Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Anàlisi i quantificació de biomolècules. Mètodes cromatogràfics. Mètodes electroforètics. Fonaments de fluorescència, quimioluminescència i radioactivitat. Mètodes de determinació estructural de biomolècules. Tècniques immunològiques.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROSA PERACAULA MIRO  / VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN

Competències

  • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
  • CE-16. Comprendre les principals tècniques, estratègies i metodologies per a l'estudi, utilització i millora de sistemes biològics (incloent els mètodes de cultiu cel · lular i DNA recombinant), així com per a la producció i millora animal i vegetal, d'aliments i fàrmacs obtinguts per procediments biotecnològics.

Continguts

1. Introducció a les tècniques instrumentals en Biotecnologia 1.1 Fonaments de les tècniques 1.2 Classificació 1.3 Selecció de la tècnica 1.4 Calibratge i paràmetres de qualitat

2. Tècniques òptiques d'anàlisi quantitativa 2.1 Espectroscopia d'absorció molecular. Espectrofotometria UV-Vis. Fonaments, instrumentació i aplicacions. 2.2 Espectroscopia de Luminiscència molecular. Fonament teòric. Instrumentació. Aplicacions. 2.3 Espectroscopia d'emissió molecular. Fluorescència. Fonaments, instrumentació i aplicacions. 2.4 Espectroscopia d'absorció atòmica.Fonaments, instrumentació i aplicacions. 2.5 Espectroscopia d'emissió atòmica.Fonaments, instrumentació i aplicacions.

3. Espectrometria de masses. 3.1 Introducció a l'espectrometria de masses. Instrumentació:Fonts d'ionització, analitzadors i detectors. 3.2 Espectrometria de masses atòmica i molecular. 3.3 Acoblaments instrumentals

4. Tècniques isotòpiques. 4.1 Introducció i fonaments. Mesura de la radiactivitat. Comptadors. Traçadors isòtopics i marcatge. Aplicacions

5. Bioseparacions en Biotecnologia. 5.1 Tècniques cromatogràfiques. Fonaments i classificació de les tècniques cromatogràfiques. Cromatografia líquida. Conceptes i mecanismes de separació. Instrumentació i aplicacions. 5.2 Tècniques electroforètiques. Introducció i metodologia. Classificació de les tècniques electroforètiques. Instrumentació i aplicacions.

6. Tècniques inmunologiques. 6.1 Interacció anticos-antigen. 6.2 Precipitina. Immunoelectroforesi. 6.3 El radioimmunoassaig. 6.4 Assaigs immunoenzimàtics. 6.5 Citometria de flux.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 6 12
Prova d'avaluació 3 8 11
Sessió expositiva 18 36 54
Total 27 50 77

Bibliografia

  • Barceló Mairata, Francisca Ma (2003 ). Técnicas instrumentales en bioquímica y biología . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Catàleg
  • Roca, Pilar (2003 ). Bioquímica : técnicas y métodos . Madrid: Hélice. Catàleg
  • García-Segura, Juan Manuel (DL 1996 ). Técnicas instrumentales de análisis en bioquímica . Madrid: Síntesis. Catàleg
  • Skoog, Douglas A (cop. 2001 ). Principios de análisis instrumental (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final amb preguntes curtes per avaluar les competències especifiques adquirides i la seva aplicació a la resolució de problemes biotecnològics. La prova escrita es recuperable 60
Preparació en grups de treball de 2 persones de la resolució d'un cas pràctic plantejat pels professors i exposició pública i debat a la classe. La presentació serà de 10 minuts seguida d'un periode de 5 minuts de discussió a l'aula. Els dos membres del grup de treball han de participar en l'exposició i el debat.

Es valorara la presentació, la claredetat en l'exposició així com les estratègies proposades per resoldre el cas pràctic i la seva justificació.
40

Qualificació

La nota final es calcularà com un 60% de la prova escrita de l'examen final i un 40% de la nota de la presentació i discussió del cas pràctic.

Cal tenir una nota mínima de 4 (sobre 10) en cadascuna de les dues activitats d'avaluació per aprovar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de l'estudiant a la prova escrita de l'examen final ni a la seva recuperació es considera un NO PRESENTAT