Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Estudi multidisciplinari de casos reals d'interès científic, industrial i/o social utilitzant metodologies d'aprenentatge basades en problemes.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Completament (100%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MANUELA HIDALGO MUÑOZ  / ANNA ROGLANS RIBAS  / SILVIA SIMON RABASEDA

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Capacitat de desenvolupar la redacció, direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit del treball.
 • Capacitat per integrar els coneixements del grau en un entorn professional i de recerca.

Continguts

1. Estudi multidisciplinari d'aspectes químics aplicats a casos reals d'interès científic, industrial i/o social.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 46 56
Seminaris 6 10 16
Total 16 56 72

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Anàlisi i estudi de casos que els estudiants realitzaran en grup Es valorarà la capacitat dels estudiants per integrar els coneixements adquirits a l'anàlisi dels casos plantejats. Es donarà especial importància al treball en equip. 80
  Presentació i discussió per part dels grups d'estudiants dels casos treballats Es valorarà la capacitat de síntesi, comunicació i discussió critica dels casos presentats 20

  Qualificació

  L'assistència a totes les sessions programades és obligatòria.
  Cal una qualificació mínima de 5 per aprovar l'assignatura.