Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
CATALÀ
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO JIMENEZ MARTINEZ  / MABEL SALGUERO MERINO

Competències

 • CG2 Comprendre i interpretar els coneixements i documents (principis, teories, tècniques, terminologia) propis de l'àmbit de la Pedagogia.
 • CG4 Crear un ambient estimulant i ric en valors humans i en relacions interpersonals significatives, i saber gestionar positivament la conflictivitat.
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE3 Realitzar estudis prospectius i avaluatius sobre mancances, necessitats i demandes de formació en la societat actual.
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE12 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar programes d'educació i formació en entorns virtuals.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Teoria del currículum. 1.Corrents i enfocs teòrics sobre el currículum. Paradigmes. 2.Fonaments del currículum. 3.Contextos del currículum. 4.El currículum escolar 5.El currículum ocult. UNITAT FORMATIVA 2: Pràctica del currículum. 1.Disseny i planificació curricular. 2.Els continguts curriculars: conceptualització, selecció i organització i seqüenciació. 3.Política curricular del disseny i autonomia en el desenvolupament curricular. 4.Centralisme curricular versus autonomia curricular. UNITAT FORMATIVA 3: Desenvolupament curricular. 1.El desenvolupament curricular a l’ensenyament. 2.L’ensenyament com a procés d’investigació. 3.Paper del professor en el procés de desenvolupament curricular. 4.Els materials curriculars en el desenvolupament curricular. UNITAT FORMATIVA 4: Innovació del currículum 1.Marc conceptual de la innovació. Canvi, reforma i millora 2.Innovació educativa a Catalunya i Estat espanyol 3.Estratègies d´innovació. 4.L’avaluació del currículum.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 45 70 115
Lectura / comentari de textos 0 20 20
Prova d'avaluació 0 15 15
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Muñoz-Repiso Izaguirre, Mercedes (2002 ). La Mejora de la escuela : un cambio de mirada . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Carr, Wilfred (1988 ). Teoría crítica de la enseñanza : la investigación-acción en la formación del profesorado . Barcelona: Martínez Roca. Catàleg
 • Smyth, John Contreras Domingo, José (cop. 2001 ). La Autonomía escolar : una perspectiva crítica . Madrid: Akal. Catàleg
 • Delors, Jacques (cop. 1996 ). Educació : hi ha un tresor amagat a dins . Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • Gimeno Sacristán, José (cop. 2003 ). El Alumno como invención . Madrid: Morata. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació individual Els criteris seran degudament especificats en començar les classes. 30
Pràctiques d'aula relacionades amb el contingut teòric: anàlisi d'un producte cultural, activitat sobre atenció a la diversitat, elaboració d'una proposta de desenvolupament del currículum, anàlisi de materials didàctics. Els criteris s'especificaran per a cada tasca. 40
Projecte d'el·laboració d'un currículum: activitat grups mitjans. Els criteris s'especificaran per a cada tasca. 10
Lectura i comentari de textos. Els criteris s'especificaran per a cada tasca. 20

Qualificació

Els continguts dels treballs hauran d’estar connectats amb les temàtiques treballades en la matèria i s’analitzaran segons els següents criteris:
-Lliurament de les tasques obligatòries dins el termini establert.
-Nivell d'elaboració i qualitat formal de les tasques.
-Nivell de reflexió i argumentació amb fonaments teòrics i criteri personal.
-Aportació individual a les discussions i activitats d’aula.

Condicionants
•Cal aprovar totes les activitats. En cas de no superar-les es concretarà la recuperació.
•Per superar el mòdul cal aprovar la prova individual.