Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Aquest mòdul se centra en l'exposició i anàlisi territorial contemporani en el doble vessant, cada vegada més interrelacionat, urbà i rural. Aquests objectius impliquen, des del punt de vista urbà, una perspectiva àmplia del fet, que integra tant vessants històriques, com culturals, com econòmiques, polítiques i tècniques. Des del punt de vista rural, la visió també és àmplia, tenint en compte tant els processos -agents, polítiques, mercats, institucions,...- com els resultats físics dels mateixos en termes de paisatge i modes de vida.
Crèdits ECTS:
18
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Isabel Salamaña Serra  / Joan Vicente Rufi

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • 11 Analitzar i interpretar la història del territori i la seva transformació en termes d'interacció entre naturalesa i cultura
 • 12 Avaluar la qualitat ambiental i paisatgística del territori situant els factors naturals i culturals en interacció
 • 16 Utilitzar i dominar les tècniques d'anàlisi territorial (treball de camp, de gabinet...)
 • 17 Analitzar i avaluar les dinàmiques naturals i socioeconòmiques d'un territori concret
 • 18 Identificar els processos i els agents del territori i les seves interrelacions
 • 28 Conèixer i interpretar els principis teòrics de la planificació i la gestió territorial
 • 29 Conèixer i interpretar la normativa territorial i ambiental bàsica
 • 33 Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials
 • 36 Entendre i utilitzar llenguatges professionals de diferents disciplines

Continguts

1. INTRODUCCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA (Joan Vicente i Isabel Salamaña)

2. DINÀMIQUES I GESTIÓ DELS ESPAIS URBANS (Joan Vicente)

          2.1. La naturalesa de la ciutat. Introducció a conceptes bàsics de la ciutat i del fet urbà

          2.2. Els models urbans i les seves herències. Exposició d'aquells antecedents històrics que es consideren necessàris per entendre el fet urà contemporani, tant des del punt de vista morfològic, com social, com cultural, com polític, com econòmic.

          2.3. La ciutat Moderna. Exposició dels principis que han regit la conceptualització i la realitat de la ciutat Moderna.

          2.4. Processos urbans contemporanis. Exposició dels aspectes més rellevants que caracteritzen el fet urbà contemporani, amb especial incidència en els fenòmens de dispersió de la urbanització i problemàtiques socials, ambientals i de gestió.

          2.5. Els agents urbans i instruments per a la construcció de la ciutat. Economia, política i societat i la construcció de la ciutat. Se centrarà especialment en la definició, lògica i gestió de la renda del sòl i en els mètodes i incidència del planejament urbanístic.

3. DINÀMIQUES I GESTIÓ DELS ESPAIS RURALS (Isabel Salamaña)

          3.1. A propòsit de la Geografia Rural

          3.2. Darreres transformacions de la ruralitat: a) Agricultura i dependència, b) Terciarització/Externalització de l'agricultura i c) Espais agraris periurbans: contradicció entre valors i funcions

          3.3. Estratègies territorials en l'ordenació rural: a) Evolució històrica de les reformes agràries; b) L’Agenda 2000 i la multifuncionalitat com a proposta de gestió agrària; c) La PAC a partir del 2006, dues claus de futur: els agents socials i el territori rural i d) Anàlisi crític, impactes (interns/externs) i estratègies de futur

          3.4. Estratègies pel desenvolupament rural: per una nova ruralitat europea; a) Evolució de la política regional i b) Desenvolupament rural/desenvolupament territorial de les regions

          3.5. Efectes i repercussions de les diferents polítiques agràries i rurals a) actors i estratègies i b) Problemàtiques principals

          3.6. La nova PAC 2013: cap a on camina la política agrari i rural de la UE

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5,00 10,00 15,00
Assistència a actes externs 0 6,00 6,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 15,00 15,00
Debat 6,00 5,00 11,00
Elaboració individual de treballs 22,00 60,00 82,00
Lectura / comentari de textos 3,00 40,00 43,00
Prova d'avaluació 9,00 80,00 89,00
Sessió participativa 110,00 0 110,00
Sortida de camp 61,00 4,00 65,00
Tutories de grup 10,00 0 10,00
Visionat/audició de documents 4,00 0 4,00
Total 230,00 220,00 450

