Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Balanç hídric en una conca. Estudi i definició d'aqüífers. Realització de piezometries i interpretació de dades piezomètriques. Anàlisi i interpretació de dades hidroquímiques.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA MENCIO DOMINGO

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • CE6 - Comprendre les bases per gestionar els recursos naturals i / o la planificació i ordenació territorial des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE10 - Analitzar la dinàmica natural de processos i recursos geològics, hidrícs i /o sòls
 • CE11 - Comprendre i analitzar el desenvolupament de la gestió ambiental de recursos hídrics, de residus i / o energia.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. L'aigua com a recurs, la quantitat i qualitat. El concepte de sostenibilitat.

2. El balanç hídric i el seu càlcul. El concepte de conca hidrològica i conca hidrogràfica. La determinació i càlcul dels components del balanç hídric: precipitació, evapotranspiració, escorriment (superficial i subterrani).

3. Delimitació d'aqüífers. Descripció i càlcul dels seus paràmetres principals.

4. Principis de mecànica de fluids. Utilització de la llei de Darcy i càlcul del gradient hidràulic.

5. Representació del flux subterrani a través de les piezometries. Càlcul del vector de flux.

6. Hidrogeoquímica. Aplicació dels gràfics utilitzats en hidrogeologia. Evolució segons litologies i problemes ambientals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,5 7,5 10
Elaboració de treballs 0 9 9
Prova d'avaluació 2 0 2
Sortida de camp 10 4 14
Treball en equip 15 22,5 37,5
Tutories 2,5 0 2,5
Total 32 43 75

Bibliografia

 • Custodio Gimena, Emilio, dir., Llamas Madurga, Manuel Ramón, dir. (1976). Hidrología subterránea. Barcelona: Omega. Catàleg
 • Domenico, Patrick A., Schwartz, Franklin W. (1990). Physical and chemical hydrogeology.. New York : Wiley & Sons. Catàleg
 • Drever, James I. (1982). The Geochemistry of natural waters. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.. Catàleg
 • Fetter, C.W (1994). Applied hydrogeology . Englewood Cliffs: Prentice Hall. Catàleg
 • Martínez Alfaro, Pedro E., Martínez Santos, Pedro, Castaño Castaño, Silvino (2006). Fundamentos de hidrogeología. Madrid : Mundi-Prensa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sortides de camp S'avaluarà a través dels informes que s'entregaran després de les sortides, i de l'examen. 20
Elaboració d'un estudi hidrogeològic. Part 1: Balanç hídric S'avaluarà a través de la presentació del treball realitzat i l'examen. 10
Elaboració d'un estudi hidrogeològic. Part 2: Aqüífers i piezometries. S'avaluarà a través de la presentació del treball realitzat i l'examen. 10
Elaboració d'un estudi hidrogeològic. Part 3: Hidroquimisme. S'avaluarà a través de la presentació del treball realitzat i l'examen. 10
Elaboració d'un treball hidrogeològic. Part 4: Avaluació de la gestió. S'avaluarà a través de la presentació del treball realitzat i l'examen. 10
Elaboració d'un estudi hidrogeològic. Realització de l'informe final. S'avaluarà a través de l'entrega de l'informe. 10
Examen Per a superar l'examen cal obtenir una qualificació igual o superior a 5. 30

Qualificació

L'avaluació d'aquesta assignatura es realitzarà a través de la presentació dels diversos informes i treballs (un 70% de la nota) i una prova (un 30% de la nota final).

Per superar aquesta assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5 en els treballs i a l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'avaluarà com a No presentat en funció dels següents criteris:

a) Una assistència a les sessions pràctiques de camp i laboratori inferior al 80%.
b) No realitzar l'examen.
c) No presentar el treball final.

Assignatures recomanades

 • Cartografia
 • Geologia
 • Hidrogeologia
 • Pràctiques de processos i recursos geològics
 • Processos i recursos geològics