Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Com avaluar econòmicament un projecte de química
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LUIS BLANCAFORT SAN JOSE  / MONICA IGLESIAS JUNCA  / ALFONS POLO ORTIZ

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Capacitat de desenvolupar la redacció, direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit del treball.
 • Capacitat per integrar els coneixements del grau en un entorn professional i de recerca.

Continguts

1. Despeses de producció

2. Benefici

3. Efecte de l'escala de les operacions

4. Efecte de la producció a baixa capacitat

5. Llei dels rendiments decreixents

6. Absorció de despeses i marginalitat

7. Mesura de la rendibilitat

8. Valor del diner en el temps

9. Avaluació econòmica d'un projecte

10. Conclusions, exemples i exercicis

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 12 12 24
Classes participatives 4 23 27
Resolució d'exercicis 8 16 24
Tutories 2 10 12
Total 26 61 87

Bibliografia

 • Heaton, C.A. (1991 ). An Introduction to industrial chemistry (2nd ed.). London [etc.]: Blackie Academic & Professional. Catàleg
 • Shreve, Randolph Norris (cop. 1984 ). Shreve's chemical process industries (5th ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill Book Company. Catàleg
 • Vian Ortuño, Ángel (1994 ). Introducción a la química industrial (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Büchner, W. (1989 ). Industrial inorganic chemistry . Weinheim: VCH. Catàleg
 • Weissermel, Klaus (1993 ). Industrial organic chemistry (2nd ed., revised and extended). Weinheim [etc.]: VCH. Catàleg
 • Mayer, Ludwig (cop. 1987 ). Métodos de la industria química : en diagramas de flujo coloreados . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Kirk, Raymond E. (Raymond Eller), 1890-1957 Othmer, Donald F. Grayson, Martin Eckroth, David (cop. 1985 ). Kirk-Othmer concise encyclopedia of chemical technology . New York [etc.]: John Wiley and Sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AA3 Classe participativa AE1/AE3/AE6 Resum i comentari d'articles. Resolició d'exercicis 56
AA5 Resolució d'exercicis AE1/AE3/AE6 Avaluació econòmica d'un projecte 24
Avaluació del portafoli docent S'avaluarà l'evolució en l'adquisició de competències a partir de les entrevistes amb el/la tutor/a corresponent. Serà imprescindible incidir sobre punts forts, punts febles i estratègies de millora, aportant evidències de l'adquisició de cada competència treballada. 20

Qualificació

AE1/AE3/AE6 Es valorarà el resum i presentació de mètodes d'estimació (15%). Es valorarà, també l'avaluació econòmica d'un projecte (35%).
Es valoraran els tests d'autoaprenentatge i la participació en les tutories (Avaluació continuada). Aquesta avaluació pot millorar la nota final fins a un 20%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" només quan l'estudiant no hagi comparegut a cap activitat d'avaluació

Observacions

Mètodes docents:

Metodologia semipresencial. Els estudiants rebran el material docent necessari per a la comprensió, l’aprenentatge i l’estudi de l'assignatura. També rebran el material necessari per les activitats d'avaluació.

Durant la primera part de l’assignatura (classes expositives), l’estudiant rebrà la informació teòrica-pràctica necessària per realitzar l’estudi econòmic d’un projecte de naturalesa química. A la segona part de l’assignatura (classes participatives i resolució d’exercicis) els estudiants, organitzats en grups, desenvoluparan i presentaran mètodes d'estimació i avaluaran econòmicament un projecte.