Bibliografia

 • Pérez Yruela, Manuel (2000 ). La Nueva concepción del desarrollo rural : estudio de casos . Córdoba: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía. Catàleg
 • Sanz Cañada, Javier (DL 2007 ). El Futuro del mundo rural : sostenibilidad, innovación y puesta en valor de los recursos locales . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Etxezarreta, Miren Iglesias, José Montseny, Antoni (cop. 1987 ). El Desenvolupament rural integrat . Barcelona: Diputació de Barcelona. Servei d'Agricultura i Ramaderia. Catàleg
 • Hervieu, Bertrand (1997 ). Los Campos del futuro . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Williams, Raymond (cop. 2001 ). El Campo y la ciudad . Buenos Aires [etc.]: Paidós. Catàleg
 • García Sanz, Benjamín (1999 ). La Sociedad rural ante el siglo XXI (2ª ed. (rev. y act.)). Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Secretaría General Técnica. Catàleg
 • La Política agrícola común en detalle (2005 ). [Bèlgica]: Comunidades Europeas. Catàleg
 • Regidor, Jesús (2000 ). El Futuro del medio rural en España : agricultura y desarrollo económico . Madrid: Consejo Económico y Social. Catàleg
 • Romero González, Juan (DL 2004 ). Ordenación del territorio y desarrollo territorial : el gobierno del territorio en Europa: tradiciones, contextos,culturas y nuevas visiones . Gijón: Trea. Catàleg
 • Aldomà i Buixadé, Ignasi (2009 ). Atles de la nova ruralitat . [Lleida]: Fundació del Món Rural. Catàleg
 • Callau Berenguer, Sònia (2009 ). La Futura Llei d'Espais Agraris de Catalunya : jornades de reflexió, participació i debat : Girona, 17 i 18 de gener de 2008 . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Jiménez Díaz, Rafael M. (1998 ). Agricultura sostenible . [Madrid]: Mundi-Prensa :Agrofuturo :Life. Catàleg
 • Duch Guillot, Gustau (2010 ). L'Agroindústria sota sospita . Barcelona: Cristianisme i Justícia. Catàleg
 • Aguado Franco, Juan Carlos Cadenas Marín, Alfredo (1997 ). El Campo y el medioambiente : un futuro en harmonía (2ª ed.). Madrid: Sopec. Catàleg
 • Riechmann, Jorge (2003 ). Cuidar la T(t)ierra : políticas agrarias y alimentarias sostenibles para entrar en el siglo XXI . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Bové, José (2001 ). El Mundo no es una mercancía : los agricultores contra lacomida basura : conversaciones con Gilles Luneau . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Helming, Katharina Wiggering, Hubert (2003 ). Sustainable development of multifunctional landscapes . Berlin [etc.]: Springer. Catàleg
 • Brouwer, Floor (cop. 2004 ). Sustaining agriculture and the rural environment : governance, policy and multifunctionality . Cheltenham [etc.]: Edward Elgar. Catàleg
 • Pistas para un agricultura sostenible (2002 ). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Catàleg
 • Ràfols Casamada, Joan Alfranca Burriel, Òscar (2009 ). Agricultura periurbana . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Gómez Benito, Cristóbal (1988 ). Jornadas Franco-Españolas sobre Agricultura Periurbana = Journées franco-espagnoles sur l'agriculture périurbane . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Álvarez Molinero, Natalia (DL 2009 ). Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas : hacia un mundo intercultural y sostenible . Madrid: Los Libros de la Catarata. Catàleg
 • Farinós Dasí, Joaquín (2002 ). Geografia regional d'Espanya : una nova geografia per a la planificació i el desenvolupament regional . València: Universitat de València. Catàleg
 • García Ramón, María Dolores (1995 ). Mujer y agricultura en España. Género trabajo y contexto regional . Vilassar de Mar: Oikos-Tau. Catàleg
 • El Futuro del mundo rural : Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento. Documento 7957 (DL 1989 ). Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Servicio de Extensión Agraria. Catàleg
 • Duch Guillot, Gustau (2010 ). L'Agroindústria sota sospita . Barcelona: Cristianisme i Justícia. Catàleg
 • Lappé, Frances Moore (2005 ). Doce mitos sobre el hambre : un enfoque esperanzado para la agricultura y la alimentación del siglo XXI . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Producción ecológica: influencia en el desarrollo rural. (2009 ). Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • García Álvarez-Coque, José María Atance Muñiz, Ignacio (2006 ). La Reforma de la política agraria común : preguntas y respuestas en torno al futuro de la agricultura . Madrid: EUMEDIA :Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en el futuro de la agricultura y del mundo rural (2006 ). Madrid: Mundi-Prensa :Ministerio de Agricultura Pescay Alimentación. Catàleg
