Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Metodologies i tècniques aplicades a estudis de bioenergètica i metabolisme.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA GRACIA COLL CONSTANS

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-4. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-5. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel · lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-11. Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. L'objectiu d'aquesta assignatura és l'aprenentatge de les tècniques següents: 1. Tècniques de cultius cel·lulars: 1.1. Descripció i familiarització d'un laboratori de cultius cel·lulars. 1.1. Descongelació de cèl·lules. 1.2. Cultius de cèl·lules adherents en flascons. 1.3. Observacions de diferents línies cel·lulars en el microscopi invertit. 1.4. Procés de tripsinització. 1.5. Recomptes de cèl·lules. 1.6. Subcultius. 2. Estudi d'agents que modifiquen el creixement de les cèl·lules. 2.1. Estudi de l'acció del Cisplatí com a agent inductor de l'apoptosi en cèl·lules tumorals. 2.2. Estudi de l'acció del Sèrum Fetal Boví com a agent promotor del creixement o proliferació cel·lular. 2.3. Estudi de l'acció d'un factor de competència: EGF (Factor de Creixement Epidèrmic) 3. Pràctica de camp en dues persones voluntàries (atleta mig-fondista federat d'alt nivell i persona no-entrenada): 3.1.Mesures de paràmetres fisiològics (pulsacions per minut, saturació d'oxigen, temperatura, pes i densitat orina) en situació de repòs, d'esforç físic intens i de recuperació de l'esforç. 3.2. Mesura de paràmetres bioquímics relacionats amb el metabolisme (glucosa, lactat i urea) en situació de repòs, d'esforç físic intens i de recuperació de l'esforç. 3.3. Comparació de la resposta metabòlica a l'esforç entre la persona entrenada i la no entrenada.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 30 3 33
Elaboració de treballs 0 15 15
Prova d'avaluació 3 24 27
Total 33 42 75

Bibliografia

 • Jie Kang (2008). Bioenergetics Primer For Exercise Science. Human Kinetics. Catàleg
 • Helgason, Cheryl D. & Miller, Cindy L. (2005). Basic Cell Culture protocols. Humana Press Inc.. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques al laboratori Aptitud, destreses i actitud individual i en equip 20
Redacció Informes Redacció, presentació, tractament i discussió dels resultats propis i dels altres grups 30
Prova Final Escrita Continguts teòrics, maduresa i capacitat d'aplicar les competències en la resolució de casos pràctics 50

Qualificació

AVALUACIÓ

- Aptitud, actitud i destresa a les classes pràctiques: 20% de la nota final de l'assignatura (NOTA NO RECUPERABLE)
- Redacció d'un informe escrit individual de les activitats pràctiques realitzades: 30% de la nota final de l'assignatura (NOTA NO RECUPERABLE)
- Prova final escrita (dates fixades en el calendari acadèmic): 50% de la nota final de l'assignatura (PROVA RECUPERABLE)


CRITERIS GENERALS

1. Totes les ACTIVITATS PRÀCTIQUES són D’ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA i no són RECUPERABLES un altre dia.

2. Per tal d'aprovar l'assignatura, cal obtenir una QUALIFICACIÓ MÍNIMA DE 5 (sobre 10) tant de la PROVA FINAL ESCRITA com del TREBALL ESCRIT PRESENTAT.

3. L'única activitat avaluable que és recuperable és la prova final escrita. LA RESTA D’ACTIVITATS AVALUABLES NO SÓN RECUPERABLES

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un NO PRESENTAT aquell/a estudiant que no es presenti a cap de les dues convocatòries de la prova final escrita.

Observacions

L'ASSISTÈNCIA a TOTES les sessions és OBLIGATÒRIA

CAL PORTAR: bata de laboratori amb els punys cenyits, retolador per a vidre, calculadora, llibreta i el guió de pràctiques.

Abans de la primera classe pràctica, CAL haver LLEGIT EL GUIÓ de pràctiques.

Qualsevol CANVI DE GRUP de pràctiques s’ha de dur a terme via SECRETARIA ACADÈMICA DE LA FACULTAT.