Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI FEU GELIS  / EDUARD MONDEJAR TORRA

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació.
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació.
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CE1 Conèixer, comprendre i valorar críticament les tradicions culturals (filosòfiques, literàries, artístiques, tecnològiques) que conformen les teories i les pràctiques educatives actuals i les seves tendències futures.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. TEMARI POLÍTICA SOCIAL (Grau en Treball Social. Professor Xavier Casademont)

          1.1. Les Polítiques socials: una aproximació conceptual i teòrica.

                    1.1.1. Que són les polítiques socials

                    1.1.2. Ideologia, sistema polític i polítiques públiques

                    1.1.3. El procés d'elaboració de les polítiques públiques

                    1.1.4. Política social, Estat del Benestar i règim de benestar

          1.2. Política social i Estat del Benestar.

                    1.2.1. L'Estat del Benestar a Europa. Història, desenvolupament i limitacions

                    1.2.2. Models d'Estat del Benestar

                    1.2.3. Els actors de la política social: l'Estat, el mercat i la família

          1.3. L'Estat del Benestar a Catalunya i Espanya.

                    1.3.1. L'evolució històrica de la política social a Catalunya i Espanya

                    1.3.2. Els components de l'Estat del Benestar

                    1.3.3. Canvis en l'estructura social i noves demandes

                    1.3.4. El quart pilar de l'Estat del Benestar: la Llei de dependència i la Llei de Serveis Socials

                    1.3.5. Impactes de la crisi econòmica sobre el model de benestar

                    1.3.6. Sostenibilitat de l'Estat del Benestar

          1.4. Principals àmbits de les polítiques socials

                    1.4.1. Intervenció i treball social

                    1.4.2. Els serveis socials bàsics i especialitzats

                    1.4.3. Les polítiques d'atenció a la comunitat

                    1.4.4. Les polítiques de ciutadania i immigració

                    1.4.5. Les polítiques d'atenció a la comunitat

                    1.4.6. Altres àmbits de les polítiques socials

                    1.4.7. Les polítiques actives d'ocupació

                    1.4.8. Les politiques educatives

                    1.4.9. Les polítiques de salut

                    1.4.10. Les pensions

                    1.4.11. Política social i Treball social.

2. TEMARI POLÍTICA I LEGISLACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA (Grau en Pedagogia. Professor Jordi Feu)

          2.1. UNITAT FORMATIVA 1: INTRODUCCIÓ A LA POLÍTICA I A L'EDUCACIÓ

                    2.1.1. Tema 1 La complexitat del fet polític

                    2.1.2. Tema 2.- La complexitat del fet educatiu

                    2.1.3. Tema 3.- Interrelacions entre la política i l'educació

          2.2. UNITAT FORMATIVA 2: LES POLÍTIQUES EDUCATIVES I SOCIALS COM A EXPRESSIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I DE L'ESTAT DEL BENESTAR

                    2.2.1. Tema 4.- Les polítiques públiques i l'estat del Benestar

                    2.2.2. Tema 5.- La política d'educació a Catalunya

                    2.2.3. Tema 6.- La política educativa en l'àmbit municipal

                    2.2.4. Tema 7.- La política de serveis socials a Catalunya

                    2.2.5. Tema 8.- La política d'immigració a Catalunya

                    2.2.6. Tema 9.- La política de joventut a Catalunya

                    2.2.7. Tema 10.- Elements caracterials de les polítiques educatives a partir d'un exemple concret

                    2.2.8. Tema 11.- Anàlisi i auditoria de les polítiques públiques i de les polítiques educatives

          2.3. UNITAT FORMATIVA 3: LA POLÍTICA EDUCATIVA-CULTURAL EN L'ÀMBIT MUNICIPAL

                    2.3.1. Tema 12.- La Ciutat Educadora i poble educador

                    2.3.2. Tema 13.- Els Plans de Cultura i la participació ciutadana en el procés d'elaboració de polítiques públiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 15,00 21,00
Lectura / comentari de textos 12,00 30,00 42,00
Prova d'avaluació 2,00 32,00 34,00
Sessió expositiva 53,00 0 53,00
Total 73,00 77,00 150

