Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
L'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional. Evolució històrica de l'educació infantil en el nostre país. Experiències internacionals i bones pràctiques (0-3 anys). Legislació de l'escola infantil(0-3 anys).El docent a l'escola infantil (0-3 anys). Factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels alumnes: espai, temps i relacions socials. Organització de l'escola infantil (0-3 anys). La relació família-escola a l'escola de 0 a 3 anys. Institucions i serveis d'atenció als infants de 0-3 anys. Organització del treball de l'aula i en l'espai de joc. Treball en Equip. El procés educatiu en l'etapa 0-3: metodologia, recursos i estratègies.
Crèdits ECTS:
4
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MONTSERRAT FRESQUET MARGALEF

Competències

 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Identificar i valorar els diferents recursos materials, funcionals i humans i les tècniques d'intervenció en els diversos àmbits dels centres escolars.
 • Analitzar l’evolució història de la família, així com els diferents tipus de famílies, estils de vida i educació en el context escolar.
 • Identificar els aspectes i trets essencials que determinen pràctiques innovadores.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les competències fonamentals que afecten als professionals a les escoles.
 • Identificar els aspectes i trets essencials que determinen pràctiques innovadores i de qualitat en l’organització i funcionament de centres educatius.
 • Identificar i analitzar els aspectes organitzatius dels centres educatius i les accions que comprèn el seu funcionament.

Continguts

1. L'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional. Evolució històrica de l'educació infantil en el nostre país. Experiències internacionals i bones pràctiques (0-3 anys). Legislació de l'escola infantil(0-3 anys).Institucions i serveis d'atenció als infants de 0-3 anys.

2. El personal dels centres d'educació infantil. Membres que el composen. L'organització del personal dels centres d'educació infantil. El treball en equip en els centres d'educació infantil (0-3 anys). Rols que sorgeixen en el treball en equip i paper del coordinador. Tècniques de treball en equip.

3. L'organització de l'escola infantil (0-3 anys). Factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels alumnes: espai, temps i relacions socials. Característiques dels edificis, espais, mobiliari, materials dels centres de 0 a 3 anys. Condicions higiènico-sanìtàries i de seguretat que han de reunir aquests centres. L'organització dels espais i dels materials en els centres d'educació infantil.

4. El procés educatiu en l'etapa 0-3: metodologia, recursos i estratègies. Importància de les rutines diàries i el joc en les primeres edats.L'adaptació dels infants en els centres d'educació infantil 0-3 anys. Organització del treball a l'aula i en els diferents espais del centre. L'organització dels infants en grups i models d'agrupament. L'organització del temps.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 20 20 40
Treball en equip 20 20 40
Total 40 40 80

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  En grups de quatre. Cerca d'informació i exposició oral davant del grup mitjà de l'organització de l'educació infantil en diferents països europeus. Grau d'elaboració de la informació cercada. Expressió oral, escrita i domini d'altres tècniques d'expressió. 25
  Preparació, en grups de cinc, del disseny d'un procés de treball en equip. Descripció i argumentació de les tècniques de treball que s'utilitzaran i la distribució temporal de les mateixes. Presentació d'un informe en grup.

  Grau d'elaboració de la informació cercada. Expressió oral, escrita i domini d'altres tècniques d'expressió. 25
  Anàlisi de la distribució d'espais en els centres d'educació infantil. Anàlisi de plànols. Confecció, en grups de quatre, d'un plànol d'una aula o pati d'un centre de 0 a 3 anys. Grau d'elaboració de la informació cercada. Domini de tècniques gràfiques d'expressió. Presentació acurada del treball. 25
  Anàlisi de diferents propostes horàries pensades per a centres 0-3 anys. En gups de tres, confecció d'una proposta horària per un grup d'infants de 0 a 3 anys. Grau d'elaboració de la proposta. Adequació d'aquesta amb les necessitats dels infants. Argumentació sobre l'opció presentada en relació a les capacitats dels infants. Presentació acurada del treball. Nivell d'expressió escrita. 25

  Qualificació

  Els criteris d'avaluació de cada activitat es detallaran prèviament a la realització d'aquestes (totes són obligatòries).

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  S'han de presentar totes les activitats esmentades, en cas contrari l'alumne rebrà la nota de "NO Presentat".