Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Distribució i diversitat dels microorganismes en la natura. Resposta de les poblacions microbianes als factors ambientals. Interaccions entre microorganismes. Mètodes per a l'estudi de la diversitat i funció dels microorganismes en el medi. Estudi de casos.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Completament (100%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLES BORREGO MORE  / MIREIA LOPEZ SILES

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLES BORREGO MORE  / MIREIA LOPEZ SILES

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius del ecosistema i els seus components, la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades amb la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • Comprendre i descriure l'estructura i la dinàmica de comunitats, poblacions i ecosistemes.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Capacitat per integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel.lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. CONTINGUTS DE LES ACTIVITATS DE GRUP GRAN (Bloc Teòric)

          1.1. Introducció i conceptes generals

                    1.1.1. Introducció a l'Ecologia Microbiana

                    1.1.2. Diversitat Microbiana i problemes d'estudi

                    1.1.3. Factors que afecten la distribució activitat dels microorganismes en la natura

                    1.1.4. Estructura de les comunitats microbianes

                    1.1.5. Dinàmica de les comunitats microbianes

                    1.1.6. Interaccions entre poblacions i comunitats

          1.2. Mètodes d'Estudi dels microorganismes al camp

                    1.2.1. Mostratge i recol·lecció de mostres

                    1.2.2. Identificació i recompte de microorganismes

                    1.2.3. Mètodes i problemes de les mesures d'activitat

                    1.2.4. Tècniques moleculars avançades: Metagenòmica i altres "òmiques"

          1.3. Estudi de Casos

                    1.3.1. Cas 1:

                    1.3.2. Cas 2:

                    1.3.3. Cas 3:

                    1.3.4. Cas 4:

2. CONTINGUT DE LES ACTIVITATS DE GRUP PETIT (Bloc Pràctic)

          2.1. Pràctiques de laboratori

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 12,00 20,00
Prova d'avaluació 1,00 0 1,00
Sessió expositiva 10,00 0 10,00
Sessió pràctica 6,00 8,00 14,00
Total 25,00 20,00 45

Bibliografia

 • Kowalchuk, George A. (2004 ). Molecular microbial ecology manual (2nd ed.). Dordrecht [etc.]: Kluwer. Catàleg
 • Kirchman, David L. (cop. 2000 ). Microbial ecology of the oceans . New York: Wiley. Catàleg
 • Rosenberg, Eugene (1999 ). Microbial ecology and infectious disease . Washington, DC: ASM Press. Catàleg
 • Sorokin, Yuri I (1999 ). Aquatic microbial ecology : a textbook for students in environmental sciences . Leiden: Backhuys Publishers. Catàleg
 • Burlage, Robert S. (1998 ). Techniques in microbial ecology . New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Atlas, Ronald M (cop. 1998 ). Microbial ecology : fundamentals and applications (4th ed.). Menlo Park [etc.]: The Benjamin/Cummings Science Publishing. Catàleg
 • Akkermans, Antoon D.L. (1995 ). Molecular microbial ecology manual . Dordrecht [etc.]: Kluwer. Catàleg
 • Metting, F. Blaine (cop. 1993 ). Soil microbial ecology : applications in agricultural andenvironmental management . New York, [etc.]: Marcel Dekker. Catàleg
 • Kemp, Paul F. (1993 ). Handbook of methods in aquatic microbial ecology . Boca Raton [etc.]: Lewis. Catàleg
 • Atlas, Ronald M (cop. 1993 ). Microbial ecology : fundamentals and applications (3rd ed.). Redwood City, CA [etc.]: The Benjamin/Cummings Punlishing. Catàleg
 • Atlas, Ronald M (cop. 2002 ). Ecología microbiana y microbiología ambiental (2ª ed.). Madrid [etc.]: Addison Wesley :Pearson. Catàleg
 • Hurst, Christon J. (cop. 2007 ). Manual of environmental microbiology (3rd ed.). Washington: ASM Press. Catàleg
 • Maier, Raina M (cop. 2000 ). Environmental microbiology . San Diego [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Hurst, Christon J. Knudsen, Guy R. (cop. 1997 ). Manual of environmental microbiology . Washington: ASM Press. Catàleg
 • Pepper, Ian L (1995 ). Environmental microbiology : a laboratory manual . San Diego [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Mitchell, Ralph, 1934- (1992 ). Environmental microbiology . New York [etc.]: Wiley-Liss. Catàleg
 • Steffan, R. J. Polimerase chain reaction : application in environmental microbiology . . Catàleg
 • Liu, Wen-Tso (cop. 2010 ). Environmental molecular microbiology . Wymondham: Caister Academic. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
GG-A1: CLASSES EXPOSITIVES (Activitat de Grup Gran) Aquesta activitat consisteix es avaluable mitjançant una sèrie de preguntes a l'Examen Final de Teoria, que és individual i que contribueix en un 35% en la nota final de l'assignatura (veure detalls en l'apartat de Criteris d'Avaluació)

Aquesta activitat és recuperable.
35
GG-A2: EXAMEN TEST TEORIA (Activitat de Grup Gran) Aquesta és una activitat que avalua part dels coneixements adquirits durant les classes expositives corresponents al contingut teòric de l'assignatura. Aquest examen es realitzarà durant la setmana reservada per les diferents avaluacions continues (18-21 de Desembre).

