Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Bioètica, normatives i legislació. Bioseguretat i riscs. Comunicació i impacte social.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LIDIA FELIU SOLEY

Competències

  • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
  • CE-15. Adquirir capacitat crítica sobre aspectes ètics, legals i socials relacionats amb el disseny, producció i comercialització de productes biotecnològics.

Continguts

1. Bioètica i impacte social de la biotecnologia. Instruments legals.

2. Medicaments biotecnològics: avaluació preclínica, assajos clínics, bones pràctiques de laboratori i biosimilars. Legislació i normativa.

3. Experimentació amb animals: legislació.

4. Investigació biomèdica, tècniques de reproducció humana assistida i biobancs: impacte social i legislació.

5. Patents de productes biotecnològics: impacte social i legislació.

6. Registres de productes biotecnològics: legislació.

7. Organismes modificats genèticament: legislació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 7,5 12,5
Cerca d'informació 0 5 5
Classes expositives 4 6 10
Classes participatives 5 7,5 12,5
Debat 3 2 5
Elaboració de treballs 1 6,5 7,5
Exposició dels estudiants 5 7,5 12,5
Prova d'avaluació 2 3 5
Seminaris 1,5 3 4,5
Treball en equip 0,5 0 0,5
Total 27 48 75

Bibliografia

  • M. K. Sateesh (2008). Bioethics and biosafety. I. K. International Pvl Ltd. Catàleg
  • Francioni, Francesco Scovazzi, Tullio (2006 ). Biotechnology and international law. Portland, OR: Hart. Recuperat 04-07-2011, a http://www.myilibrary.com?id=81407 Catàleg
  • Hedges, Richard (cop. 1999 ). Bioethics, health care, and the law : a dictionary . Santa Barbara, CA [etc.]: ABC-CLIO. Catàleg
  • Grubb, Philip W (2004 ). Patents for chemicals, pharmaceuticals and biotechnology : fundamentals of global law, practice and strategy (4th ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentacions orals de la normativa. Activitat no recuperable. Els estudiants presentaran oralment i en grup la normativa o part de la normativa d’un dels temes tractats a l’assignatura.

Es valorarà el coneixement del tema, la presentació i l'expressió oral.
20
Anàlisi/ estudi de casos. Activitat no recuperable. Cada grup d’estudiants buscarà un cas relacionat amb un dels temes tractats a l’assignatura. Els casos es presentaran oralment i es debatran en les classes participatives.

Es valorarà l'expressió oral, el coneixement del tema, i la capacitat de generar propostes i prendre decisions.
25
Elaboració d'un informe. Activitat no recuperable. Cada grup d’estudiants elaborarà un informe resum dels temes clau de l’assignatura que inclogui les conclusions extretes de les diferents activitats del curs.

Es valorarà el pensament analític, reflexiu i comprensiu; la capacitat d'aplicar els continguts de l'assignatura i relacionar-los; i l'expressió escrita.
20
Treball en equip Activitat no recuperable. Els estudiants avaluaran el treball en equip. 5
Examen final. Activitat recuperable.
Constarà de qüestions de tot el temari.

Es valorarà la capacitat d'aplicar els continguts de l'assignatura i relacionar-los.
30

Qualificació

Durant el curs es realitzaran diverses activitats d'avaluació.
La no realització de qualsevol d'aquestes activitats suposa un zero a la nota a ponderar corresponent.

L'assignatura es qualificarà com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació o bé només s'hagi realitzat una activitat no recuperable (veure els "Criteris específics de la nota No presentat").

La nota global de l'assignatura correspondrà a la nota de la presentació oral de la normativa (20%), de l'anàlisi/estudi de casos (25%), de l'elaboració d'un informe (20%), del treball en equip (5%) i de l'examen final (30%).

La nota necessària per aprovar l'assignatura ha de ser 5.

Activitats recuperables:
Només l'examen final és recuperable. Accedir a la recuperació implica renunciar a la nota atorgada prèviament a la part recuperable. Els estudiants que es presentin a l'examen de recuperació per a pujar nota cal que ho notifiquin al professor amb suficient antelació al dia de l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assignatura es qualificarà com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació o bé només s'hagi realitzat una activitat no recuperable.

Observacions

Les activitats presentació oral de la normativa, anàlis/estudi de casos i elaboració d'un informe es realitzaran en grup. A començament de curs els professors de l’assignatura distribuiran els alumnes en grups de 3-4 estudiants.