Bibliografia

 • Pensar la ciutat des de l'educació : document del seminari : Projecte educatiu de ciutat, Curs 97 (cop. 1999 ). Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Les Ciutats que s'eduquen (1999 ). [Barcelona]: Diputació de Barcelona Àrea d'Educació. Catàleg
 • Caivano, Fabricio (DL 1999 ). Educació i canvi social : cicle de conferències realitzades en el marc del Projecte Educatiu de Sabadell . Sabadell: Ajuntament de Sabadell. Catàleg
 • Bonal, Xavier Essomba, Miquel Àngel Ferrer, Ferran (2004 ). Política educativa i igualtat d'oportunitats : prioritatsi propostes . Barcelona: Mediterrània. Catàleg
 • Botella Corral, Joan (2003 ). La Democracia y sus retos en el siglo XXI : elementos para la formación democrática de los jóvenes . Barcelona: Cisspraxis. Catàleg
 • Gomà, Ricard Subirats, Joan (1998 ). Políticas públicas en España : contenidos, redes de actores y niveles de gobierno . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • BONAL, X.; RAMBLA, X.; AJENJO, M. (2004). Les desigualtats territorials de l'ensenyament a Catalunya. Barcelona: Fundació Bofill. Catàleg
 • Caminal i Badia, Miquel, 1952- (1998). Manual de ciència política . Barcelona [etc.]: Universitat de Barcelona [etc.]. Catàleg
 • Montagut, Teresa (2004 ). Política social : una introducción (2a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura, debat i elaboració de "Paper" individual
NAVARRO, V. (2002): Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, Aangrama, Barcelona
Treball escrit: expressió escrita, capacitat de sintesi, capacitat crítica, assimilació del contingut de les lectures 5
Lectura, debat i elaboració de "Paper" individual
CARBONELL, J (2008): Una educación para mañana, Ed. Octaedro, Barcelona
Treball escrit: expressió escrita, capacitat de sintesi, capacitat crítica, assimilació del contingut de les lectures 5
Prova escrita a l'aula

Conceptes bàsics, raonaments i debats produïts a classe, contingut de les lectures obligatòries (comentades i no comentades), xerrades per part de professionals externs, visites

(*) es preveu una prova de recuperació, si és el cas
Capacitat de síntesi, interiorització de conceptes bàsics, capacitat crítica 55
Activitat de dijous: Sortida de tot el dia a la ciutat d'Olot: visita IME, ICO, MCGA, Museu del Paisatge Assistència tot el dia 10
Presentació d'una acció educativa interessant, derivada d'un programa o política educativa en format TEDx S'avaluarà la presentació oral i el "paper" elaborat pel grup (en aquest cas la nota serà grupal) 25

Qualificació

TREBALL SOCIAL

Per aprovar el curs serà indispensable realitzar les següents tasques:

a) lectures obligatòries: 20%
b) Treball grupal: 20%
c) Prova escrita a l'aula: 60% (*) es preveu una prova de recuperació, si és el cas

(*) Per aprovar el curs s'han d'aprovar per separat cadascun dels ítems a avaluar

PEDAGOGIA

Participació a classe, expressió oral, expressió escrita, capacitat de síntesi, capacitat de relació, capacitat crítica, imaginació i creativitat, coherència, interiorització de conceptes bàsics, assimilació del contingut de les lectures

En cas que algun estudiant no pugui assistir regularment a classe, si bé el sistema d'avaluació és el mateix, la prova escrita serà més extensa. Qui opti per aquesta segona opció ho haurà de comunicar al professor a principi de curs

* Per aprovar el curs s'han d'aprovar per separat cadascun dels ítems a avaluar

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de cap treball individual i/o la no presentació a la prova final