Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Fonaments de recuperació de productes biotecnològics. Disseny d'estratègies i unitats d'operació. Sistemes de validació i anàlisi.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-10. Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic, des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.
 • CE-17. Identificar i comprendre les estratègies bàsiques en bioremediació, biorecuperació i control de plagues i altres aspectes de biotecnologia ambiental.

Continguts

1. Processos de bioseparació

2. Disseny d'operacions d'extracció

3. Disseny d'operacions d'adsorció

4. Operacions per la purificació i formulació de productes

5. Casos d'estudi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 2 2
Resolució d'exercicis 20 10 30
Treball en equip 0 20 20
Total 20 32 52

Bibliografia

 • Raja Gosh (2006). Principles of Bioseparations Engineering. World Scientific Publishing Company.
 • A. Tejeda (1995). Bioseparaciones. Unison.
 • Ladisch, Michael R (cop. 2001 ). Bioseparations engineering : principles, practice and economics . New York [etc.]: Wiley-Interscience. Catàleg
 • Harrison, Roger G., 1944- (2003 ). Bioseparations science and engineering . Oxford: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Disseny d'un procés d'extracció per a la separació d'un producte biotecnològic d'elevat valor afegit Aplicació dels coneixements teòrics i capacitat de raonament 10
Aplicació i disseny de processos d'adsorció en la purificació de productes biotecnològics Aplicació dels coneixements teòrics i capacitat de raonament 10
Desenvolupament d'un projecte de recuperació i purificació d'un producte biotecnològic Capacitat de síntesi i aplicació dels coneixements teòrics adquirits 20
Prova d'avaluació Demostrar els coneixements teòrics i pràctics necessaris pel disseny d'operacions de bioseparació 60

Qualificació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No entregar proves d'avaluació que superin el 20% dels criteris d'avaluació de l'assignatura i/o no realització de la prova d'avaluació