Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
L'atmosfera. Descripció. Origen i composició. Estructura vertical. Fenòmens dinàmics, termodinàmics, i microfísics que ocorren en l'atmosfera. Circulació general atmosfèrica. Patrons sinòptics. Situacions sinòptiques i típiques. El sistema climàtic. Bases bio- geo -físic-químiques. Els climes de la Terra. Índexs climàtics. El clima mediterrani i el clima a Catalunya
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI COLOMER FELIU

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • CE6 - Comprendre les bases per gestionar els recursos naturals i / o la planificació i ordenació territorial des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.

Continguts

1. Estructura general de l'atmosfera. L'atmosfera: origen, constituents, divisió vertical, escales atmosfèriques

2. Termodinàmica atmosfèrica. Aire sec: equació d'estat, evolució adiabàtica, temperatura potencial. Estabilitat. Aire humit: índex d'humitat, temperatura virtual, calor latent, temperatura de rosada.

3. Radiació a l'atmosfera: cos negre, emissió, absorció, dispersió, fluxos. Radiació solar i terrestre. Balanç energètic. Efecte hivernacle.

4. Dinàmica atmosfèrica. Circulació general atmosfèrica. Meteorologia sinòptica: sistemes de pressions, fronts, masses d'aire. Coriolis. Vent geostròfic, de gradient, inercial, tèrmic.

5. El sistema climàtic. Bases del clima. El clima a la Mediterrània Occidental i a Catalunya.

6. Canvi climàtic. Canvis per causes externes i internes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 9 14
Classes participatives 10 0 10
Elaboració de treballs 3 2 5
Prova d'avaluació 22 22 44
Total 40 33 73

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Anàlisi de casos 10 % per cada cas 50
  Prova final 50% de la nota 50

  Qualificació

  S'avaluen 5 casos d'estudi, tots ells segons treball en equip . La mitjana de la nota final és la mitjana dels 5 treballs. Aquesta nota comptarà un 50% de la nota global, donat que la resta, el 50% s'obtindrà a partir de l'examen final de curs.

  La nota del treball grupal és única i igual per a tots els membres del grup.

  El perfil de l'assignatura és totalment d'avaluació continuada, pel que es tindrà en compte també la progressió de l'estudiant.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es presenten 5 casos d'estudis. Si no es presenta un dels treballs constarà com un 0 (No presentat).

  Observacions

  El treball en equip es realitza en grups de 3 alumnes.
  La resolució de cada un dels treballs s'ha de presentació dues setmanes més tard d'acabament de l'activitat.

  El resultat de la progressió s'ha d'avaluar a partir del portafoli de l'assignatura que és la suma (i progressió) dels treballs presentats per a cada un dels casos.

  L'examen de progrés comta un 50 % de la nota final. Es podrà portar tot el material pactat amb el professor. No hi ha nota de tall.

  Assignatures recomanades

  • Pràctiques de meteorologia i climatologia
  • Tècniques científiques integrades III