Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIREIA TRESSERRAS FLUVIA

Competències

 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. UNITAT 1: La Gestió Cultural com a sector professional per al pedagog. La professionalització de la gestió cultural com a emergència d'un encàrrec social.

2. UNITAT 2: Principals aspectes del fet cultural. Diversitat d'expressions culturals. Cultura i Educació. Cultura i Ciutadania. Cultura com a factor de desnvolupament.

3. UNITAT 3: Agents culturals: definició i tipologia. Paper de les diferents administracions. Les institucions públiques i la cultura. El tercer sector en l’àmbit cultural. Sector privat en la cultura i la comunicació. Indústries creatives.

4. UNITAT 4: Polítiques culturals: estratègies i accions més importants. Polítiques públiques i marcs institucionals.

5. UNITAT 5: Àmbits del sector cultural. Possibles rols professionals del pedagog. El patrimoni cultural. Paper dels museus en la societat actual. Promoció del llibre i la lectura. Món editorial. La biblioteca pública. Arts escèniques. Món audiovisual. Arts plàstiques. La música. Cultura popular. Tradicions i festes. Projectes i programes d’animació sociocultural. La cultura com a eina de transformació social. Mitjans de comunicació. Els nous instruments de les TIC. Equipaments per a l’accioó cultural.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 24 27
Lectura / comentari de textos 0 17,5 17,5
Sessió participativa 22,5 8 30,5
Total 25,5 49,5 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Anàlisi de les tasques i rol d'un professional de la gestió cultura´l. Vincular-ho a la figura professional del pedagog. Treball individual: Aproximació a partir de l'entrevista personal i l'anàlisi de documents a un projecte cultural i al professional que el duu a terme. 60
  Exposició i debat dels continguts del programa. Participació a l'aula. Presentació pública del treball individual. Activitats de debat al voltant de la visita i el cinefòrum. 20
  Aproximació i investigació d'un àmbit cultural concret. Treball individual: Comentari d'un text i investigació sobre l'àmbit vinculat. 20

  Qualificació

  S'evaluarà a l'alumne a partir dels següents criteris:
  - comprensió dels continguts impartits a l'aula.
  - participació crítica i constructiva.
  - redacció concreta i concisa.
  - obtenció i anàlisi d'informació.
  - profunditat en la lecura i el comentari.

  El treball individual és d'avaluació contínua

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es posarà No presentat a aquell alumne que no presenti alguna dels 2 treballs individuals