Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Efectes del canvi climàtic sobre la distribució, fenologia i conservació dels éssers vius. Estratègies i mecanismes de resposta dels organismes al canvi climàtic i conseqüències sobre la biodiversitat.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LAURA LLORENS GUASCH  / JOSEP LLORET ROMAÑACH

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LAURA LLORENS GUASCH  / JOSEP LLORET ROMAÑACH

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE2 - Conèixer els tipus i nivells d'organització dels éssers vius.
 • CE3 - Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE9 - Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components, les interaccions entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades amb la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE20. - Capacitat de recollir de manera ambientalment ètica, segura, i adequada mostres biològiques i evidències en el medi natural terrestre i aquàtic tant de forma individual com en grup.

Continguts

1. Generalitats sobre el canvi climàtic

2. Efectes sobre les àrees de distribució de les espècies

3. Canvis en el cicles de vida dels organismes

4. Capacitat adaptativa dels organismes

5. Canvis en la biodiversitat

6. Reptes i oportunitats de gestió

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 12 18
Classes expositives 12 0 12
Classes pràctiques 7,5 15,5 23
Prova d'avaluació 2 20 22
Total 27,5 47,5 75

Bibliografia

 • Houghton, J. (2004). Global warming. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Lovejoy, T,E., Hannah, L. (2005). Climate change and biodiversity. New Havens and London: Yale University Press.
 • Dow, K., Downing, T.E. (2006). The atlas of climate change. London: Earthscan.
 • IPCC (2007). Climate change 2007: the physical science basis. Contribution of working group . Cambridge University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi/estudi de casos Anàlisi d'un cas d'estudi. No recuperable. 10
Classes pràctiques Les pràctiques són d'assistència obligatòria i necessàries per aprovar l'assignatura. S'haurà de realitzar un treball de les pràctiques. La presentació d'aquest treball és obligatòria per aprovar l'assignatura. Aquest treball no és recuperable. 30
Examen Examen teòric que s'ha d'aprovar amb un mínim de 5 (sobre 10) per demostrar que s'han adquirit els continguts teòrics exigits. Recuperable. 60

Qualificació

Cal aprovar l'examen amb una nota de 5 (sobre 10) per fer mitjana amb la resta d'activitats avaluables de l'assignatura.

L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria.

L'única activitat recuperable és l'examen final. En cas d'anar a segona convocatòria, es reutilitzaran les notes de les activitats avaluables que l'estudiant hagi obtingut en el seu moment.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera No Presentat la persona que no entrega el treball de pràctiques i no es presenta a l'examen de l'assignatura.