Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
El mòdul té dues parts clarament diferenciades. Primer es farà una introducció a l'estudi de la demografia i de la geografia de la població. Al segon semestre es farà una introducció a la geografia econòmica, fent especial atenció a les reconfiguracions territorials produïdes pel fenomen de mundialització i la crisi econòmica.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
RAFEL LLUSSA TORRA  / David Pavon Gamero

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • 14 Conèixer i explicar el paper de la història i de les dinàmiques naturals, econòmiques i socials en la conformació del món i dels territoris actuals
 • 15 Identificar i interpretar els factors clau de la situació actual del planeta (globalització, fluxos migratoris, problemes ambientals)
 • 16 Utilitzar i dominar les tècniques d'anàlisi territorial (treball de camp, de gabinet...)
 • 17 Analitzar i avaluar les dinàmiques naturals i socioeconòmiques d'un territori concret
 • 20 Interpretar i interrelacionar els diferents tipus d'informació territorial

Continguts

1. INTRODUCCIÓ. CONTINGUT DEL CAMP D’ESTUDI DE LA GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ

          1.1. Aproximació al concepte de “població”

          1.2. Geografia de la Població i Demografia. Característiques, límits i evolució general.

          1.3. Les escales d’informació i les fonts d’anàlisi històriques i actuals (censos, padrons, registres parroquials, registres civils, fogatjaments, anuaris,...).

          1.4. Institucions amb rellevància poblacional i demogràfica

2. EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ

          2.1. La mesura del creixement de la població

          2.2. Evolució de la població mundial: passat, present i futur

          2.3. Relació població-recursos

          2.4. Teories sobre el creixement de la població. Factors del creixement

          2.5. Polítiques demogràfiques. Les conferències mundials de la població.

3. L’ANÀLISI DEMOGRÀFICA I ESTRUCTURES SÒCIO-ESPACIALS

          3.1. L’aplicació de l’estadística a l’estudi de la població. Conceptes bàsics. Propietats de taxes i índexs demogràfics.

          3.2. L'anàlisi temporal dels fets demogràfics. El diagrama de Lexis.

          3.3. La mortalitat. Propietats i taxes. La taula de vida o de mortalitat.

          3.4. La natalitat-fecunditat. Propietats i taxes. L'índex sintètic de fecunditat i la descendència final.

          3.5. La nupcialitat. Propietats i taxes.

          3.6. L'estructura de la població per sexe i per edat. Piràmides d'edat i diagrama triangular. El procés d'envelliment.

          3.7. Estructura demogràfica i economia

4. EL MOVIMENT GEOGRÀFIC DE LA POBLACIÓ

          4.1. Mobilitat temporal i permanent

          4.2. Mobilitat habitual de la població

          4.3. El fenomen de les migracions: migracions internes i internacionals

          4.4. La immigració: estat de la qüestió

5. TEORIA I MÈTODE EN GEOGRAFIA ECONÒMICA

          5.1. Conceptes d’economia

          5.2. Teories econòmiques

          5.3. Els models de localització de la teoria econòmica clàssica

          5.4. Teories del desenvolupament

          5.5. Els serveis a la producció i la innovació a les empreses

6. GEOGRAFIA ECONÒMICA I MUNDIALITZACIÓ

          6.1. Desenvolupament del capitalisme i procés de globalització

          6.2. Les forces de la mundialització

          6.3. Els efectes de la mundialització: nous equilibris de poder

          6.4. Crisi global i reconfiguració dels actors econòmics

7. RECONFIGURACIÓ DELS ESPAIS REGIONALS I LOCALS

          7.1. Escala regional i territoris metropolitans

          7.2. Territoris i aglomeració a escala local

          7.3. L’escala empresarial

8. ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVISME

          8.1. Economia social. Concepte i tercer sector

          8.2. Taller d’economia cooperativa

9. PATRIMONI I DESENVOLUPAMENT LOCAL

          9.1. Desenvolupament local. Concepte i context

          9.2. Agents, estructures i polítiques de desenvolupament local

          9.3. El patrimoni com a actiu per al desenvolupament local i per a promoció del turisme

10. GEOGRAFIA DELS SERVEIS

          10.1. Introducció a la geografia de les infraestructures i els transports

          10.2. Aproximació a la geografia dels serveis

11. LA QÜESTIÓ DEL CREIXEMENT. DECREIXEMENT I POSTDESENVOLUPAMENT

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 83,00 88,00
Elaboració individual de treballs 1,50 19,00 20,50
Exposició dels estudiants 7,50 0 7,50
Lectura / comentari de textos 4,00 24,00 28,00
Prova d'avaluació 7,50 68,50 76,00
Sessió participativa 66,00 0 66,00
Sortida de camp 3,00 9,00 12,00
Tutories de grup 2,00 0 2,00
Total 96,50 203,50 300

