Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Variables meteorològiques. Anàlisi i interpretació de mapes sinòptics. Simbologia. Tipus de masses d'aire. Tècniques d'observació i instrumentació. Observació de núvols. Anàlisi i tractament de dades meteorològiques. Anàlisis climàtics. Radiació i energia. Factors d'influència climàtica. Classificació climàtica bàsica. Anàlisi de casos pràctics. Discussió a partir de documents científics.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP CALBO ANGRILL  / JORDI COLOMER FELIU  / MARIA CONCEPCION PAU GARCIA  / JESUS PLANELLA MORATO

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • CE6 - Comprendre les bases per gestionar els recursos naturals i / o la planificació i ordenació territorial des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. Variables meteorològiques. Realització d'un mapa de variables de l'entorn. Disseny i planificació de tasques. Instrumentació. Dibuix de mapes d'isolínies.

2. Anàlisi i interpretació de mapes sinòptics. Simbologia. Tipus de masses d'aire. Mapes en superfície (isòbares) i a 850hPa, 700hPa i 500 hPa (isohipses). Tipus de situacions sinòptiques a la mediterrània occidental.

3. Tècniques d'observació i instrumentació. Observació de núvols. Aparells meteorològics.

4. Anàlisi i tractament de dades meteorològiques. Estadística. Anàlisis climàtics.

5. Radiació i energia. Factors d'influència climàtica. Efectes sobre el clima. Classificació climàtica bàsica.

6. Anàlisi de casos pràctics. Discussió a partir de documents científics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 0 1,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4,00 8,00 12,00
Exposició dels estudiants 3,00 3,00 6,00
Lectura / comentari de textos 1,00 4,00 5,00
Prova d'avaluació 2,00 9,00 11,00
Sessió participativa 2,00 0 2,00
Sessió pràctica 14,00 3,00 17,00
Treball en equip 1,00 15,00 16,00
Visionat/audició de documents 2,00 3,00 5,00
Total 30,00 45,00 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Ampliació d'un tema i defensa oral. 1/ Desenvolupament en grup d'un tema proposat
  2/ Realització d'una presentació de màxim 10 diapositives.
  3/ Defensa oral mitjançant la resposta a preguntes.
  10
  Competencies orals Exposició oral a classe i participació. 5
  Autoavaluació Avaluació de l'aprenentatge al llarg de les practiques. 5
  Exercicis de consolidació i aplicació.
  Aplicacio dels coneixements adquirits per mitja de l'estudi de casos exemple:
  1/ Capacitat de relacio i sintesis.
  2/ Capacitat de discussio i aportacions personals.
  NOTA: Es tindra en compte l'aprenenatge de l'alumne aixi com l'interes i la serietat en el treball.
  15
  Informes de practiques 1/ Actitud en front del treball practic proposat.
  2/ Organitzacio i realitzacio de les tasques.
  3/ Interes de l'alumne vers l'aprenentatge.
  10
  Proves de seguiment Proves d'avaulaució del seguiment de les pràctiques. 15
  Prova final Prova escrita sobre els continguts donats durant la realització de les pràctiques 40

  Qualificació

  L'assistència a totes les activitats programades és obligatòria. En cas contrari no es superarà l'assignatura.

  La nota final vindrà donada per la nota de les activitats d'avaluació tenint en compte els percentatges.

  Per aprovar és obligat haver obtingut
  1) una nota mínima de 5 de la prova final escrita i
  2) una nota minima de 5 en la mitjana ponderada de totes les activitats avaluables.

  L'única activitat que és recuparable és la prova final.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Nomes es valorara la possibilitat de recuperacio en cas de NP si es aquest ha estat per causa major.

  Assignatures recomanades

  • Física