Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Aquest curs té l'objectiu de proporcionar a l'alumne una sèrie d'eines teòriques i metodològiques que l'ajudin a identificar i analitzar el paper de l'educació en l'economia i en la societat o a identificar les diferents perspectives econòmiques i socials existents sobre el món de l'educació. En aquest curs no només s'observaran les principals teories existents en aquest àmbit, també s'analitzarà quina es l'aplicació d'aquestes a la pràctica i quines conseqüències tenen en l'eficiència i l'equitat i en la reproducció de les desigualtats econòmiques, educatives i socials.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
OSCAR PRIETO FLORES

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació.
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CE1 Conèixer, comprendre i valorar críticament les tradicions culturals (filosòfiques, literàries, artístiques, tecnològiques) que conformen les teories i les pràctiques educatives actuals i les seves tendències futures.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Importància de l'anàlisi econòmic de l'educació i del paper de l'educació en l'economia. El pas de la superstició a la ciència.

2. Canvis econòmics i socials que afecten al món educatiu. El pas de la societat industrial a la societat de la informació. Habilitats i competències requerides en la societat actual. Globalització, immigració i desenvolupament.

3. Relació entre educació i ocupació. La universitat és una fàbrica d'aturats? Efectes de l'educació sobre els ingressos, l'atur i l'exclusió social. Universitat, Formació Professional i Plans de Transició al Treball. Sobre-educació (Overeducation) i Sota-educació (Undereducation).

4. Dues vies relacionades amb el fracàs i l'èxit escolar. La via de la presó i la via de Yale. Sobre la diversitat cultural a les aules. Èxit escolar dels grups minoritaris i acció afirmativa.

5. El paper del coneixement en el creixement econòmic. L'I+D és la causa del creixement econòmic d'un país?

6. Evolució històrica i grans interpretacions de l'Economia.

7. La Teoria del Capital Humà.

8. Crítiques a la Teoria del Capital Humà. Credencialisme, Institucionalisme i Radicalisme.

9. Teories neoliberals.

10. Teories actuals.

11. Sistemes educatius, despesa pública i avaluació. L'informe PISA. En què es podrien comparar els resultats de Catalunya i Espanya amb els d'altres contextos? Què explica les diferències entre països des del punt de vista econòmic?

12. Finançament en l'eduació formal i no formal. Costos i beneficis. Anàlisi de Rentabilitat. Sobre els xecs escolars. Diferències entre escola pública, concertada i privada. És veritat que els estudiants aprenen més a l'escola privada que a la pública?

13. Equitat versus eficiència? L'informe Coleman i els efectes longitudinals. Les classes socials. El paper de les "escoles charter", les "escoles magnet" i de les polítiques d'igualtat d'oportunitats. Igualtat d'oportunitats versus igualtat de resultats. Sobre la política de beques.

14. Organització, tamany i eficiència. Importa el tamany de l'aula? Com afecta la segregació a l'eficiència? Escola tradicional, escola diferenciada, escola guetto, escoles d'èlit i escola inclusiva.

15. El paper del professorat vers els recursos. Es poden tenir millor resultats educatius amb els mateixos recursos? Oferta, demanda de professorat. Salaris i mobilitat professional.

16. Sobre la qualitat, l'eficiència i l'equitat a la Universitat i a l'Educació d'adults.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 50 60 110
Seminaris 10 10 20
Treball en equip 0 20 20
Total 60 90 150

Bibliografia

 • San Segundo, María Jesús (2001). Economía de la educación. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Moreno Becerra, José Luís (1998). Economía de la Educación. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Calero, J. i Bonal, X. (1999). Política educativa y gasto público en educación: aspectos teóricos y aplicación . Barcelona: Pomares-Corredor. Catàleg
 • Carnoy, M. et al. (2006). Economía de la Educación. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Cohn, E. i Geske, T.G. (1990). The Economics of Education. New Cork: Pergamon. Catàleg
 • Oroval, E. (1990). Economía de la Educación. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Apple, M. W. (2012). Can Education Change Society?. New York: Routledge. Catàleg
 • Apple, M.W. (2006). Educating the Right Way: Markets, Standards, God, and Inequality. New York: Routledge.
 • Hanushek, E. A., Machin, S. i Woessmann, L. (2011). Economics of Education (Handbooks in Economi). Amsterdam: Elsevier. Catàleg
 • Carter, P. (2012). Stubborn Roots: Race, Culture and Inequality in US and South African Schools. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Carter, P. (2005). Keepin'It Real: School Success Beyond Black and White. New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Pasi Sahlberg (2011). Finnish Lessons. What can the world learn from educational change in Finland?. New York: Teachers College. Catàleg
 • Duncan, G.J. Murnane, R.J. (2011). Whither Opportunity: Democracy, Inequality and Representation. New York: Russell Sage Foundation. Catàleg
 • Levy, F. i Murnane, R. J. (2004). The New Division of Labor: How computers are creating the newxt job market. New York: Russel Sage Foundation. Catàleg
 • Castells, M., Flecha, R., Freire, P., H.Giroux., Macedo, D. i Willis, P. (1999). Critical Education in the New Information Age. Boston: Rowman and Littlefield. Catàleg
 • Giroux, H. (2012). Education and the crisis of public values. Challenging the assault on.... New York: Peter Lang. Catàleg
 • Crosnoe, R. (2011). Fitting In, Standing Out. Navigating the social challenges of high school.... Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Ball, S. J. (2003). Class Strategies and the Education Market. The middle classes and social advant.. London/New York: Routledge. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assaig lligant el contingut teòric del curs amb el contingut de les lectures obligatòries del curs. Es tindrà en compte: la comprensió del contingut de les lectures, la relació i comprensió amb els continguts explicats a classe i amb els debats que hi ha hagut en el grup de Facebook i Twitter de l'assignatura. 70
Contingut de la participació en els debats plantejats en els grup de Facebook de l'assignatura i a Twitter #econed Es tindran en compte les aportacions que es facin a la xarxa en aquests fòrums a les preguntes plantejades pel professor i també companys i companyes. 20
Activitats de dilluns (visita al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i assistència a la taula rodona "Eficiència i Equitat a les escoles") S'entregarà una anàlisi de dues planes cadascuna sobre la visita i la taula rodona. Aquesta anàlisi ha de contemplar la relació del contingut exposat a la visita i la taula amb les classes teòriques de l'assignatura. 10

Qualificació

A mig curs, l'alumnat haurà de presentar un primer esbòs del treball. El professor tindrà en compte el treball realitzat i proposarà canvis a cada estudiant segons els objectius que s'hagin acordat a la proposta que presentaran dues setmanes després d'haver iniciat el curs. La finalització d'aquest treball que consta del 70% de la nota serà el dia oficial de l'examen de l'assignatura. No s'acceptarà cap treball posteriorment.

El professor tindrà en compte els següents criteris de l'avaluació:
1) Comprensió del contingut de les lectures.
2) Relació del contingut de les lectures amb les classes teòriques i debats tractats a classe.
3) Relació amb els debats en els fòrums de les assignatures del Facebook o Twitter.

El plagi parcial o total de qualsevol treball significa la suspensió de l'assignatura.

La participació en el facebook de l'assignatura i sota el #hashtag de Twitter (#econed) sobre les preguntes, videos i debats que es vagin plantejant al llarg del curs comptarà amb el 20% de la nota. El l0% es el resultat de les dues entregues relacionades amb les dues activitats de dilluns plantejades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no presenti els treballs que es requereixin el dia de la data oficial de l'examen de l'assignatura tindrà un "No presentat".