Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Tècniques espectroscòpiques utilitzades en la descripció de l'estructura de composts inorgànics. Tecniques magnètiques utilitzades per a la descripció de l'estructura electrònica de composts químics.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ISABEL ROMERO GARCIA

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ISABEL ROMERO GARCIA

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Descriure les propietats macroscòpiques de biomolècules, substàncies i altres materials, i relacionar-les amb les propietats dels seus components.
 • Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.
 • Interpretar i aplicar els principis fisicoquímics a la descripció de l'estructura i les propietats dels àtoms i les molècules.

Continguts

1. Introdució a la espectroscòpia.

2. Espectroscopia vibracional: Infraroig (IR) i Raman.

          2.1. Introducció

          2.2. Moviments vibracionals.

          2.3. vibracions actives en IR i Raman: regles de selecció.

          2.4. Aplicacions

3. Espectroscòpia de Resonància magnètica nuclear (RMN)

          3.1. Introdució

          3.2. Espectroscòpia de 1H:compostos de coordinació, compostos organometál.lics i hidrurs metàl.lics.

          3.3. Espectroscòpia de 13C: carbonils metàl.lics.

          3.4. Espectroscòpia multinuclear: 31P, 19F, 11B

          3.5. Resonància de cuadrupol nuclear

4. Resonància d'Spin electrònic (RSE)

          4.1. Introdució i fonaments

          4.2. Aplicacions

5. Magnetisme

          5.1. Tipus de comportament magnètic i mesures de suceptibilitat magnètica

          5.2. Propietats magnètiques dels ions en complexes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4 6 10
Classes expositives 17 27 44
Prova d'avaluació 6 0 6
Resolució d'exercicis 6 9 15
Total 33 42 75

Bibliografia

 • Ebsworth, E.A.V.; Randin, D.W. H.; Cradok, S. (1991). Structural Methods in Inorganic Chemistry . Blackwell. Catàleg
 • Drago, R.S. (1992). Physical Methods for Chemists. Saunders. Catàleg
 • Parish R.V. (1990). NMR, NQR, EPR and Mössbauer Spectroscopy in Inorganic Chemistry. Ellis Horwood.
 • Pregosin P. S. (2012). NMR in Organometallic Chemistry. Weinheim : Wiley-VCH. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis Correcta resolució d'exercicis 20
ABL Correcta organitzacio, presentació y exposicio del treball 20
prova d'avaluació Correcta resolució dels exercicis plantejats 60

Qualificació

Correcta resolució dels exercicis plantejats