Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Cinètica de reaccions bioquímiques. Equacions bàsiques per al disseny de reactors ideals. Tipus i disseny de bioreactors. Biocatalitzadors confinats i immobilitzats.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS COLPRIM GALCERAN

Competències

  • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • CE-7. Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.
  • CE-8. Conèixer les principals operacions bàsiques d'enginyeria, integrant-les amb els fonaments químics i / o biològics, i saber aplicar-les.

Continguts

1. 1. Introducció: Enginyeria de bioprocessos. Aspectes que intervenen en el disseny d’un bioreactor. Reactors ideals i reals. Principals tipus de bioreactors. Equacions bàsiques de disseny dels reactors ideals. 2. Cinètica enzimàtica: Cinètica de reaccions amb un sol substrat. Determinació dels paràmetres cinètics. Reaccions enzimàtiques amb inhibició i substrats múltiples. Variació de l’activitat enzimàtica amb la temperatura i el pH. 3. Cinètica microbiana: Estequiometria i rendiments. Creixement cel·lular, consum de substrats i obtenció de productes. Tipus de models. Cinètica de creixement. Cinètica de consum de substrats i obtenció de productes. 4. Disseny dels bioreactors ideals: Reactor discontinu de tanc agitat. Reactor continu de tanc agitat. Reactor continu de flux en pistó. Sistemes amb alimentació (discontinu alimentat o fed-batch). Sistemes amb recirculació. Reactors en sèrie. 5. Disseny de reactors reals: Aeració, agitació i esterilització de bioreactors. Temps de mescla i temps de residència. Flux no ideal: anàlisi i models. Canvi d’escala: conceptes i criteris més habituals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5 12 17
Cerca d'informació 0 12 12
Classes expositives 40 10 50
Classes participatives 4 12 16
Lectura / comentari de textos 2,5 1,5 4
Prova d'avaluació 8 8 16
Resolució d'exercicis 0 32 32
Seminaris 3 0 3
Total 62,5 87,5 150

Bibliografia

  • Fogler, H. Scott (2006). Elements of chemical reaction engineering (4rta). Prentice Hall. Catàleg
  • Pauline M. Doran (1995). Bioprocess Engineering Principles. Elsevier Science & Technology books. Catàleg
  • Jens NIelse and John Villadsen (2003). Bioreaction Engineering Principles. Kluwer Academic. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova 1a Avaluació continuada Examen de 1ra avaluacio continuada. NO RECUPERABLE 15
Prova 2na avaluacio continuada Examen de 2na avaluacio continuada. NO RECUPERABLE 15
Prova final escrita examen escrit format per una part teòrica i una pràctica. puntuació dels diferents exercicis de forma igual. Cal treure un 5 d'aquesta prova per aprovar l'assignatura 70

Qualificació

L'avaluació es composa de diferents proves.

Prova 1a avaluació continuada, 15% de la nota. NO RECUPERABLE, no elimina matèria
Prova 2a avaluació continuada, 15% de la nota. NO RECUPERABLE, no elimina matèria
Prova Final escrita continuada, 70% de la nota. Cal treure un 5 com a mínim per fer aprovar l'assignatura. RECUPERABLE

Examen de recuperació. només per a la prova final escrita, les notes de les avaluacions continuades seran mantingudes. Cal treure un 5 per aprovar l'assignatura.

Si no es fan els exàmens d'avaluació continuada, aquests constaran amb una nota de 0 (zero) i contaran el 30% corresponent a la nota final (i.e. sense fer els exàmens d'avaluació continuada, la nota màxima seria un 7 si es treu un 10/10 a l'examen final o el que es el mateix, per treure un 5 -aprovat- de l'assignatura caldria treure un 5/7 o un 7.15/10)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
indica la no presentació a l'exàmen final escrit.