 • Gómez-Limón, José A. Barreiro Hurlé, Jesús (cop. 2006,,DL 2007 ). La Multifuncionalidad de la agricultura en España : concepto, aspectos horizontales, cuantificación y casos prácticos . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Centro de Publicaciones :Eumedia. Catàleg
 • Molinero, Fernando (DL 2004 ). Atlas de la España rural . [Madrid]: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Hervieu, Bertrand (1997 ). Los Campos del futuro . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Sumpsi Viñas, José Mª (DL 1996 ). La Ronda Uruguay y el sector agroalimentario español : estudio del impacto en el sector agroalimentario españolde los resultados de la Ronda Uruguay . Madrid: Ministerio de Comercio y Turismo :Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Canto Fresno, Consuelo del (1992 ). Desarrollo rural : ejemplos europeos . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Secretaría General de Estructuras Agrarias. Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Catàleg
 • Naredo, José Manuel (cop. 2010 ). Raíces económicas del deterioro ecológico y social : más allá de los dogmas (2ª ed. act.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Naredo, José Manuel (1996 ). La Evolución de la agricultura en España (1940-1990) . Granada: Universidad de Granada. Catàleg
 • Naredo, José Manuel (1974 ). La Evolución de la agricultura en España : desarrollo capitalista y crisis de las formas de producción tradicionales (2ª ed.). Barcelona: Laia. Catàleg
 • Ronda del milenio : tercera conferencia ministerial de laOMC en Seattle ([1999] ). Luxembourg: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Catàleg
 • Alexandratos, Nikos (1995 ). Agricultura mundial : hacia el año 2010 . Madrid [etc.]: FAO :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Precedo Ledo, Andrés (DL 1996 ). Ciudad y desarrollo urbano . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Soja, Edward W (2000 ). Postmetropolis : critical studies of cities and regions . Oxford [etc.]: Blackwell. Catàleg
 • Soja, Edward W (1990 ). Postmodern geographies : the reassertion of space in critical social theory . London [etc.]: Verso. Catàleg
 • Anton Clavé, Salvador López i Palomeque, Francesc (2000 ). Geografía de Europa . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Harvey, David ([1998] ). La Condición de la posmodernidad : investigación sobre los orígenes del cambio cultural . Buenos Aires: Amorrortu editores. Catàleg
 • Harvey, David (1979 ). Urbanismo y desigualdad social (2ª ed.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Carter, Harold (impr. 1983 ). El estudio de la geografía urbana (2ª ed.). Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local. Catàleg
 • Benevolo, Leonardo (1993 ). La Ciudad europea . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Chueca Goitia, Fernando (1974 ). Breve historia del urbanismo (3ª ed.). Madrid: Alianza Editorial.
 • Nel·lo, Oriol (cop. 2001 ). Ciutat de ciutats : reflexions sobre el procés d'urbanització a Catalunya . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Pirenne, Henri (cop. 2001|e(Sant Andreu de la Barca : |fNovoprint) ). Las Ciudades de la Edad Media (1a ed. en Área de conocimiento: Humanidades). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Le Corbusier (1989 ). Principios de urbanismo : La Carta de Atenas . Barcelona: Ariel.
 • Lefèbvre, Henri (2000 ). La Production de l'espace (4e éd.). Paris: Anthropos. Catàleg
 • Hall, Tim (2001 ). Urban geography (2nd ed.). London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Kotkin, Joel (2006 ). La Ciudad : una historia global . Barcelona: Debate. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques, expositives i participatives un mínim del 80% del total de sessions teòriques 5
Lectura i comentari de textos relacionats amb la temàtica d'estudi Cal interpretar i exposar bé els continguts dels textos llegits 15
Sortides de camp a concretar. Una d'elles serà part del pràcticum que inclou l'assignatura obligatòries 15
Treball de curs rural/urbà: treball en grup i presentació individual obligatòria 20
Debat i fòrums Participació obligatòria 5
Exàmens Per aprovar l'assignatura caldrà superar els exàmens amb una puntuació mitjana superior a 4.
De cada un dels exàmens caldrà tenir una nota superior a 4 per poder fer mitjana amb la resta d'exàmens.
40

Qualificació

Per aprovar l'assignatura caldrà superar els exàmens amb una puntuació mitjana superior a 4. De cada un dels exàmens caldrà tenir una nota superior a 4 per poder fer mitjana amb la resta d'exàmens

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NP qui no assisteixi a l'examen final. I tambè, per acords entre professors/a i alumnat

Observacions

El detall dels diferents temes del programa i de les sessions , així com, la dinàmica de l'assignatura serà explicat a l'inici del curs.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.