Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SERAFIN SANCHEZ RODRIGUEZ

Competències

 • CT2 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita, en la llengua de l'entorn professional i com a mínim en una llengua estrangera, i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CG4 Crear un ambient estimulant i ric en valors humans i en relacions interpersonals significatives, i saber gestionar positivament la conflictivitat.
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CG11 Relacionar les competències adquirides amb els àmbits laborals i els perfils professionals consolidats, i els emergents.
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. La capacitació de les persones i grups en la societat del coneixement

2. L'ús de les TIC en l'àmbit socioeducactiu

          2.1. Recursos pels professionals

          2.2. Experiències de referència en els diferents àmbits

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 9 15 24
Classes pràctiques 9 10 19
Lectura / comentari de textos 9 10 19
Prova d'avaluació 3 15 18
Treball en equip 2 2 4
Total 32 52 84

Bibliografia

 • Peña Lopez, Balagué Puxan (2012). Acción comunitaria en la red. graó. Catàleg
 • Area, Parcerisa, Rodrigez (2010). Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios. Graó. Catàleg
 • O. Martínez; A. Forés (2012). Acció Social 2.0 Per crear, compartir i reinventar. Barcelona: Editorial UOC.
 • E. Ortoll (coord) (2006). L'Alfabetització digital en els processos d'inclusió social. Editorial UOC. Catàleg
 • Dolors Reig (2012). Socionomia. Deusto.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques d'aula i treballs de grup Complir amb els requisits de l'activitat. Correcció lingüística. Puntualitat en la tramesa.
70% o 80%
70
Prova d'avaluació individual Complir amb els requisits de l'activitat. Correcció lingüística. 30

Qualificació

Per tal d'aprovar l'assignatura cal tenir una qualificació de 5 en cadascuna de les activitats avaluables

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no s'han realitzat les diferents activitats d'avaluació es considerarà com a no presentat.