Bibliografia

 • Adda, Jacques (cop. 1999 ). La Globalización de la economía : orígenes y desafíos . Madrid: Sequitur. Catàleg
 • Adda, Jacques (2012). La mondialisation de l'économie. De la genèse à la crise. Paris: La Découverte. Catàleg
 • Abadía, Leopoldo (2012). Cómo funciona la Economía para dummies. Barcelona: GRUPO EDITORIAL CEAC, S. A. . Catàleg
 • Aoyama, Yuko; Murphy, James T.; Hanson, Susan (2010). Key Concepts in Economic Geography. Los Angeles: Sage Publications. Catàleg
 • Castells, Manuel (2003 ). L'Era de la informació : economia, societat i cultura . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Castells, Manuel (2001- ). La Era de la información : economía, sociedad y cultura (3ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Clark, G.L. (ed.) (2000). The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford, : Oxford University Press. Catàleg
 • Coe, N.M. et al. (2007). Economic Geography. A Contemporary Introduction. Oxford: Blackwell. Catàleg
 • Dicken, Peter (cop. 1998 ). Global shift : transforming the world economy (3rd ed.). London: Paul Chapman [etc.]. Catàleg
 • Diversos autors (2011). Une planète trop peuplée? (dossier). Le Monde diplomatique, (687),
 • Entremont, Alban d' (1997 ). Geografía económica . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Knox, Paul L (1990 ). The Geography of the world-economy . London [etc.]: Edward Arnold. Catàleg
 • Krugman, Paul R (DL 1999 ). La Globalización de la economía y las crisis financieras . A Coruña: Instituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza. Catàleg
 • Krugman, Paul R (DL 1997 ). Desarrollo, geografía y teoría económica . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Krugman, Paul R (cop. 2009 ). El Retorno de la economía de la depresión y la crisis actual . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Krugman, Paul (2012). ¡Acabad ya con esta crisis!. Barcelona: Editorial Crítica. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (2002 ). Historia mínima de la población mundial (2a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (1993 ). Introducción a la demografía . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo (DL 1996 ). Organización industrial y territorio . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Méndez, Ricardo (1997 ). Geografía económica : la lógica espacial del capitalismo global . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Minois, Pierre (2011). Le Poids du nombre. L'obsession du surpeuplement dans l'histoire. Pari's: Perrin. Catàleg
 • Pauli, Gunter (2011). La economía azul. Barcelona: Tusquets editores. Catàleg
 • Rollet, Catherine (2004 ). La Población en el mundo : 6000 millones, ¿y mañana? . París: Larousse. Catàleg
 • Salrach Marés, Josep Maria (2012). El hambre en el mundo. València: Publicacions de la Universitat de València. Catàleg
 • Sampedro, José Luis (2009 ). Economía humanista : algo más que cifras . Barcelona: Debate. Catàleg
 • Sánchez Barricarte, Jesús Javier (2008 ). El Crecimiento de la población mundial : implicaciones socioeconómicas, ecológicas y éticas . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Taibo, Carlos (2011). El decrecimiento explicado con sencillez (1). Madrid: Catarata . Catàleg
 • Thrift, Nigel (1994 ). Money, power, and space . Oxford [etc]: Blackwell. Catàleg
 • Veltz, Pierre (1999 ). Mundialización, ciudades y territorios : la economía de archipiélago . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Vinuesa Angulo, Julio (2007 ). Técnicas y ejercicios de demografía . Madrid: INE. Catàleg
 • Vinuesa Angulo, Julio Zamora, Francisco de (1994 ). Demografía : análisis y proyecciones . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Diversos autors. Geografía de la Población / Population Geography / Géographie de la Population. Recuperat 05/07/2013, a http://geografiadepoblacion.blogspot.com.es/
 • Júlio Pérez Díaz (CSIC). Apuntes de Demografía. Recuperat 05/07/2013, a http://apuntesdedemografia.wordpress.com/
 • Centre d'Estudis Demogràfics (UAB). Centre d'Estudis Demogràfics. Recuperat 05/07/2013, a http://www.ced.uab.es/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
INSTITUCIONS I CENTRES D’ESTUDIS QUE ABORDEN TEMES RELACIONATS AMB LA POBLACIÓ.
L'estudiant analitzarà, a partir d'unes pautes prèvies, dues pàgines web d'institucions i centres poblacionals d'arreu del món especialitzats en aquesta mena de temàtiques. Treball individual.
Bona cerca de la informació i elaboració adequada de l'informe corresponent. 7
EL NOMENCLÀTOR. EXEMPLE DE FONT ESTADÍSTICA PER A CONÈIXER L'HÀBITAT DE POBLAMENT A ESCALA INFRAMUNICIPAL. Breu aplicació a nivell municipal de les possibilitats que ofereix aquesta font d'informació associada a l'INE. Treball individual. Correcta consecució dels càlculs elementals del nomenclàtor aplicats a un terme municipal. 2,5
VISITA AL CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS (UAB) Assistència. 1
COMENTARI D'UN TEXT DE POBLACIÓ I DEMOGRAFIA. Assaig: "Población, recursos y medio ambiente ¿el final de los mitos?". A partir de la realització de la lectura d'aquest assaig i del passi d'un video de recolzament, l'estudiant participarà en una taula rodona on es discutirà de diverses qüestions d'actualitat relacionades amb el triangle que formen els conceptes de: població, recursos i medi ambient. Correcta exposició i debat sobre les idees recollides a l'assaig i el passi del video que va relacionat 7
ANÀLISI POBLACIONAL BÀSICA D’UNA COMARCA.
Elaboració d'un informe, mitjançant treball en grup, que serà el resultat de l'obtenció i l'estudi dels paràmetres bàsics poblacionals d'una comarca. A més del lliurament de l'informe, cosntarà d'una exposició oral.
Qualitat de l'informe elaborat i bon càlcul i exposició de diversos indicadors i mapificació dels mateixos. 12,5
TUTORIES DE TEMES DE GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ Afavorirà increment de nota en cas d'aprovar la matèria del primer semestre 0
ESTUDI DE CONTINGUTS I EXAMEN DE GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ Respondre adequadament les preguntes de l'examen 20
SEMINARIS DE GEOGRAFIA ECONÒMICA Assistència i participació 0
TREBALL EN GRUP SOBRE ALGUN ASPECTE DE LA INDÚSTRIA O DE LA GEOGRAFIA ECONÒMICA Exposició adequada del tema estudiat. 12,5
SORTIDA. Visita a algunes empreses Breu comentari sobre la sortida 1,25
COMENTARI DE TEXTOS DE GEOGRAFIA ECONÒMICA Adequació dels comentaris 5
SORTIDA. Visita a algun espai econòmic o agència de promoció econòmica. Presentació d'un petit informe. 1,25
TREBALL INDIVIDUAL SOBRE UN PAÍS Claredat i coherència de l'exposició escrita. Descripció de l'evolució econòmica del país escollit utilitzant els principals indicadors i les causes de la mateixa. 5
EXAMEN SOBRE GEOGRAFIA ECONÒMICA Resposta adequada a les preguntes plantejades. 25