Aquesta activitat es realitza de forma individual i contribueix en un 10% en la nota final de l'assignatura.

Aquesta activitat no és recuperable.
10
GG-A3: COMENTARI I DISCUSSIÓ d'ARTICLES CIENTÍFICS (Activitat de Grup Gran) Aquesta activitat consisteix en llegir, interpretar i discutir raonadament quatre articles científics que el professor proporcionarà i que estaran relacionats amb aspecte concrets de l'assignatura que complementin el temari de teoria.

Aquesta activitat es fa en grup i es realitzarà durant les classes de l'assignatura previstes. Aquesta activitat es avaluable mitjançant una sèrie de preguntes a l'Examen Final de Teoria, que és individual i que contribueix en un 35% en la nota final de l'assignatura (veure detalls en l'apartat Criteris d'Avaluació)

Aquesta activitat és recuperable.
35
GP-A1: PRÀCTIQUES DE LABORATORI (Activitat de Grup Petit) Aquesta part correspon a les pràctiques de laboratori (Activitat de Grup Petit) de l'assignatura.

Aquesta activitat s'avaluarà mitjançant un informe que consistirà en resoldre preguntes sobre els resultats obtinguts durant la sessió de pràctiques. Aquest informe es fa en grup i contribueix en un 20% en la nota final de l'assignatura (veure detalls en l'apartat Criteris d'Avaluació).

Aquesta activitat no és recuperable.
20

Qualificació

L'assignatura s'avalua mitjançant dos exàmens individuals i un informe que tenen en compte les activitats fetes durant el curs, és a dir el contingut teòric (GG-A1 i GG-A2), el comentari d'articles científics (Estudi de Casos, GG-A3) i el treball experimental fet durant les pràctiques de laboratori (GP-A1). Per a aprovar l'assignatura és obligatori assistir a les pràctiques de laboratori la setmana prevista per aquesta activitat de grup petit.

ACTIVITATS AVALUABLES: Cada prova avaluarà unes determinades capacitats i activitats realitzades per l'alumne durant el curs i contribuirà en la nota final de l'assignatura com segueix:

INFORME DE PRÀCTIQUES: Consistirà en respondre una sèrie de preguntes sobre els resultats obtinguts durant la sessió pràctica de laboratori (GP-A1). Aquest informe es farà en grup (el mateix que en les pràctiques) i contribuirà en un 20% en la nota final de l'assignatura. Aquesta activitat no és recuperable.

EXAMEN 1. Aquest examen es realitzarà durant la setmana reservada a avaluació continua de les diferents activitats (18-21 Desembre). Aquest examen serà tipus test i inclourà tots els continguts del bloc teòric de l'assignatura (GG-A2). Aquest examen es realitzarà de forma individual i contribueix en un 10% en la nota final de l'assignatura. Aquesta activitat no és recuperable.

EXAMEN 2: Es podria considerar com l'examen final de l'assignatura. Els continguts a avaluar en aquest examen seran els impartits durant les classes teòriques de Grup Gran, incloent tant el bloc teòric principal (GG-A1) com els diferents articles científics comentats a classe (GG-A3). Aquest examen és individual i contribueix en un 70% en la nota final de l'assignatura (35% GG-A1 i 35% GG-A3). Aquesta activitat és recuperable.

La NOTA FINAL de l'assignatura resultarà d'aplicar els percentatges de cadascuna de les activitats avaluables (20% de l'informe de pràctiques, 10% de l'Examen Test de teoria i 70% de l'Examen Final de teoria). Només s'aprova l'assignatura si després de sumar les diferents contribucions la nota final és superior a 5 (sobre 10).

ACTIVITATS RECUPERABLES: Els alumnes amb una NOTA FINAL inferior a 5 podran recuperar només la part corresponent a l'examen final de teoria mitjançant la realització d'un examen dins el termini d'avaluació establert per a la recuperació. La contribució d'aquest examen de recuperació serà la mateixa que en la convocatòria original (70%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideran NO PRESENTATS aquells estudiants que:

- No assisteixin a les sessions pràctiques (independentment que es presentin a les altres activitats).

- No realitzin cap de les activitats d'avaluació previstes.

Assignatures recomanades

 • Biodiversitat
 • Bioinformàtica aplicada
 • Biologia
 • Biologia molecular
 • Bioquímica
 • Citologia i histologia
 • Ecologia
 • Ecologia de poblacions
 • Ecosistemes aquàtics
 • Estadística
 • Evolució
 • Fisiologia bacteriana
 • Fonaments de bioinformàtica
 • Genètica
 • Genètica aplicada
 • Genètica de poblacions
 • Genòmica
 • Limnologia
 • Microbiologia
 • Microbiologia clínica
 • Oceanografia
 • Pràctiques de biologia molecular
 • Pràctiques de genètica
 • Pràctiques de microbiologia
 • Pràctiques d'ecologia
 • Regulació metabòlica
 • Virologia

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.