Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP MARIA BAS LAY  / DAVID BRUSI BELMONTE  / DAVID SOLER HERNANDEZ  / LUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ  / MANUEL ZAMORANO CACERES

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE1 - Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar el funcionament del medi físic i la naturalesa de la matèria i dels éssers vius.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. CIÈNCIES AMBIENTALS

          1.1. Les TCI (III) del Grau de Ciències Ambientals es desenvolupen a l’entorn d’impactes ambientals concrets en determinats espais naturals de les comarques gironines. Cada curs s'escull un espai en el que coexisteixin valors d’elevat interès natural (regulats per diverses figures de protecció) amb uns impactes derivats de les activitats antròpiques.

          1.2. Les TCI (III) pretenen familiaritzar als estudiants en diverses tècniques de camp i laboratori pròpies de les Ciències Ambientals. La metodologia de treball simularà les estratègies per la resolució de problemes reals amb els que es podrien trobar els ambientòlegs que treballin en una consultoria ambiental o en els Serveis Ambientals d’una administració pública.

          1.3. L’estudi dels cassos es concretarà en el moment de la presentació general de l'assignatura.

          1.4. El programa de l’assignatura s’estructura en:

                    1.4.1. Presentació de les TCI (III) de Ciències Ambientals. Sessió introductòria conjunta, definició els grups de treball, assignació dels tutors i explicació el pla de treball

                    1.4.2. Anàlisi dels problemes ambientals plantejats, recerca d’informació i disseny de les activitats experimentals: Classes participatives, lectura i comentari de textos

                    1.4.3. Seminaris i activitats de camp i laboratori preparatòries: Classes pràctiques, sortides de camp

                    1.4.4. Pràctiques intensives: Sortida de camp de 3 dies, Classes pràctiques, seminaris.

                    1.4.5. Presentació dels resultats i conclusions

          1.5. Totes les activitats presencials són d’assistència obligatòria.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 0 2,00
Assistència a actes externs 1,00 0 1,00
Cerca i anàlisi d'informació 1,50 10,00 11,50
Exposició dels estudiants 6,00 16,00 22,00
Prova d'avaluació 1,50 3,00 4,50
Sessió expositiva 3,00 0 3,00
Sessió pràctica 22,00 11,00 33,00
Sortida de camp 23,00 24,00 47,00
Treball en equip 0 26,00 26,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Disseny de la recerca per a cadascun dels cassos assignats: Diagnosi del problema ambiental plantejat, recerca d'informació, definició de les activitats preparatòries de camp i laboratori, protocol de les activitats de recerca al camp, temporització de les activitats, relació dels materials/equipaments científics necessaris, etc. En aquest apartat s'avalurà també l'assitència a les tutories i pràctiques prèvies de camp i laboratori. Seguiment del treball individual a les tutories i pràctiques de camp i/o laboratori. Redacció de la diagnosi del cas i del disseny de les activitats experimentals (protocols) 25
  Presentació pública dels protocols de recerca. Amb la mitjana de notes de l avaloració de l'equip docent i els alumnes, tot seguint una rúbrica específica. 5
  Estada de recerca a la zona escollida. Desenvolupament de les activitats de recerca i aplicació de les tècniques dissenyades per a cadascun dels cassos. Treball de camp i laboratori. Participació activa a l'estada de recerca (avaluada pels tutors) 20
  Presentació dels informes de cada subgrup. Es valorarà aquest apartat en base a una rúbrica publicada al Moodle. 20
  Exámen global de les TCI(III) Nota obstinguda a l'examen 30

  Qualificació

  CIÈNCIES AMBIENTALS

  Seguiment del treball individual a les tutories i pràctiques de camp i/o laboratori. Redacció de la diagnosi del cas i del disseny de les activitats experimentals (protocols) 25 %

  Presentació pública dels protocols 5 %

  Participació activa a l'estada de recerca (avaluada pels tutors) 20%

  Memòria dels resultats de la recerca realitzada per cada subgrup 20%

  Prova final escrita individual 30 %

  Per aprovar l'assignatura s'ha d'haver participat en un percentatge superior al 80% de les sessions de tutoria i pràctiques prèvies. També s'ha d'haver participat activament a l'estada de pràctiques intensives. També s'ha d'obtenir una nota igual o superior a 5 en la nota final. Tanmateix també és imprescindible aprovar l'examen final. En cas de no treure un 5 o més, caldrà anar a l'examen de recuperació.


  ACTIVITATS RECUPERABLES:

  Prova escrita individual


  Per a aprovar l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Atès que les TCI-3 són una asignatura eminenment pràctica, i que la única activitat recuperable és l'examen final, els estudiants que no hagin participat a les activitats prèvies (tutories, disseny del protocol, pràctiques de laboratori i camp, estada intensiva i elaboració de la memòria) no podran presentar-se a l'examen final ni al de recuperació.

  Observacions

  CIÈNCIES AMBIENTALS

  Ja que es tracta d'una assignatura eminentment pràctica, l'assistència a totes les sessions (Presentacions, Tutories, Pràctiques de laboratori, Sortides de reconeixement, Estada de pràctiques intensives,...) és obligatòria.

  Per les sessions de laboratori és indispensable portar bata i ulleres de protecció.

  Per les activitats de camp caldrà portar l’equip personal adient que s’indicarà oportunament.

  A les sortides de camp i a l’estada és imprescindible una dedicació total a les activitats de recerca i aprenentatge programades.

  Durant l'estada, en tot moment caldrà respectar de forma molt estricta: l’horari establert, les normes de comportament de l'allotjament, la prohibició del consum d’alcohol, la impossibilitat d’abandonar el grup sense causa justificada.