Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
En la primera part d'aquest mòdul, que es fa entre segon i tercer curs, es tracta l'adquisició i didàctica del llenguatge oral. S'estudien les teories de l'adquisició i desenvolupament del llenguatge. S'analitzen els aspectes de llengües en el currículum, especialment pel que fa a la llengua i les llengües en contextos multilingües i multiculturals. S'adopta una perspectiva globalitzadora i integradora. També es tracta la literatura de tradició oral (conte, dramatització).
Crèdits ECTS:
4
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA LLACH CARLES

Competències

 • Conèixer els continguts lingüístics i literaris aplicables al desenvolupament curricular vigent d’Educació Infantil.
 • 2. - Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Identificar trastorns, carències i dificultats que pertorben el benestar dels infants i el desenvolupament físic i psíquic adequat.
 • 3 c. - Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • 6 a. - Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • 6 c. - Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • 10 a. - Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • 10 b. - Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.

Continguts

1. Els components del llenguatge (forma, contingut i ús). Les dues habilitats orals (parlar i escoltar). Pas de l'oral a l'escrit. La literatura de tradició oral (conte, dramatització).

2. Processos de desenvolupament i d’adquisició del llenguatge oral. Estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral. Teories sobre l'adquisició del llenguatge.

3. Continguts lingüístics i literaris aplicables al desenvolupament curricular vigent d’Educació Infantil. Tractament de llengües en contextos de diversitat lingüística.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 12,00 12,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 5,50 5,50
Elaboració individual de treballs 0 24,00 24,00
Lectura / comentari de textos 0 7,00 7,00
Prova d'avaluació 0 20,00 20,00
Sessió participativa 31,50 0 31,50
Total 31,50 68,50 100

