudi.
 • Pope-Hennessy, John (1985 ). Italian high renaissance and baroque sculpture (2nd ed.). New York: Vintage Books. Catàleg
 • Rodríguez G. de Ceballos, Alfonso (1992 ). El Siglo XVIII : entre tradición y academia . [S.l.]: Sílex. Catàleg
 • Rosenblum, Robert (1986 ). Transformaciones en el arte de finales del siglo XVIII . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Schama, Simon (2002 ). Los Ojos de Rembrandt . Barcelona: Plaza & Janés. Catàleg
 • Shearman, John (1990 ). Manierismo . Madrid: Xarait. Catàleg
 • Tapié, Victor Lucien (1991 ). Barroco y clasicismo (4ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Wittkower, Rudolf (1979 ). Arte y arquitectura en Italia : 1600-1750 . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Wittkower, Rudolf (1990 ). Gian Lorenzo Bernini : el escultor del barroco romano . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Martinelli, Valentino Lanzetta, Letizia (1996 ). L'Ultimo Bernini, 1665-1680 : nuovi argomenti, documenti e immagini . Roma: Quasar. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives. Es valoraran l'adquisició de coneixements a partir dels continguts de les lliçons impartides pel professor i la capacitat que l'alumne tingui d'articular-los en un discurs coherent i crític. 60
Lectures de bibliografia recomanada i obligatòria. Recensions. Els criteris d'avaluació tindran en compte 1)que s'hagi llegit el material proposat 2) que la comprensió de les lectures s'ajusti als objectius dels continguts de l'assignatura 20
Anàlisi i identificació d'imatges. Els criteris d'avaluació consistiran en un exercici de memorització d'una selecció d'imatges relacionades amb els temes explicats i analitzats a classe o en respostes curtes dsobre temes concrets d'índole diversa 20

Qualificació

Es tindran en compte els coneixements adquirits per l'alumne, la capacitat d'expressar-los correctament, la consulta de bibliografia, l'ús correcte del vocabulari específic i la capacitat d'anàlisi i resolució dels plantejaments o temes proposats. Es demanarà que l'alumne demostri haver llegit i entès les lectures obligatòries que se li suggeriran. Les tres activitats d'avaluació són obligatòries.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considerarà no presentat a aquell alumne que no es presenti a cap de les tres activitats d'avaluació. Encara que l'alumne només realitzi una de les tres activitats d'avaluació ja es considerarà aprovat o suspès.

Observacions

1) L'assistència a classe no és obligatòria. Només ho és en una proporció del 80% de les sessions, com a mínim, per a l'alumnat que es vulgui avaluar d'acord amb el sistema de tres proves amb continguts específics. El que no vulgui o pugui assistir a classe en aquesta proporció pot avaluar-se igualment, però haura de fer-ho en una modalitat diferent: un exàmen final basat en el desenvolupament d'un tema seleccionat de la bibliografia proposada.
2) Per il•lustrar i acompanyar les explicacions teòriques de l’assignatura, es farà ús de material audiovisual (diapositives, projector de power point, projector de cossos opacs, transparències, video...)
3) Els materials presentats a l'aula només pretenen ser el punt de partida de l'assignatura. Un món per descobrir està a disposició de l'alumnat que s'endinsi a la bibliografia que periòdicament es recomanarà . També es comunicaran les novetats bibliogràfiques que siguin d’interès per a l’assignatura.
4) Les hores de tutoria, poc utilitzades, són una eina d’atenció personalitzada a la disposició de l'alumne (també a través del correu electrònic, però preferiblement per a concertar una trobada)
5) El manual de l'assignatura, de lectura obligatòria, és:
Rolf Toman, El Barroco : arquitectura, escultura, pintura, Köln : Könemann, 1997.
ISBN 3895089206


S’alternaran sessions a l'aula amb, sempre que sigui possible, sortides a exposicions, museus, etc

Assignatures recomanades

 • Art del Renaixement
 • Art d'època Moderna a Catalunya
 • Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc
 • Art i artistes a l'Europa Moderna
 • La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.