Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM  / EMILI BESALU LLORA  / MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / DAVID BRUSI BELMONTE  / FRANCESC CASAMITJANA VILA  / JOSEP DURAN CARPINTERO  / MIGUEL DURAN PORTAS  / LIDIA FELIU SOLEY  / ESTEFANIA GASCON GARCIA  / JOSEP MARIA LUIS LUIS  / JOSEP MAS PLA  / ANNA MENCIO DOMINGO  / JOAN MIRO AMETLLER  / ANNA PLA QUINTANA  / MONTSERRAT RODRIGUEZ PIZARRO  / ANNA ROGLANS RIBAS  / JOAN SALDAÑA MECA  / PEDRO SALVADOR SEDANO  / PABLO SANCHEZ FERNANDEZ  / SYLVIA SANCHO BADELL  / OLGA SERRA FIGUERAS  / SILVIA SIMON RABASEDA  / DAVID SOLER HERNANDEZ  / XAVIER TRIADO MARGARIT  / ROSALIA TRIAS MANSILLA  / MANUEL VERA RODRIGUEZ  / MARIA DOLORS VERDAGUER MURLA  / SERGEY VYBOYSHCHIKOV  / MANUEL ZAMORANO CACERES

Competències

  • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
  • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
  • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. La ciència a la vida quotidiana

2. Buscant al culpable

3. Una curiosa surgència d'aigua

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 24 34
Classes participatives 5 7,5 12,5
Classes pràctiques 22 27 49
Prova d'avaluació 10,5 9 19,5
Seminaris 2,5 7,5 10
Sortida de camp 10 15 25
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Lide, David R., 1928- (cop. 2009 ). CRC handbook of chemistry and physics : a ready-referencebook of chemical and physical data : 2009-2010 (90th ed.). Boca Raton: CRC Press.
  • Martí Solé, Ma. Carmen (DL 1997|e(Barcelona : |fCentro Nacional de Condiciones de Trabajo) ). Prevención de riesgos biológicos en el laboratorio . Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Catàleg
  • Rodríguez Pérez, Carmen María (DL 2005 ). Técnicas de organización y seguridad en el laboratorio . Madrid: Síntesis. Catàleg
  • Bestratén Belloví, Manuel (1984 ). El Manejo de productos químicos en el laboratorio . Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seguiment diari de les habilitats que s'adquireixen al laboratori i de la carpeta de l'estudiant El professor avaluarà en cada sessió pràctica les habilitats que va adquirin al laboratori així com el seu treball en aquestes sessions. Com aspectes més importants a valorar: l'utilització i manipulació correcte l'aparellatge bàsic de laboratori, la utitizació dels instruments treballats, l'aplicació correcte de les mesures de sguretat i gestió de residus i tots aquells aspectes concrets treballats en les sessions pràctiques.
Valoració de la carpeta de l'estudiant a partir del seguiment en cada sessió pràctica de la recollida d'informació sobre la pràctica realitzada, el tractament de dades i la interpretació dels resultats
15
Exposició oral en format taula rodona dels treballs proposats al estudiant defensa oral dels treballs. Es té en compte l'expressió oral formal, la utilització del llleguatge científic, la claratat, l'estructura i el contingut. Es té en compte que l'alumne no llegeixi la presentació 5
Prova final escrita Examen escrit teòric i exercicis/casos. S'ha d'obtenir mínim un 5 d'aquesta part per aprovar l'assignatura.
A més aquesta part és recoperable
30
Proves prèvies a cada sessió pràctica Abans de cada sessió pràctica es farà una prova relacionada amb la pràctica que es desenvoluparà en aquella sessió 20
Valoració dels informes/projectes lliurats al final de cada CAS Es valorarà els informes i projectes tenint en compte, estructura, la claredat, la utilització del llenguatge científic i formal, la presentació, la rigurositat amb els resultats presentats(unitats correctes, representacions gràfiques, etc) i la discussió. 30

Qualificació

L'assistència a totes les activitats programades és obligatòria. En cas contrari no es superarà l'assignatura.

Cal presentar obligatòriament l'informe/projecte al final de cada CAS i dins dels terminis establerts per aprovar l'assignatura.

En cas de trobar similituds entre informes/projectes, aquests no es corregiran i la nota per aquests informes serà de zero.

La nota final vindrà donada per la nota de les activitats d'avaluació tenint en compte els percentatge assignats.

Per aprovar és obligat haver obtingut de la prova final escrita com a mínim un 5.


L'única activitat que és recuparable és la "prova final escrita".

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només en cas de no presentar-se a l'examen final i estar justificat

Observacions

L'assistència a totes les activitats programades és obligatòria. En cas contrari no es superarà l'assignatura.
És obligatori lliurà els informes/projectes al final de cada CAS i dins dels terminis establerts.

Moltes de les sessions programades dins d'aquesta assignatura es realitzen al laboratori pel que tots els estudiants han de portar bata de laboratori, ulleres de protecció, una pera per les pipetes, espàtula, guans, rotulador de vidre i calculadora.