Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN RAMON VALLES VILLANUEVA

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials.
 • Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. 1. La construcció de l’aprenentatge a l’etapa d’infantil 0-6.

2. 2. Educació progressiva. Els infants com a essers intel•lectuals, emocionals, socials i morals. El cas de Reggio Emilia

3. 3. L’espai, l’ambientació i els materials afavoridors de processos de comunicació i de relació.

4. 4. El tallerista

5. 5. Documentació i divulgació dels processos d’aprenentatge.

6. 6. L’avaluació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,5 6 7,5
Classes expositives 7,5 6 13,5
Classes pràctiques 4 6 10
Elaboració de treballs 3 15 18
Lectura / comentari de textos 2 10 12
Visionat/audició de documents 3 11 14
Total 21 54 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Anàlisi de propostes de taller aplicades a l'etapa 0-6 Capacitat de selecció i anàlisi de la proposta. Reconeixement dels elements singulars que la defineixen. Mostrar els objectius o consecucions de l’aprenentatge. 10
  Com es construeix l’aprenentatge a l’etapa d’infantil 0-6 i quin tipus progressió en aquests aprenentatges ens cal desenvolupar en aquesta etapa educativa. Prova escrita sobre els continguts desenvolupats a l’assignatura.

  Capacitat de síntesi i capacitat critica vers els continguts definits al llarg del curs. Mostrar maduresa personal en la interpretació dels processos que permetran que els infants creixin com a essers intel•lectuals, emocionals, socials i morals.
  15
  Sessions pràctiques d'anàlisi de materials i tallers, i reflexió sobre formes d'activar-los amb els infants. Experimentació de propostes. Disseny de la proposta
  Adequació dels materials i dels processos emprats
  Posta en pràctica i dinàmiques en l'activitat
  Reflexions sobre la pràctica
  Documentació complementaria (breu fitxa)
  20
  Disseny d’una proposta de taller per a l’educació infantil, seguint el guió preestablert: reflexions teòriques, disseny i propostes d'aplicació. Capacitat per dissenyar i definir una proposta de taller que atengui com es construeix l’aprenentatge a l’etapa d’infantil 0-6 40
  Anàlisi i reflexió de les teòries sobre aquesta etapa educativa. Prova escrita sobre els continguts desenvolupats a l’assignatura.

  Capacitat de síntesi i capacitat critica vers els continguts definits al llarg del curs. Mostrar maduresa personal en la interpretació dels processos que permetran que els infants creixin com a essers intel•lectuals, emocionals, socials i morals.
  15

  Qualificació

  Per superar l’assignatura cal presentar el projecte de taller i realitzar l’examen. En quant a les altres dues activitats son de caire voluntari.
  Es tindrà en compte la qualitat del projecte de taller i la seva aplicació. Els treballs escrits i l’examen hauran de presentar la necessària correcció ortogràfica i gramatical.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No presentar el projecte de taller i no realitzar la prova escrita representarà una avaluació de NO PRESENTAT. Els alumnes que optin per presentar les dues activitats de caire voluntari podran disposar en la seva avaluació dels 3 punts previstos en aquestes activitats.