Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Paper i mecanismes d'actuació dels elements essencials dels éssers vius. Principals funcions. Estudi de la toxicitat. Metalls en medicina.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ANGELES MARTINEZ LORENTE

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ANGELES MARTINEZ LORENTE

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Descriure les propietats macroscòpiques de biomolècules, substàncies i altres materials, i relacionar-les amb les propietats dels seus components.
 • Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.

Continguts

1. Elementos Inorgánicos en los Sistemas Biológicos: Introducción. Papel de los iones metálicos en los sistemas biológicos. Clasificación de las Metalobiomoléculas. Moléculas biológicas que pueden actuar como ligandos: proteínas, ácidos nucleicos, otras biomoléculas.

2. Almacenamiento y Transporte de Metales: Fe, Cu, Zn y V. Almacenamiento y transporte de hierro. Metalotioneínas: transporte de algunos metales tóxicos.

3. Transporte y Activación de O2. Hemoglobina y mioglobina. Hemocianina. Hemeritrina. Citocromos P-450

4. Procesos Redox Biológicos. Proteínas azules de cobre. Proteína hierro-azufre. Citocromos.

5. Ácidos de Lewis en la Naturaleza: el ion Zn2+. Anhidrasa Carbónica II. Carboxipeptidasa A.

6. Metales en Medicina. Cisplatino y otros antitumorales. Antiartríticos de oro.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 10 10
Classes expositives 20 14 34
Classes participatives 3 10 13
Prova d'avaluació 5 0 5
Resolució d'exercicis 3 10 13
Total 31 44 75

Bibliografia

 • Casas Fernández, José Sergio (DL 2002 ). Química bioinorgánica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Barán, Enrique J (cop. 1995). Química bioinorgánica . Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Ei-Ichiro, Ochiai (1985 ). Química bioinorgánica : una introducción . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Solomon, Edward I. Scott, Robert A. King, R. Bruce (cop. 2009 ). Computational inorganic and bioinorganic chemistry . Hoboken, N. J.: Wiley. Catàleg
 • Crichton, Robert R (2008 ). Biological inorganic chemistry : an introduction . Amsterdam: Elsevier. Catàleg
 • Ruiz Hitzky, Eduardo (2007 ). Bio-inorganic hybrid nanomaterials : strategies, syntheses, characterization and applications . Weinheim: Wiley-VCH. Catàleg
 • Bertini, Ivano (cop. 2007 ). Biological inorganic chemistry : structure and reactivity. Mill Valley: University Science Books. Catàleg
 • Kraatz, Heinz-Bernhard Metzler-Nolte, Nils (cop.2006 ). Concepts and models in bioinorganic chemistry . [Chichester: John Wiley distributor]. Catàleg
 • Bioinorganic chemistry and applications ([2003]- ). New York: Hindawi. Recuperat 09-07-2012, a http://www.swetswise.com/link/access_db?issn=1565-3633 Catàleg
 • Faus Payá, Juan (DL 2003 ). Introducción a la química bioionorgánica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Wilkins, Patricia C (1997 ). Inorganic chemistry in biology . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Cowan, J. A (cop. 1997 ). Inorganic biochemistry : an introduction (2nd ed). New York [etc.]: Wiley-VCH. Catàleg
 • Journal of biological inorganic chemistry (1996- ). Berlin: Springer-Verlag. Recuperat 09-07-2012, a http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0949-8257 Catàleg
 • Kaim, Wolfgang (1995 ). Bioinorganic chemistry : inorganic elements in the chemistry of life : an introduction and guide ([Reprinted with corrections]). Chichester: John Wiley. Catàleg
 • Lippard, Stephen J (1994 ). Principles of bioinorganic chemistry . Mill Valley: University Science Books. Catàleg
 • Hay, Robert W. (1991- ). Perspectives on bioinorganic chemistry : a research annual . London [etc.]: Jai Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Clase expositiva Pruebas finales escritas/orales 70
Pruebas, evaluación de ejercicios y problemas de procesos Pruebas, evaluación de ejercicios y problemas de procesos 30

Qualificació

-Pruebas, evaluación de ejercicios y problemas de procesos (puntuación máxima 30%)

-Pruebas finales escritas/orales (puntuación máxima 70%)