Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Les activitats i els continguts de l'assignatura estan pensats per a què els alumnes puguin comprendre millor el món on vivim per intervenir-hi i millorar-lo. Presentem la geografia com una eina que ens ha de permnetre, per una part, analitzar i entendre els canvis polítics, socials, econòmics, culturals i de pensament que s'estan produint a Catalunya i al món, i per altra, afrontar-los des d'una perspectiva ciutadana activa i compromesa a qualsevol edat.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SALVADOR CALABUIG SERRA

Competències

  • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
  • Relacionar el currículum de l’àrea de Ciències Socials amb la seva didàctica.
  • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Ciències Socials.
  • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
  • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
  • Relacionar l’educació dels alumnes amb el seu entorn.
  • Conèixer i valorar críticament l’evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història.
  • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible, basat en els drets humans, la igualtat de gènere, el pacifisme i la justícia social.
  • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.

Continguts

1. La didàctica de la geografia en un món divers i en canvi

2. Un món divers, globalitat, desigual i en canvi

3. Anàlisi de la realitat a partir de fonts reals

4. La participació de l'escola en l'entorn

5. Eines d'anàlisi i representació de la realitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 22 22
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12 12 24
Classes pràctiques 11 18 29
Total 23 52 75

Bibliografia

  • Wolfgang Korn (2010). La volta al món d’una armilla polar. Barcelona: Takatuka. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques individuals Es portaran a terme tant a dintre com a fora de l’aula. Consisteixen en reflexions, elaboració de treballs, cerca d’informació, exposicions orals, sortides de camp, lectura i comentari de textos i altres, que es lliuraran via moodle o es realitzaran a l’aula. Ajustar-se als requeriments marcats pel professor. Demostrar sufuciència en la competència lingüística. Demostrar suficiència en les TIC 30
Treball en equip. Es portaran a terme en petits grups i es duran a terme tant dintre com fora de l’aula Ajustar-se als requeriments del professorat. Demostrar competència lingüística. Demostrar suficiència en el treball en grup col.laboratiu. 40
Activitats relacionades amb els continguts de les unitats formatives Proves escrites o orals d'avaluació 30

Qualificació

Per a la qualificació del mòdul es tindrà en compte les pràctiques individuals (30%), el treball en grup (40%) i la prova d'avaluació (30%).

L'assitència a les pràctiques d'aula és requisit indispensable per aprovar el mòdul.

Per obtenir una qualificació suficient en el mòdul caldrà tenir una puntuació mínima de 4 en cadascuna de les activitats d'avaluació (Pràctiques individuals, treball en grup i prova d'avaluació)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es lliuren a temps i de manera correcta el 80% de les pràctiques individuals o en grup, es considerarà no presentat.

La falta d'assistència a un 20% de les classes, també.

Observacions

Per treballar la globalització, l’organització i les desigualtats del món actual, partirem de la novel·la de Wolfgang Korn La volta al món d’una armilla polar. Una petita història sobre la gran globalització, publicat al català el 2010 per l'editorial Takatuka. És un llibre juvenil que es troba a la majoria de les biblioteques públiques. Seria bo que hi donéssiu un cop d'ull abans de començar les classes.