Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAUME TORROELLA CUENCA

Competències

 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.

Continguts

1. El/la Pedagog/a: professional de l’educació i la cultura. 1.1. Introducció: l’Educació, la Pedagogia i la professió de pedagog/a. 1.2. El “jo” personal i el “jo” professional: les meves creences i el meu paradigma. 1.3. Les activitats professionals del pedagog/a: intervenció, gestió, organització, orientació, docència, comunicació, mediació, disseny, desenvolupament, avaluació i supervisió. 1.4. El codi deontològic del/la pedagog/a.

2. Els àmbits d’intervenció del/la pedagog/a. 2.1. Pedagogia escolar: formació reglada. 2.2. Pedagogia social: serveis socials, justícia, família, promoció de la salut, esport, serveis a la comunitat, organitzacions socioeducatives, lleure, etc. 2.3. Pedagogia laboral i orientació laboral: serveis i programes d’ocupació, promoció econòmica, formació de formadors, formació ocupacional, formació al llarg de la vida i recursos humans. 2.4. Pedagogia cultural i de la comunicació: serveis i programes culturals, mitjans i serveis de comunicació.

3. Competències i tasques professionals del/la pedagog/a. Generals i específiques. 3.1. Les habilitats de comunicació. 3.2. Les habilitats de relació: empatia, assertivitat i resiliència. 3.3. L’Anàlisi i diagnosi de la realitat social, cultural i educativa. Política educativa. 3.4. La planificació, organització, execució i avaluació de serveis i programes. 3.5. El coneixement del sistema educatiu. 3.6. El coneixement dels grups d’edat: infància, adolescència, joventut, adults i gent gran. 3.7. El treball en equip i en xarxa. La gestió i direcció d’equips i persones. 3.8. Recerca, innovació i emprenedoria. Gestió del canvi. 3.9. L’ús de les noves tecnologies i mitjans de comunicació.

4. Eines professionals del/la pedagog/a. 4.1. COPEC: Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya. 4.2. Revistes, publicacions, planes web i blogs. 4.3. Institucions, entitats i fundacions locals, nacionals i internacionals: OCDE, UNESCO, Consell Europeu, ....

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 12,00 20,00 32,00
Exposició dels estudiants 4,00 10,00 14,00
Lectura / comentari de textos 12,00 20,00 32,00
Prova d'avaluació 2,00 10,00 12,00
Sessió expositiva 30,00 0 30,00
Sessió participativa 10,00 10,00 20,00
Sortida de camp 8,00 2,00 10,00
Total 78,00 72,00 150

Bibliografia

 • Xavier Besalú i Jordi Feu (editors) (2009). Pedagogia: professionals de l'educació i la cultura. Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • François Dubet (2006). El declive de la institución. Barcelona: Gedisa Editorial. Catàleg
 • Toni Puig (2003). La comunicación municipal cómplice con los ciudadanos. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Francesc Torralba (2006). L'art de saber escoltar. Lleida: Pagès editors. Catàleg
 • Joana Rubio i Francesc Puigpelat (2000). Com parlar bé en públic. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Francesco Alberoni (2003). L'art de liderar. Manar amb justícia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • VVAA (1995). Les sortides professionals del llicenciat en pedagogia. Barcelona: UB. Catàleg
 • Stephen R. Covey (2009). Els 7 hàbits de la gent altament efectiva. Barcelona: Edicions Paidós. Catàleg
 • Quim Brugué i d'altres (2003). Democratitzar la democràcia. Barcelona: Fundació Catalunya Segle XXI.
 • Debra Fine (2009). Saber conversar. Cómo mejorar tus habilidades para comunicarte con los demás. Madrid: Temas de Hoy. Catàleg
 • Xavier Besalú (2010). Pedagogia sense complexos. Xàtiva: Edicions del Crec. Catàleg
 • Francisco Longo i Tamyko Ysa (editors) (2007). Els escenaris de la gestió pública del segle XXI. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg
 • Carme Timoneda i Frederic Pérez (2000). Neuropsicopedagogia: cognición, emoción y conducta. Girona: Unidiversitat. Catàleg
 • Delors, Jacques (cop. 1996 ). Educació : hi ha un tresor amagat a dins . Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • Viñas Orriols, Marta. La Metàfora com a recurs de la comunicació indirecta que provoca un canvi de creença . |c2001: . Catàleg
 • Timoneda Gallart, Carme (1997 ). Neuropsicopedagogía : aprender : ¿qué y cómo? . Girona: Cooperativa Anorien. Catàleg
 • Pérez Álvarez, Frederic (2000 ). Neuropsicopedagogía : cognición, emoción y conducta . Girona: Unidiversitat. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova final (BLOC 2) Prova escrita de continguts de l’assignatura (examen final). Mes de gener. 50
Treball de grup escrit (BLOC 1) Treball escrit. Grup de 4 persones. Es valorarà la qualitat i l'originalitat del treball, la correcció de l'expressió escrita i la qualitat i organització de la informació. Tots els membres del grup obtindran la mateixa qualificació. 10
Exposició oral del treball escrit i aportació personal (BLOC 1) Qualificació individual de la qualitat de l'exposició a classe del treball de grup i de la part individual del treball. Es tindrà en compte tant l'expressió oral com els continguts exposats, les eines de presentació i el seu format. Tots els/les alumnes del grup han de participar el l’exposició. 20
Assistència i participació activa a l'aula (BLOC 1) Es valorarà la participació de l'alumnes en les sessions de l'assignatura a l'aula així com la capacitat d'anàlisi crític de l’alumne i la qualitat de les seves aportacions durant exposicions, debats i la resta d’activitats. 5
Tasques Moodle (BLOC 1) Resums i comentaris del contingut de l'assignatura treballat a classe realitzades per escrit en la plataforma moodle mitjançant tasques, fòrums o altres recursos. Es valorarà la capacitat de síntesi i de comprensió així com l’aportació individual. 10
Activitat sortida-visita de dijous (BLOC 1) Es valorarà la participació a les sortides (obligatòria) així com el treball presentat. 5

Qualificació

L'avaluació combinarà l'avaluació contínua (BLOC 1: 50% de la qualificació final: avaluació dels treballs i activitats que s'aniran fent durant el curs) amb una prova final (BLOC 2: 50% de la qualificació final). Totes les activitats són obligatòries i per aprovar l’assignatura cal aprovar els dos blocs. Un cop presentada una activitat d'avaluació, existeix la possibilitat de refer-la dins el termini establert per millorar la nota.
IMPORTANT: l'excel·lència en les qualificacions del BLOC 1 pot comportar que l'alumne no hagi de realitzar la prova escrita en cas que accepti la nota-proposta que li realitzarà el professor. En tot cas, l'alumne té dret a presentar-se a la prova per millorar la nota-proposta.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si manca per fer dins el termini establert alguna de les activitats obligatòries o algun dels treballs, l'estudiant s'avaluarà com a No Presentat. No hi ha recuperació.


Observacions

Caldrà utilitzar la plataforma Moodle per a realitzar activitats d'avaluació, participacions a fòrums, etc... Et recomanem que et familiaritzis amb aquest entorn per poder seguir les tasques de participació i avaluació amb normalitat.