Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM  / JOSEP MARIA BAS LAY  / JORDI COLOMER FELIU  / ANNA MENCIO DOMINGO  / RAMON MORENO AMICH  / DIEGO VARGA LINDE

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE16 - Capacitat de desenvolupar la redacció, direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • CE17 - Capacitat per integrar els coneixements del grau en un entorn professional i de recerca.

Continguts

1. Bloc 1. ASPECTES GENERALS

2. Tema 1. Projectes, informes tècnics, estudis i dictàmens. Tipus de projectes.

3. Tema 2. El cicle d'un projecte.

4. Tema 3. Implicacions legals de la signatura de projectes i direccions facultatives.

5. Tema 4. Ètica professional.

6. .

7. Bloc 2. PROJECTES DE CONSULTORIA I D'ENGINYERIA

8. Tema 5. Contractació i aspectes legals d'un projecte.

9. Tema 6. Contingut, estructura i documents d'un projecte.

10. Tema 7. Elaboració de pressupostos i avaluació econòmica de projectes.

11. Tema 8. Planificació i programació de projectes.

12. Tema 9. Direcció i gestió de projectes.

13. Tema 10. Presentació i exposició del projecte.

14. .

15. Bloc 3. PROJECTES DE RECERCA

16. Tema 11. Contingut, estructura i documents dels projectes de recerca.

17. Tema 12. Documentació científica.

18. Tema 13. Avaluació dels projectes de recerca.

19. .

20. Bloc 4. ANÀLISI DE DIFERENTS TIPOLOGIES DE PROJECTES

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 2 5
Classes expositives 20 0 20
Tutories 2 10 12
Total 25 12 37

Bibliografia

 • AMORÓS PLA, Joan (1998). La Nova Cultura Empresarial (una resposta agosarada als reptes del segle XXI). Barcelona: CIDEM (Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial).
 • BLASCO FONT DE RUBINAT, Jaume (2000). Los Artefactos y sus proyectos . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • COVEY, Stephen R. (1990). Los 7 hábitos de la gente eficaz : la revolución ética en la vida cotidiana y en. Barcelona: Paidós.
 • DOMINGO AJENJO, Alberto (2000). Dirección y gestión de proyectos : un enfoque práctico . Madrid: Ra-ma. Catàleg
 • FERNÁNDEZ MORÁN, Jesús (2007). FAUNA S.A. (soluciones animales a los problemas de la empresa). Barcelona: RBA Libros, S.A..
 • HALL, Richard (2009). Los secretos del éxito en el trabajo (10 pasos para avanzar en tu carrera). Madrid: Pearson Educación, S.A..
 • PUNSET, Eduard (2004). Adaptarse a la marea (la selección natural en los negocios). Madrid: Espasa Calpe, S.A..
 • RIBEIRO, Lair (1998). La magia de la comunicación. barcelona: Ediciones URANO, S.A..
 • SPENCER Johnson, M.D (2000). ¿Quién se ha llevado mi queso?. Barcelona: Ediciones URANO, S.A.. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Examen teòric 64
Anàlisi de diferents tipologies de projectes Valoració dels exercicis que es plantegin 16
Avaluació del portafoli de competències transversals. S'avaluarà l'adquisició de competències transversals a partir d'entrevistes amb el tutor i la presentació d'evidències. 20

Qualificació

La qualificació final de l’assignatura vindrà donada per un examen teòric (80%) i per la valoració de les diverses activitats que l’alumne/-a haurà de realitzar, de forma individual o en grup, en el transcurs de les sessions en grup mitjà (20%).