Qualificació

L'avaluació del mòdul és contínua seguint els criteris expressats; cada activitat compta un determinat percentatge en la nota final. Tanmateix, donat que el mòdul consta de dues parts diferenciades (Geografia de la Població, al primer semestre, i Geografia Econòmica, al segon), cal aprovar cadascuna de les parts. Per tant la nota final serà la mitjana de les dues parts, sempre que ambdúes estiguin aprovades.

Per fer mitjana entre les activitats d’avaluació cal treure una nota mínima de 4 a cadascuna d’elles. Per tal de fer mitjana entre els treballs/pràctiques, caldrà que tots ells estiguin presentats. Si un estudiant finalitza el curs amb alguna pràctica/treball pendent de realització podrà ser motiu suficient perquè li consti com a nota d'acta "no presentat".

A més es valorarà l'assistència a classe, que és obligatòria. No s'aprovarà amb una assistència inferior al 75% de les classes i seminaris, sortides i altres activitats. L'assistència i participació en seminaris i sessions de debat a classe es valorarà arrodonint la nota cap amunt fins a un màxim del 10% a la nota que l'estudiant hagi tret (sempre a partir del 5).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat:

- l'estudiant que no assisteixi a cap dels exàmens d'avaluació.
- l'estudiant que en un moment determinat deixi d'assistir a les classes i a d'altres activitats del mòdul.
- l'estudiant que no hagi presentat els treballs requerits pels professors

Observacions

AQUEST MÒDUL ES COMPOSA DE DUES PARTS:
a) GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ (primer qaudrimestre, a càrrec del professor David Pavón)
b) GEOGRAFIA ECONÒMICA (segon quadrimestre, a càrrec del professor Rafel Llussà).

SEGUINT ELS CRITERIS FIXATS A L'APARTAT D'AVALUACIÓ, LA NOTA FINAL RESULTANT SERÀ LA MITJANA DE LES DUES PARTS DE L'ASSIGNATURA, SI BÉ CAL APROVAR CADASCUNA D'ELLES, PER SEPARAT.

EN CAS QUE NOMÉS S'APROVÉS UNA DE LES DUES PARTS, L'ESTUDIANT HA DE TENIR CLAR QUE, DE CARA A UNA NOVA MATRICULACIÓ, EL CURS SEGÜENT, HO FARÀ DE L'ASSIGNATURA SENCERA (12 CRÈDITS). AIXÒ AL MARGE DEL QUE S'ACORDI, SOBRE LA PART APROVADA, AMB EL PROFESSOR RESPECTIU.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.