Bibliografia

 • Bigas, Montserrat (DL 2000 ). Didáctica de la lengua en la educación infantil . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Bruner, Jerome S (1987 ). La Parla dels infants : com s'aprèn a fer servir el llenguatge (2a ed.). Vic: EUMO. Catàleg
 • Puyuelo Sanclemente, Miguel (DL 2000 ). Evaluación del lenguaje . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Pérez Montero, Carmen (1995 ). Evaluación del lenguaje oral en la etapa 0-6 años . Madrid [etc.]: Siglo XXI. Catàleg
 • Acosta, Víctor M. Moreno, Ana (cop. 1996 ). La Evaluación del lenguaje : teoría y práctica del proceso de evaluación de la conducta lingüística infantil . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Triadó, Carme (1989 ). La Evaluación del lenguaje : una aproximación evolutiva . Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Vila, Ignasi (1989 ). Adquisició i desenvolupament del llenguatge : l'importantés prevenir . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Serra i Raventós, Miquel (2000 ). La Adquisición del lenguaje . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Cassany, Daniel (2002 ). Ensenyar llengua (7a ed.). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Puyuelo Sanclemente, Miguel (cop. 2003 ). Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje : aspectos evolutivos y patología en el niño y el adulto . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Palou, Juli (2005 ). La Llengua oral a l'escola : 10 experiències didàctiques . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pujol Berché, Mercè (1999 ). La Llengua oral a l'escola : una introducció . Barcelona: EDIUOC Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Andreu Barrachina, Llorenç Muñoz Marrón, Elena (2010 ). Psicologia del llenguatge (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Owens, Robert E (2003 ). Desarrollo del lenguaje (5ª ed). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Sánchez Cano, Manuel (1999 ). Aprenent i ensenyant a parlar : ajuda a la comunicació i al llenguatge a l'escola . Lleida: Pagès. Catàleg
 • Articles de didàctica de la llengua i de la literatura (1994 - ). [Barcelona]: Serveis Pedagògics :Graó. Catàleg
 • Guix d'infantil (2001- ). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Infància : revista de l'Associació de Mestres Rosa Sensat (1981- ). Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Snyder, William (2007 ). Child language : the parametric approach . New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Llinàs i Grau, Mireia (2006 ). Primeres paraules : com aprenen a parlar els nostres fills . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Pinter, Annamaria (2006 ). Teaching young language learners . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Lightfoot, David (cop. 2006 ). How new languages emerge . New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • O'Grady, William D.|q(William Delaney) (2005 ). How children learn language . Cambridge: Cambridge University. Catàleg
 • L'Ús del llenguatge a l'escola : propostes d'intervenció per a l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge (2004 ) (2a ed.). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament d'Educació. Catàleg
 • Bosch i Galceran, Laura (2004 ). Evaluación fonológica del habla infantil . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Tomasello, Michael (2003 ). Constructing a language : a usage-based theory of language acquisition . Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Catàleg
 • Condemarín, Mabel (DL 2002 ). Evaluación auténtica del lenguaje y la comunicación . Madrid: Ciencias de la Educación Preescolar y Especial. Catàleg
 • De la Torre Prados, Mª del Carmen (cop. 2002 ). Komunika : programa para el desarrollo del conocimiento fonológico . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Bowerman, Melissa Levinson, Stephen C. (2001 ). Language acquisition and conceptual development . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Nelson, Keith E. Aksu-Koç, Ayhan Johnson, Carolyn E. (2001 ). Children's language. London: Lawrence Erlbaum Associates. Recuperat 06-07-2010, a http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=56536 Catàleg
 • Bates, Elizabeth Tomasello, Michael (2001 ). Language development : the essential readings . Malden: Blackwell Publishers. Catàleg
 • Jusczyk, Peter W (2000 ). The Discovery of spoken language (First paperback edition , 2000). Cambridge (Mass.) [etc.]: MIT Press. Catàleg
 • Cook, Guy|q(Guy W. D.) (2000 ). Language play, language learning . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Beers, Mieke (2000 ). From sound to sentence : studies on first language acquisition . Groningen: Centre for Language and Cognition Groningen. Catàleg
 • Barrett, Martyn D. (cop. 1999 ). The Development of language . Hove: Psychology Press. Catàleg
 • Lightfoot, David (cop. 1999 ). The Development of language : acquisition, change and evolution . Malden: Blackwell. Catàleg
 • Rondal, J. A (1999 ). El Desarrollo del lenguaje . [Barcelona]: ISEP. Catàleg
 • Pinker, Steven (1999 ). El Instinto del lenguaje : cómo crea el lenguaje la mente. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Herschensohn, Julia Rogers (2007). Language development and age . New York: Cambridge University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat en petit grup dels continguts lingüístics i literaris aplicables al desenvolupament curricular vigent d’Educació Infantil. Ha integrat els continguts del mòdul.
Ha fet una lectura comprensiva i crítica del currículum.
Ha utilitzat adequadament la terminologia de la disciplina.
Ha dut a terme les reflexions pertinents.
Ha participat activament en les sessions de grup.
En en treball presentat, ha mostrat el domini el registre oral i escrit de la llengua.

25
Reflexió escrita Ha integrat els continguts de les lectures obligatòries i de les sessions presencials.
Domina el registre escrit de la llengua.
25
Anàlisi de mostres de llenguatge oral en petit grup.
Presentació oral i per escrit.
Ha integrat els continguts del mòdul.
Ha analitzat adequadament la mostra.
Ha utilitzat adequadament la terminologia de la disciplina.
Ha dut a terme les reflexions pertinents.
Ha participat activament en les sessions de grup.
Ha treballat adequadament de forma cooperativa.
Domina el registre oral i escrit de la llengua.

25
Elaboració de propostes didàctiques relacionades amb la literatura infantil. Ha integrat els continguts del mòdul.
Ha analitzat adequadament la mostra.
Ha utilitzat adequadament la terminologia de la disciplina.
Hafet una activitat adequada i creativa.
25

Qualificació

El 50% de la nota dependrà de les activitats individuals i el 50% restant de les activitat en grup.

Els estudiants que no puguin seguir les activitats d'avaluació en petit grup hauran de fer treballs alternatius que els proposaran les professores. La nota màxima d'aquests treballs és un 7/10.

Segons criteris elaborats pels professors de l'àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, cal mostrar domini de llengua en totes les activitats.
El domini exigit es correspon al nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües corresponent a nivell C de català.
La manca del domini de llengua afectarà la nota final del mòdul.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de les activitats d'avaluació suposa un No Presentat.
La no presentació a la prova escrita suposa un No Presentat.

Observacions

Segons hem acordat els professors de l'àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, cal demostrar un bon domini de la llengua oral i escrita en totes les activitats avaluables.