Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Equilibri químic. Equilibri de fases i sistemes d'un sol component. Dissolucions ideals i reals. Propietats coligatives. Distribució de Boltzmann. Funció de partició canònica. Càlcul estadístic de funcions termodinàmiques.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PEDRO SALVADOR SEDANO

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per utilitzar correctament la terminologia química: nomenclatura, convencions i unitats i el llenguatge científic.
 • Descriure les propietats macroscòpiques de biomolècules, substàncies i altres materials, i relacionar-les amb les propietats dels seus components.
 • Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.

Continguts

1. Fonaments de termodinamica estadistica

2. Distribució de Boltzmann. Funció de partició canònica

3. Càlcul estadístic de funcions termodinàmiques

4. Calcul computacional de funcions termodinamiques

5. Gasos Reals. Factor de Compressibilitat. Diagrames d'Andrews. Punt critic. Magnituts critiques

6. Sistemes de composicio variable. Magnituts molars parcials. Potencial quimic. Mescla de gasos ideals. Activitat. Equilibri

7. Equilibri de fases i sistemes d'un sol component.

8. Dissolucions ideals i reals. Llei de Raoult. Llei de henry. Corva del vapor i corva del liquid. Diagrama T-X i P-X. Destil·lacio fraccionada.

9. Propietats coligatives

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 10 30
Prova d'avaluació 3 11 14
Resolució d'exercicis 8 12 20
Simulacions 1 10 11
Total 32 43 75

Bibliografia

 • Emili Besalú (2009). Termodinàmica química : un llibre d'autoaprenentatge . UdG Publicacions. Catàleg
 • Emili Besalú (2004). Termodinámica estadística. Edicions UPC. Catàleg
 • Peter Atkins (2006). Atkins' Physical Chemistry. OUP Oxford. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen parcial dels continguts de la part de termodinamica classica Aproximadament 70% questions teoriques i 30% problemes proposats 50
Utilitzacio d'un programa de disseny molecular i de calcul per obtenir funcions termodinamiques de sistemes moleculars Elaboracio d'un informe. Presentacio de les dades obtingudes i la seva relacio amb els continguts de l'assignatura 20
Examen sobre els continguts de la part de Termodinamica estadistica Hi haura tant exercicis teorics com problemes. 30

Qualificació

En les proves escrites es valorara la comprensió dels conceptes introduïts, aixi com la resolució de problemes pràctics relacionats amb els continguts exposats.
Per altra banda es planteja l'elaboració d'un breu informe a partir de les dades obtingudes amb un programa de disseny molecular i calcul. Per aquest es valorarà la presentació del treball (format de taules, figures, esquema de continguts) i especialment la discussió dels resultats obtinguts i la seva relació amb els conceptes introduïts a l'assignatura

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Nomes la nota de l'exercici de calcul es no recuperable (20% de l'assignatura).

Assignatures recomanades

 • Física
 • Matemàtiques
 • Química
 • Termodinàmica bàsica